Hoe we testen - Luchtreinigers

Noise level measurements
Noise level measurements

De laboratoriumtests van luchtreinigers worden uitgevoerd door RISE (Research Institutes of Sweden). De tests richten zich op het vermogen van de luchtreinigers om de lucht te reinigen van allergene en schadelijke deeltjes op een geluidsniveau dat niet storend is. Het doel van de tests is om producten met goede prestaties te markeren en om fabrikanten en detailhandelaren te helpen kwaliteit en prestaties in hun productaanbod aan de consument te ontwikkelen.

 

Published: 2 jun, 2023

Het testprotocol is gebaseerd op officiële eisen en richtlijnen voor prestatietesten van luchtreinigers, waarbij het gaat om luchtreinigingscapaciteit bij verschillende geluidsniveaus, energieverbruik en gebruiksvriendelijkheid. Het testprotocol is in de eerste plaats bedoeld voor het testen van traditionele luchtreinigers waarbij gebruik wordt gemaakt van een mechanische ventilatortekening de vervuilde lucht door verschillende soorten filters, waardoor de deeltjes uit de lucht worden verwijderd.

 

Grafiek: Pål Roos

Vergelijkende testen (benchmarktesten) en verificatietesten worden uitgevoerd in drie categorieën, LOW, MID en HIGH. De indeling is gebaseerd op het opgegeven luchtzuiveringsvermogen van de luchtreiniger bij maximaal vermogen. LAAG: CADR <250 m3/uur MIDDEN: CADR 250 - 350 m3/uur HOOG: CADR> 350 m3/uur.
CADR (Clean Air Delivery Rate) is een gevestigde maatstaf voor capaciteit, die het luchtvolume vertegenwoordigt dat de luchtreinigers in staat stelt om gedurende een uur te reinigen.

De laboratoriumtest bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

A. Metingen bij 37 dB (dichtstbijzijnde niveau onder 37 dB):

 • Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof (deeltjesgrootte 2,5–5,0 µm)
 • Capaciteit om kleine deeltjes te verwijderen, bijvoorbeeld virussen, luchtverontreiniging en bacteriën (deeltjesgrootte 0,1–0,5 µm)
 • Geluidsniveau (instrumentele meting)
 • Energieverbruik

Het laboratorium stelt de geluidsmetingen op. Foto: Anna Sigge

B. Metingen bij maximaal vermogen:

 • Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof (deeltjesgrootte 2,5–5,0 µm)
 • Capaciteit om kleine deeltjes te verwijderen, bijvoorbeeld virussen, luchtverontreiniging en bacteriën (deeltjesgrootte 0,1–0,5 µm)
 • Geluidsniveau (instrumentele meting)
 • Energieverbruik

De resultaten van de geluidsmetingen zijn geanalyseerd. Foto: Anna Sigge

C. Gebruiksvriendelijkheid

 • Filter vervangen en reinigen plus bediening
 • Handleiding en gebruiksgemak
 • Besturing en programmering

De instellingen van de luchtreiniger worden beoordeeld. Foto: Anna Sigge

Luchtreinigend vermogen

Het vermogen van de luchtreiniger om lucht te zuiveren is getest volgens ANSI/AHAM AC-1-2019 en Nordtest methode NT VVS 106. De test meet het vermogen van de luchtreiniger om verschillende soorten deeltjes (stof, pollen en kleine deeltjes) uit de lucht te verwijderen in een kamer. De reinigingscapaciteit wordt uitgedrukt in de Clean Air Delivery Rate (CADR), die de capaciteit van de luchtreiniger weergeeft uitgedrukt in kubieke meters schone lucht per uur.

 

Het laboratorium stelt de CADR-metingen op. Foto: Anna Sigge

Hoeveel vierkante meter de luchtreiniger kan reinigen, hangt af van de reinigingscapaciteit (CADR), gekoppeld aan het aantal keren per uur dat het luchtvolume van de kamer wordt verwerkt. Volgens Astma Allergy Nordic zou een luchtreiniger in een slaapkamer twee keer per uur de lucht in de kamer moeten verwerken. Een slaapkamer van 25 vierkante meter met een plafondhoogte van 2,4 meter heeft een inhoud van 60 kubieke meter. Om deze hoeveelheid lucht te verwerken dient de luchtreinigingscapaciteit (CADR) in dit geval minimaal 120 kubieke meter per uur te zijn. Als u wilt dat de lucht in de kamer drie, vier of vijf keer per uur wordt verwerkt (zoals sommige fabrikanten en retailers aanbevelen), heeft de luchtreiniger een overeenkomstige capaciteitsverhoging nodig.

 

Grafiek: Pål Roos

Geluidsniveau

Het geluidsniveau is een belangrijke factor, aangezien de luchtreiniger vaak wordt gebruikt om de lucht in een slaapkamer te reinigen. Volgens de richtlijnen van Astma Allergy Nordic moet het reinigingsvermogen van de luchtreiniger worden afgewogen tegen het geluid dat het maakt. De vereniging beveelt aan dat het geluidsniveau in een slaapkamer niet hoger mag zijn dan 30 dB(A), wat in lijn is met de WHO-limiet voor slaapverstorend achtergrondgeluid.

