Benchmarking - Een vergelijkende test op volledige schaal

Alleen maar verkondigen dat het het beste merk in de categorie is, is ongeloofwaardig. Een onafhankelijke vergelijkende test is een betrouwbare validatie door een derde partij die bewijst hoe uw product presteert ten opzichte van de belangrijkste concurrentie. Het resultaat zou uw meest effectieve marketingtool kunnen zijn.

 

Het doel van een Benchmarking test is het vergelijken van de kwaliteit en prestatie van een representatief assortiment op één of meerdere markten. Uw doel is om uw product beter te laten presteren dan de concurrentie en als Best in Test uit de bus te komen. Als initiatiefnemer beslist u zelf of u de testuitslag publiceert en communiceert. Als uw product slaagt, krijgt u het exclusieve recht om Testfakta's Best in Test kwaliteitslabel te gebruiken voor een periode van 12 maanden.

Proces

Wanneer er een aanvraag voor een benchmarktest binnenkomt, wijst Testfakta er een of meer gespecialiseerde laboratoria uit haar Europese netwerk van toonaangevende onafhankelijke onderzoeksinstituten met de test. Het testprotocol en de scope vormen de basis voor de kostenraming. Een andere factor is de gewenste timing en het aantal betrokken markten. Sommige productcategorieën hebben aanzienlijke overlap in de concurrentie tussen landen, wat aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk maakt, aangezien het aantal geteste producten representatief moet zijn voor de afzonderlijke markten.

Testfakta voert een voorbereidende studie uit, die technisch onderzoek van het product en de eigenschappen van de categorie omvat, marktonderzoek van de representatieve concurrerende producten in de markt(en), definitie van de testparameters en het protocol en ten slotte de aanschaf van het laboratorium/de laboratoria en de fotograaf /-s voor documentatie.

Daarna koopt Testfakta het benodigde aantal samples in de marktplaats, organiseert vervoer en houdt toezicht op de laboratoriumtest zelf. In overleg met het laboratorium worden de resultaten geïnterpreteerd en beoordeeld en worden de belangrijkste verschillen en kenmerken van de geteste producten belicht in een kort en gemakkelijk toegankelijk rapport.

[rutor]

Bij het aangaan van een communicatieovereenkomst publiceert Testfakta een artikel met de testresultaten als referentie op haar webpagina en verstrekt u een ontworpen kwaliteitslabel, dat kan worden gebruikt op alle communicatiematerialen voor de duur van de licentieperiode en geografie. Daarnaast levert Testfakta foto's van de laboratoriumtesten en, indien eerder afgesproken, zelfs videobeelden voor gebruik in merkcommunicatie.

 

 

Verzoek

Testfakta moet het gewenste doel van een test, het product en de markten kennen. Op basis van eerdere ervaringen of na afstemming met één of meerdere laboratoria kunnen wij u een globale kostenraming geven voor de productie van de test.

 

Voorafgaande studie

Op basis van een schriftelijke raamovereenkomst voert Testfakta een voorstudie uit, inclusief relevante testparameters, geschikte laboratoriumpartners, concurrentiesituatie, etc.

 

De laboratoriumtest

Namens de opdrachtgever koopt Testfakta meestal het benodigde aantal monsters in en coördineert het transport naar het laboratorium. De test wordt uitgevoerd, gedocumenteerd en samengevat. De uiteindelijke resultaten zullen worden geïnterpreteerd in nauwe samenwerking met het laboratorium en samengevat in een uitgebreide manier, inclusief artikelen en afbeeldingen. U, de opdrachtgever, beslist of de resultaten gepubliceerd moeten worden of niet.

 

Communicatie

We sluiten een communicatie- en licentieovereenkomst af. Op basis hiervan levert Testfakta u het ontwerp van het label en de fotodocumentatie, die in alle relevante communicatiekanalen kan worden gebruikt. Voor consumenteninformatie en transparantie publiceren wij een artikel met de resultaten van Testfakta's webpagina als referentie.

 

Jaar 2

De licentieperiode voor het gebruik van het keurmerk is 12 maanden. Als er geen significante wijzigingen zijn in de formulering of het ontwerp van uw product en zijn concurrenten en geen van de concurrenten heeft belangstelling getoond voor het uitvoeren van een benchmarktest van de categorie, wordt u mogelijk aangeboden om delicentie voor nog eens 12 maanden