Hur vi testar - Blöjor

Testfaktas laboratorietest av blöjor fokuserar på absorptionshastighet, skydd mot läckage och blöjans torrhet mot huden. Syftet med testet är att lyfta fram blöjor med bra prestanda och hjälpa tillverkare och detaljister att utveckla och säkerställa kvalitet och prestanda i sitt erbjudande till konsumenten.

Published: 13 jun, 2023
Läs senare

Laboratorietesterna av blöjor utförs av antingen SGS Courtray eller Eurofins ATS i Frankrike, båda specialiserade på test av blöjor, dambindor, inkontinensskydd och andra typer av hygienartiklar. Testerna baseras på väl etablerade standarder och laboratoriernas in-house metoder.

Laboratorietesterna omfattar följande delmoment:

A. Tekniska egenskaper
B. Mekaniska egenskaper
C. Den absorberande kärnans uppsugningskapacitet
D. Absorptionshastighet
E. Torrhet mot huden under användning dagtid
F. Torrhet mot huden under användning nattetid
G. Skydd mot läckage när barnet ligger på mage och rygg
H. Skydd mot läckage med barnet i sidoläge
I.  Andningsförmåga
J.  Mjukhet

Jämförande tester utförs på blöjor i samma storleksklass.

 

A. Tekniska egenskaper

Dokumentation av blöjans konstruktion, material i olika komponenter, vikt och tjocklek samt dimensioner. I utvärderingen beaktas endast blöjans vikt och tjocklek.

 

vqp
Blöjans olika komponenter vägs. Foto: SGS

 

B. Mekaniska egenskaper

För byxblöjor omfattar de mekaniska egenskaperna endast den kraft som krävs för att riva upp blöjans sidopanel när den ska avlägsnas från barnet. För öppna blöjor omfattar de mekaniska egenskaperna tejp-stängningen; styrka och kraften som krävs för att lossa tejpen.

Blöjan måste gå att öppna/ riva upp utan att applicera för stor kraft samtidigt som den måste sitta stabilt på barnet utan risk för att lossna när barnet rör sig eller drar i blöjan.

 

vqp
Sidopanelens styrka och elasticitet mäts. Foto: SGS

 

C. Den absorberande kärnans uppsugningskapacitet

Kärnans totala uppsugningskapacitet mäts (hur mycket vätska den kan absorbera). De flesta blöjor har en uppsugningskapacitet som med råge överstiger behovet för ett mindre barn. Mätningen visar endast på skillnader i blöjans tekniska egenskaper och har inget eller väldigt lite med blöjans prestanda att göra. Resultatet ingår därför inte i utvärderingen.

 

vqp
Efter vattenbad centrifugeras blöjan för att mäta mängden absorberad vätska. Foto: SGS

 

D. Absorptionshastighet

Blöjans förmåga att snabbt suga upp urin. I testet injiceras 75ml urin i fyra omgångar med 10 minuters intervall. Tiden för uppsugning av varje injektion mäts och högst vikt läggs vid tiden för de två första injektionerna.

 

vqp
75 ml artificiell urin injiceras i fyra omgångar med 10 minuters intervall. Foto: SGS

 

E. Torrhet mot huden under användning dagtid

Blöjans förmåga att hålla torrt mot barnets hud simuleras för användning dagtid, dvs. när barnet står, går och sitter. Blöjan placeras på en docka i stående position och artificiell urin injiceras i olika områden för att simulera användning på pojke eller flicka. Fukten mot huden mäts efter det att blöjans utsatts för ett lägre tryck under en kortare tid.

 

F. Torrhet mot huden under användning nattetid

Blöjans förmåga att hålla torrt mot barnets hud simuleras för användning nattetid, dvs. när barnet sover. Blöjan placeras på en docka i liggande position och artificiell urin injiceras i olika områden för att simulera användning på pojke eller flicka. Under testet roteras dockan mellan rygg- och magläge. Fukten mot huden mäts efter tryckbelastning motsvarande vikten av ett liggande barn.

 

vqp
Torrhet mot huden nattetid mäts efter att blöjan utsatts för ett visst tryck. Foto: SGS

 

G. Skydd mot läckage när barnet ligger på mage och rygg

Blöjans förmåga att absorbera urin innan den börjar läcka när barnet ligger på rygg- eller mage under nattetid. Blöjan placeras på en docka i liggande position och artificiell urin injiceras i olika områden för att simulera användning på pojke eller flicka. Under testet roteras dockan mellan rygg- och magläge. När blöjan börjar läcka avbryts testet och mängden injicerad urin noteras samt var läckaget uppstått.

 

vqp
Dockan ligger på rygg och mage när urin injiceras tills läckage uppstår. Foto: SGS

 

H. Skydd mot läckage med barnet i sidoläge

Blöjans förmåga att absorbera urinen innan den börjar läcka när barnet ligger på sidan nattetid. Blöjan placeras på en docka och artificiell urin injiceras när dockan ligger på höger eller vänster sida. När blöjan börjar läcka avbryts testet och mängden injicerad urin noteras samt var läckaget uppstått.

 

I. Andningsförmåga

Blöjans förmåga att andas (ventilera bort fukt) testas genom att mäta mängden fukt som blöjan avger på utsidan.

 

vqp
Andningsförmågan i blöjans yttermaterial mäts. Foto: SGS

J. Mjukhet

Blöjans mjukhet på insidan mäts digitalt. Mätningen omfattar fibrernas mjukhet, ytans struktur, ytans densitet och hur följsamt ytskiktet är.

 

Tolkning och betygsättning

Resultaten från testet tolkas och betygsätts i samråd med laboratoriet. Betygen sätts på en 10-gradig skala där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om resultaten kan anses dåliga eller avsevärt sämre jämfört med övriga produkter i ett jämförande test.

Betygen för de olika delmomenten vägs samman till ett totalbetyg med följande vikt:

 

Skydd mot läckage: 45%
G. Skydd mot läckage när barnet ligger på mage och rygg: 70%
H. Skydd mot läckage med barnet i sidoläge: 30%

Torrhet mot huden: 25%
E. Torrhet mot huden under användning dagtid: 20%
F. Torrhet mot huden under användning nattetid: 60%
D. Absorptionshastighet: 20%

Andningsförmåga (I): 10%

Mjukhet (J): 10%

Hanterbarhet, vikt och tjocklek: 10%
B. Mekaniska egenskaper: 50%
C. Vikt och tjocklek: 50%

 

Kriterier för Testfaktas kvalitetsmärkning

Bäst i test

I ett jämförande test med syfte att identifiera en testvinnande produkt testas ett representativt urval av jämförbara produkter (typ av blöja och storlek) för en specifik marknad. Den produkt som presterar sammantaget bäst (högst totalbetyg) koras som ”Bäst i test”.


BiT label

 

Verified Quality & Performance

I ett verifierings-test testas uppdragsgivarens blöja enskilt eller mot några utvalda, jämförbara referensprodukter. Tolkning och betygsättning av testresultaten följer samma riktlinjer som ovan. För att kvalificera för Testfakta Quality & Performance krävs att blöjan presterar genomgående bra, med ett totalbetyg på minst 8,0 (+/- 2,5%) och inget delbetyg under 6,0 (+/- 2,5%).


Verified label