De prestaties van de luchtreiniger zijn gemeten op 37 dB(LWA) en op vol vermogen. Voor de metingen begin, wordt het geluidsniveau gemeten bij alle vermogensinstellingen om het vermogensniveau te vinden dat 37 dB produceert of het dichtstbijzijnde niveau net daaronder. Het vermogensniveau regel je op het bedieningspaneel van de luchtreiniger of via de app van het toestel. Meting van het geluidsniveau wordt uitgevoerd in een gecontroleerde laboratoriumomgeving, volgens de internationale norm ISO 3741:2010. Het gemeten niveau van 37 dB komt overeen met ongeveer 30 dB op een afstand van twee meter van de luchtreiniger, wat wordt beschouwd als een redelijke afstand in een slaapkamer van normale grootte. Deze aanname is sterk afhankelijk van hoe de kamer is gevormd en ingericht, maar kan in de meeste typische slaapkamers als redelijk worden beschouwd. De meeste luchtreinigers hebben een relatief laag energieverbruik (gemeten in watt (W) elektriciteit), maar aangezien ze bedoeld zijn om min of meer continu te werken, blijft dit cijfer belangrijk. Het energieverbruik is gemeten op de stand die 37 dB produceerde en op maximaal vermogen.

Gebruiksvriendelijkheid

De beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid omvat filtervervanging, instellingen en bedieningselementen, en displays en menu's. De beoordeling wordt uitgevoerd door experts in het laboratorium. Sommige luchtreinigers reinigen de lucht met behulp van gewone filters en ionisatie. Ioniseren houdt in dat de deeltjes in de lucht een negatieve lading krijgen en zich vervolgens hechten aan een positief geladen metalen plaat in de luchtreiniger. Als een ioniserende luchtreiniger niet alleen de deeltjes maar ook de lucht zelf oplaadt, ontstaat er ozon. Ozon is een gevaar voor de gezondheid boven een bepaalde drempel. De huidige grenswaarde voor ozon (EU-richtlijnen) is 0,055 ppm (parts per million). Het laboratorium meet het verschil in ozongehalte tussen de toegevoerde en afgevoerde lucht van de luchtreinigers.

Interpretatie en beoordeling van resultaten

De meetresultaten van de test worden in overleg met het laboratorium geïnterpreteerd en beoordeeld. De beoordeling maakt gebruik van een 10-puntsschaal, waarbij 10 de beste is. Een cijfer lager dan 6 wordt alleen gegeven als de prestatie slecht of slechter is dan redelijkerwijs voor dit type product mag worden verwacht. De cijfers van de verschillende onderdelen van de toets worden gecombineerd tot een totaalcijfer met de volgende weging:

Metingen bij 37 dB (dichtstbijzijnde niveau onder 37 dB): 45%

Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof (deeltjesgrootte 2,5–5,0 µm) 33% Capaciteit om kleine deeltjes te verwijderen, bijvoorbeeld virussen, luchtverontreiniging en bacteriën (deeltjesgrootte 0,1–0,5 µm) 33% Geluidsniveau (instrumentele meting) 22% Energieverbruik 11%

Metingen bij maximaal vermogen: 45%

Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof (deeltjesgrootte 2,5–5,0 µm) 33% Capaciteit om kleine deeltjes te verwijderen, bijvoorbeeld virussen, luchtverontreiniging en bacteriën (deeltjesgrootte 0,1–0,5 µm) 33% Geluidsniveau (instrumentele meting) 22% Energieverbruik 11%

Gebruiksvriendelijkheid: 10%

Filter vervangen en reinigen plus bediening 34% Handmatig en gebruiksgemak 33% Bediening en programmeren 33%

Criteria voor de aanbevelingen van Testfakta

Testfakta test en verifiëren luchtzuiveraars in drie categorieën: LAAG, MIDDEN en HOOG. De indeling vindt plaats op basis van het opgegeven luchtzuiveringsvermogen van de luchtreiniger bij maximaal vermogen. LAAG: CADR <250 m3/uur MIDDEN: CADR 250 - 350 m3/uur HOOG: CADR> 350 m3/uur

Prestatiecriteria voor door Testfakta geverifieerde kwaliteit en prestaties

A. Algemene criteria:

Kom niet onder 90% van de aangegeven reinigingscapaciteit bij maximaal vermogen. Overschrijd bij maximaal vermogen een geluidsniveau van 65 dB niet. Bij maximaal vermogen een energieverbruik van 0,20 Wh per m3 gezuiverde lucht (gemiddelde CADR) niet overschrijden. Overschrijd de huidige ozondrempel (EU-richtlijnen) van 0,055 ppm niet. Behaal minimaal een 6,0 op gebruiksgemak.

B. Specifieke criteria per categorie:

Lever een reinigingscapaciteit van 37 dB (+/- 5%) van minimaal:

LAAG: CADR van 50 m3/uur (kamergrootte van 10 m2).

MID: CADR van 94 m3/uur (kamergrootte van 20 m2).

HOOG: CADR van 190 m3/uur (kamergrootte van 40 m2).