Verificatie - Een test die de kwaliteit bevestigt

Uw product hoeft niet het allerbeste op de markt te zijn. Vaak moeten uw klanten er gewoon zeker van zijn dat een product ondanks een laag prijskaartje een constante hoge kwaliteit heeft. Een onafhankelijke verificatietest is een betrouwbare validatie door een derde partij die bewijst hoe uw product voldoet aan de marktstandaarden.

 

Het doel van een verificatietest is om de kwaliteit en prestaties van uw product te bevestigen in vergelijking met een beperkt aantal concurrerende producten of een standaardprotocol. Uw doel is om een ​​consistent hoge standaard en geen onderpresterende parameter te bewijzen. Als initiatiefnemer de beslissing om al dan niet te publiceerden testresultaat ligt uitsluitend in uw handen. Als uw product slaagt, krijgt u het recht om Testfakta's Verified Quality & Performance-label te gebruiken voor een periode van 12 maanden.

De projectkost voor een Verificatietest is aanzienlijk lager dan voor een volledige Benchmarkingtest, vanwege het kleinere aantal producten en de niet-exclusiviteit van het label.

Een ander voordeel is dat het kwaliteitslabel in meerdere regio's kan worden gebruikt.

Proces

Wanneer er een aanvraag voor een verificatietest binnenkomt, wijst Testfakta een of meer gespecialiseerde laboratoria uit haar Europese netwerk van toonaangevende onafhankelijke onderzoeksinstituten toe met de test. Het testprotocol en de scope, d.w.z. testen tegen alleen protocol, of tegen een of twee concurrenten, vormen de basis voor de kostenraming.

Testfakta voert een voorbereidende studie uit, die technisch onderzoek van het product en de eigenschappen van de categorie omvat, marktonderzoek van de representatieve concurrerende producten in de markt(en), definitie van de testparameters en het protocol en ten slotte de aanschaf van het laboratorium/de laboratoria en de fotograaf /-s voor documentatie.

Daarna koopt Testfakta het benodigde aantal samples in, regelt het transport en houdt toezicht op de laboratoriumtest zelf. In overleg met het laboratorium worden de resultaten geïnterpreteerd en beoordeeld en worden de belangrijkste verschillen en kenmerken van de geteste producten belicht in een kort en gemakkelijk toegankelijk rapport.

[rutor]

Bij het aangaan van een communicatieovereenkomst publiceert Testfakta een artikel met de testresultaten als referentie op haar webpagina en verstrekt u een ontworpen kwaliteitslabel, dat kan worden gebruikt op alle communicatiematerialen voor de duur van de licentieperiode en geografie. Daarnaast levert Testfakta foto's van de laboratoriumtesten en, indien eerder afgesproken, zelfs videobeelden voor gebruik in merkcommunicatie.

 

Verzoek

Testfakta moet het gewenste doel van een test, het product en de markten kennen. Op basis van eerdere ervaringen of na afstemming met één of meerdere laboratoria kunnen wij u een globale kostenraming geven voor de productie van de test.

 

Voorafgaande studie

Op basis van een schriftelijke raamovereenkomst voert Testfakta een voorstudie uit, inclusief relevante testparameters, geschikte laboratoriumpartners, concurrentiesituatie, etc.

 

Laboratorium test

Namens de opdrachtgever koopt Testfakta meestal het benodigde aantal monsters in en coördineert het transport naar het laboratorium. De test wordt uitgevoerd, gedocumenteerd en samengevat. De eindresultaten worden in nauwe samenwerking met het laboratorium geïnterpreteerd en samengevat in een omvattend manier, inclusief artikel en afbeeldingen. U, de opdrachtgever, beslist of de resultaten gepubliceerd moeten worden of niet.

 

Communicatie
vqp

We sluiten een communicatie- en licentieovereenkomst af. Op basis hiervan levert Testfakta u het ontwerp van het label en de fotodocumentatie, die in alle relevante communicatiekanalen kan worden gebruikt. Voor consumenteninformatie en transparantie publiceren we een artikel met de resultaten van Testfakta's webpagina als referentie.

 

Jaar 2

De licentieperiode voor het gebruik van het keurmerk is 12 maanden. Als er geen significante wijzigingen zijn in de formulering of het ontwerp van uw product, kan u worden aangeboden om de licentie met nog eens 12 maanden te verlengen