Så testar vi - Duntäcken

Illustration image; test of duvets Photo: Shutterstock

Testfaktas laboratorietester av duntäcken utförs på ackrediterade laboratorier i vårt nätverk, till exempel IDFL (International Down and Feather Laboratory) i Schweiz och följer etablerade, internationella standarder för att testa täcken och textilier.

 

Published: 3 Maj, 2023
Läs senare

Täckena genomgår totalt 15 testparametrar för att bedöma och mäta följande huvudaspekter:

  • Mängden dun
  • Kvaliteten på dun
  • Värmeisolering
  • Andningsförmåga
  • Partikeldensitet
  • Kvaliteten på tyget
  • Byggkvalitet

Mängden dun

För att mäta andelen dun tas täckets fyllning ut och vägs. Mängden dun och övrigt innehåll i fyllningen är därefter analyseras. Procentandelen dun måste överensstämma med vad som anges på produkten.

Analys av andelen dun och övrigt innehåll i fyllningen Foto: IDFL
Analys av andelen dun och övrigt innehåll i fyllningen Foto: IDFL

Kvaliteten på dun

Dunets kvalitet bestäms bland annat av dunets vikt, som mäts i volymen i kubikcentimeter som ett gram dun ger under ett visst tryck. Ju högre volym, desto bättre lastkapacitet.
Renheten hos dunet från bakterier bedöms genom att mäta syrehalten i dunet. Syret i sig betyder inte nödvändigtvis bakterier utan indikerar ett högre innehåll av organiska rester som i sin tur kan ge upphov till bakterier. Gränsen för godkännande i Europa är 10 mg per 100 g, vilket alla filtar klarade med god marginal. Dunets renhet från damm mäts också genom att blötlägga dunet och mäta vattnets grumlighet.
Fragment av skadade dun eller skadade fjädrar och främmande material som inte bidrar till dunets bärförmåga eller värmeisolerande förmåga klassas som övrigt innehåll. Detta får inte överstiga 5 procent av den totala fyllningen om täcket ska klara högsta kvalitetsnivå (klass 1).

Mängden dun i täcket kontrolleras genom vägning Foto: IDFL
Mängden dun i täcket kontrolleras genom vägning Foto: IDFL

Värmeisolering

Täckets förmåga att hålla värmen beror naturligtvis på mängden dun, men också på dunets kvalitet. En högre bärförmåga (se kvalitet ovan) gör att dunet kan hålla mer isolerande luft. Isoleringsförmågan bedöms genom att mäta hur väl värmen i en kropp upprätthålls av filtens isoleringsförmåga. Det uppmätta värdet anges i enheten Clo (Klädisolering) där värdet 1 motsvarar den värmeisolering som krävs för att en person ska hålla kroppstemperaturen på 21°C.

Dunets kvalité, värmeisolation och andningsförmåga sätts på prov Foto: IDFL
Dunets kvalité, värmeisolation och andningsförmåga sätts på prov Foto: IDFL

Andningsförmåga

Täckets förmåga att andas (ventilera ut fukt från kroppen) bedöms genom att mäta mängden ånga som får passera filten under ett visst tidsintervall. Ju högre ånggenomsläppet, desto bättre andningsförmåga.

Partikeldensitet

Allergiframkallande partiklar från dunet kan orsaka allergier hos känsliga personer och det är därför viktigt att textilierna runt dunet är täta. För att testa partikeldensiteten roteras filten i en trumma i 30 minuter, samtidigt som den utsätts för slag med gummiblock. Antalet läckta partiklar mäts och för att klara laboratoriets "Downproof" täthetskrav får textilierna inte släppa igenom mer än en viss mängd partiklar. Baserat på antalet läckta partiklar graderar laboratoriet filtarna på en 5-gradig skala, där 5 är bäst.

Partikeltätheten kontrolleras genom att låta täcket cirkulera i en tunna med gummiklossar, därefter mäts antalet läckta partiklar Foto: IDFL
Partikeltätheten kontrolleras genom att låta täcket cirkulera i en tunna med gummiklossar, därefter mäts antalet läckta partiklar Foto: IDFL

Kvaliteten på tyget

bestäms bland annat av trådtätheten. Ju fler trådar per kvadrattum (in2) desto bättre. I testet har laboratoriet även bedömt den allmänna textilkvaliteten (eventuella tillverkningsfel).

Laboratoriet analyserar trådtäthet samt utför en bedömning av textilkvalité Foto: IDFL
Laboratoriet analyserar trådtäthet samt utför en bedömning av textilkvalité Foto: IDFL

Konstruktionkvalitet

Byggkvalitet innefattar fördelningen av dunet i täcket, kvaliteten på sömmarna och en allmän bedömning av byggkvaliteten. Bedömningen görs på en 5-gradig skala där 5 är mycket bra.

Betygsättning och viktning av resultaten

Resultaten från provets olika delar betygsätts på en skala från 1 till 10, där 10 är bäst.

Betygen för de olika delarna av provet viktas samman för att bilda ett totalbetyg enligt följande:

Mängden dun och kvaliteten på dunet: 40%
Värmeisolering och andningsförmåga: 40 %
Partikeldensitet och tygets kvalitet: 10 %
Byggkvalitet: 10 %