Så testar vi - Knivar

logo

Knivar, saxar, borrar och skruvar testar vi t. ex på det tyska laboratoriet VPA Prüf- und Zertifizierungs GmbH. 

 

Published: 25 sep, 2023
Läs senare

När det gäller köksknivar testar vi oftast följande egenskaper: 1. Knivens skärpa samt hållbarheten av skärpan (som ny samt efter en enklare omslipning). 2. Praktiska test (vid skärning av vanliga matvaror) 3. Stålkvalité och korrosionsmotstånd. 4. Hållbarhet mot slag och fall.

Skärpa och slitagetålighet

Knivens ursprungliga skärpa mäts genom att låta varje kniv under kontrollerade former skära tre gånger (tre skärcykler) genom en bunt med ett speciellt testpapper. Ju fler remsor som kniven totalt klarar att skära genom, desto skarpare är kniven.

1.	Hur många pappersremsor klarar skärpan? Foto: Moritz Dornbusch
Hur många pappersremsor klarar skärpan? Foto: Moritz Dornbusch

Knivarnas slitagetålighet mäts genom att mäta hur djup knivarna lyckats skära igenom papphögen efter totalt sextio så kallade skärcykler. Därefter slipas knivarna på en enkel knivslip för konsumentbruk varefter skärpan mäts igen. (Delar av denna mätmetod återfinns i standarden EN ISO 8442-5:2004.)

Praktiska test

Knivarna används för att skära i olika matvaror för att bedöma kraften som behövs, hur bra snittet blir, hur mycket matvaran pressas samman, hur mycket vätska som trycks ut samt hur mycket matvaran fastnar på kniven. De olika matvaror som testas är gräslök, övermogna tomater, kött, mjuk ost, hård ost, tjocka morötter och pumpa.

 

Stålkvalité och korrosionsmotstånd

Varje kniv spänns fast i en provrigg och kniven böjs sedan med en kraft på 30 Newton under 10 sekunder i båda riktningarna efter varandra. Knivarna får inte uppvisa någon deformation på mer än 3º (Testmetoden beskrivs i standarden EN ISO 8442-1: 1998.)

Kan kniven böjas utan skada? Foto: Moritz Dornbusch
Kan kniven böjas utan skada? Foto: Moritz Dornbusch
 • Korrosionstest
  Knivbladen doppas upp och ner under sex timmar i en 60 grader varm saltlösning (1%). (Testmetoden beskrivs i standarden EN ISO 8442-1: 1998.) Därefter gör laboratoriet en visuell bedömning av hur knivarna klarat att stå emot rostangrepp.
  Testanordning för mätning av korrosion. Foto: Moritz Dornbusch
  Testanordning för mätning av korrosion. Foto: Moritz Dornbusch

   

 • Knivstålets hårdhet
  Laboratoriet mäter också hårdheten i stålet. Detta anges i tabellen men ingår inte i betygsättningen.
  3.	Konturmätaren bedömer vinkeln och tjockleken av eggen. Foto: Moritz Dornbusch
  Konturmätaren bedömer vinkeln och tjockleken av eggen. Foto: Moritz Dornbusch

   

Hållbarhet mot slag och fall

Knivarna släpps fem gånger från 1,2 meters höjd mot ett cementgolv på följande sätt: med handtaget rakt ned, med knivryggen rakt ned, med knivens båda sidor nedåt. Varje kniv släpps alltså totalt 20 gånger i marken. (Testmetoden beskrivs i standarden EN ISO 8442-1: 1998.)

Falltest från 1,2 meters höjd. Foto: Moritz Dornbusch
Falltest från 1,2 meters höjd. Foto: Moritz Dornbusch