Kvalitetstest av sängar

Syftet med Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Comfort™ är att lyfta fram sängar med bra komfortegenskaper och hög kvalitet. Kraven för kvalitetsmärkningen är högt ställda. Sängarna genomgår en rad olika laboratorietester och får inte underprestera i något enskilt testmoment. Kvalitetsstämpeln Verified Quality & Comfort säkerställer därigenom att sängen håller en hög nivå både avseende komfort och kvalitet.

Published: 14 mar, 2017
Läs senare

Testfakta har lång erfarenhet från test av sängar. I mer än 10 års tid har vi genomfört avancerade laboratorietester av sängar på den europeiska marknaden. Våra testmetoder har successivt förfinats och utvecklats till att idag vara marknadens mest omfattande protokoll för test av komfort och kvalitet av sängar. Laboratorietesterna utförs av EIM Ergonomie Institut i tyska München och Research Institute of Sweden (RISE) Forskningsinstitut i svenska Borås och Mölndal. EIM står för tester av sängarnas ergonomi och förmågan att leda bort fukt och värme. Kvalitetsegenskaperna, som testas av SP, omfattar fjädringens uthållighet, materialets spänst och konstruktionens hållfasthet.

Bild: Tobias Meyer

Foto: Tobias Meyer

EIM har i 25 års tid specialiserat sig på att testa sängar, madrasser och stolars ergonomiska egenskaper. Laboratoriet har unika kunskaper om hur möbler bör anpassas för att göra det så bekvämt som möjligt för människans sittande och liggande tillvaro. RISE är ett statligt test- och forskningsinstitut med lång erfarenhet från bland annat tester av kvalitet och uthållighet av möbler. För att testa hur bra sängarna klarar många års användning utsätts de bland annat för 45 000 överrullningar med en 140 kilo tung trumma, vilket motsvarar 10 till 12 års normal användning.

Bild: Anna Sigge

Foto: Anna Sigge

Alla delar i konstruktionen är viktiga för sängens ergonomi och hållbarhet. En dåligt utformad bäddmadrass kan inverka negativt på hela sängen ergonomi och virke av sämre kvalitet kan göra att sängen inte håller för hoppande barn. Testfakta testar och utvärderar kontinuerligt sängar. Resultaten från laboratorietesterna tolkas och värderas i samråd med laboratorierna.