Så testar vi - Deodoranter

Applying deodorant. Photo: Shutterstock.
Applying deodorant. Photo: Shutterstock.

Våra tester av deodoranter utförs av det oberoende laboratoriet SGS Institut Fresenius i Taunusstein, Tyskland och inkluderar dessa delar:

Published: 24 nov, 2023
Läs senare

Laboratorietestet
Laboratorietesterna utvärderar den lukthämmande effekten och analyserar förekomst och mängd av allergiframkallande doftämnen.
Den antiperspiranteffekt, det vill säga hur bra produkten är på att minska svettproduktionen, testas vanligtvis inte eftersom svettlukten i sig anses

The scent samples are placed in sealed containers until it is time for the sniff test - Photo SGS Institut Fresenius
Doftproverna läggs i förseglade behållare tills det är dags för sniftest - Foto SGS Institut Fresenius

Förmågan att dölja lukten av svett (snifftest)
Frivilliga försökspersoner (endast kvinnor) i åldern 18 till 67 år rekryteras till provet. Testpersonerna får inte använda några deodorant- eller antiperspirantprodukter under tre dagar innan testet startar. De får endast tvättas med en parfymfri och pH-neutral tvål under denna period.
24 timmar före första kontrollen i laboratoriet får testpersonerna inte tvätta sig alls och laboratoriets luktexperter bedömer då intensiteten av svettlukt från armhålan. Därefter appliceras en av produkterna på testpersonen och en ny bedömning av svettlukt görs efter ytterligare 24 timmar.
Alla produkter testas av var och en av de 20 försökspersonerna. Det redovisade resultatet är i snitt totalt 20 utvärderingar per produkt och totalt 160 utvärderingar för alla produkter.

The sniff test is performed by an aroma analyst - Photo SGS Institut Fresenius
Snifftestet utförs av en aromanalytiker - Foto SGS Institut Fresenius

Kemisk analys av allergener
Laboratoriet gör en kemisk analys av 26 allergiframkallande doftämnen i produkterna som enligt kosmetikaförordningen ska deklareras på förpackningen om de överstiger en koncentration på 0,001 procent.

Allergiframkallande ämnen definieras som ämnen som kan ge upphov till en allergisk reaktion på huden i form av rodnad, utslag eller eksem.

Allergiframkallande dofter
Allergiframkallande doftämnen som enligt kosmetikaförordningen ska deklareras på förpackningen om de överstiger en koncentration på 0,001 procent:

· Amylcinnamyl alkohol
· Hexylkanel
· Bensylalkohol
· Bensylkanel
· Bensylsalicylat
· Citral
· Kumarin
· Anis alkohol
· Butylfenylmetylpropional
· Limonen
· Linalool
· Farnesol
· Hydroxiisohexyl 3-cyklohexenkarboxaldehyd
· Amylkanel
· Eugenol
· Geraniol
· Hydroxicitronellal
· Isoeugenol
· Kanel
· Cinnamylalkohol
· Metyl-2-oktynat
· Evernia furfuracea
· Alfa-isometyljonon
· Evernia prunastri
· Majantol