Hur vi testar - IPL-apparater

Treatment with an IPL device. Photo: Tobias Meyer.

Vi utför våra laboratorietester av IPL-apparater på SGS Fresenius, ett oberoende testlaboratorium i Österrike. Testet består av följande delar: 

Published: 30 jun, 2023
Läs senare

Testmetod
Tester genomförs med en panel av användare och professionella experter. Testerna genomförs sedan i två delar. En där testpersonerna genomgår behandlingar med olika apparater. Vid varje behandlingstillfälle bedömer testpersonerna komfort och känsla under och direkt efter behandlingen. En vecka efter behandlingen mäter och bedömer laboratoriets experter effekten på håråterväxten.
I den andra delen bedömer experterna upplevelsen av behandlingen, designen och hur de olika produkterna hanterats. Alla enheter har maskerade produktnamn under tester.

The laboratory marks the six treatment surfaces on each leg. Photo: Tobias Meyer
Laboratoriet markerar de sex behandlingsytorna på varje ben. Foto: Tobias Meyer

Hårminskning
Hur mycket hårväxten minskat mäts varje vecka och efter totalt fem behandlingar. Tester genomförs på försökspersonernas ben, som var indelade i tre fält på varje ben. Ett område lämnas obehandlat som jämförelseområde. Hårväxten bedöms av laboratoriets experter, både visuellt och utifrån högupplösta bilder av de olika testfälten. När det kommer till hårreducerande effekter läggs största vikt vid resultatet efter fem behandlingar.

Användarupplevelse
Alla 20 paneldeltagare betygsätter alla sex produkterna efter varje behandling och anger hur huden kändes, hur behaglig behandlingen är, hur lätt den är att utföra och hur de upplever produktens design.

The laboratory measures the placement of the six treatment surfaces on each leg. Photo: Tobias Meyer
Laboratoriet mäter placeringen av de sex behandlingsytorna på varje ben. Foto: Tobias Meyer

Specialistbedömning
Den separata expertpanelen bestående av tio personer med yrkeserfarenhet av användning av IPL-enheter testar varje produkt under övervakning av laboratoriepersonal. Här bedöms design, användarvänlighet och hur huden känns både under och efter behandlingen. Testet görs på insidan och utsidan av vaderna, underarmarna och armhålorna.

Urvalsprinciper för panelmedlemmar:

 • Friska kvinnor mellan 18 och 65 år.
 • Inga kända allergier eller överkänslighet.
 • Ljusbrun till svart hårfärg och hudton II–IV på Fitz-Patrick-skalan.

Exklusionskriterier:

 • Mycket lätt hårväxt.
 • Vitt, grått eller rött hår.
 • Mörk eller solbränd hud.
 • Gravid

Betygsättning
Resultaten av testet utvärderas och betygsätts i samråd med laboratoriet. Betyget har gjorts på en skala från 1 till 10, där 1 är mycket dåligt och 10 mycket bra. I det totala resultatet får resultaten från de olika delmomenten följande vikt:

 • Hårminskning: 40 procent
 • Komfort och känsla: 30 procent
 • Behandling: 20 procent
 • Hanterbarhet: 10 procent
Assessment of hair regrowth. Photo: Tobias Meyer
Bedömning av håråterväxt. Foto: Tobias Meyer