Hoe we testen - Blaastests

Onze blaastests worden uitgevoerd bij de Motor Drivers' Sobriety Association (MHF) in Zweden, die over een van de drie geaccrediteerde laboratoria ter wereld beschikt voor het testen van blaastests.

 

Published: 14 nov, 2023

Testparameters
De test wordt uitgevoerd volgens delen van de twee industrienormen SS-EN 16280:2012 (ademhalingstoestellen voor particulier gebruik) en SS-EN 15964:2011 (ademhalingstoestellen voor politie en bedrijven).

Meetprecisie en herhaalbaarheid
10 nuchtere ademhalingen werden afgewisseld met 10 ademhalingen waarbij de alcoholconcentratie in de lucht overeenkwam met 0,2 per duizend (0,1 mg/liter lucht). Het laboratorium controleert hoeveel de meetwaarden variëren tussen verschillende monsters.

 

Measurement of both alcohol concentration and sober breath - Photo Anna Sigge
​ Meting van zowel alcoholconcentratie als nuchtere ademhaling - Foto Anna Sigge

Diep inademen
De hoeveelheid lucht die tijdens het nemen van het monster in de meter wordt geblazen, wordt gemeten. Voor een betrouwbaar resultaat mag het monster pas worden genomen na minimaal 1,2 liter lucht.

Correcte kalibratie
Het laboratorium controleert of de fabrikant de meter correct heeft ingesteld.

Verontreiniging
Het laboratorium controleert of nuchtere uitademingen besmet zijn met eerder dronken uitademingen. Dit betekent dat alcohol uit eerdere metingen blijft staan ​​en resultaten geeft, ook al is dat niet de bedoeling.

 

 

Kontroll av eventuell kontaminering genom nyktra blås – Foto Anna Sigge
​ Beheersing van mogelijke besmetting door nuchtere uitademingen - Foto Anna Sigge

Beheersbaarheid
Er wordt beoordeeld hoe gebruiksvriendelijk het product is. De meter zou idealiter duidelijke instructies moeten geven over wanneer het monster moet worden genomen en de analysetijd en testresultaten duidelijk moeten vermelden.

Defecten aan het product
Bijvoorbeeld als belangrijke informatie over kalibratie ontbreekt. Of als de meter geen mondstuk of andere onderdelen heeft die nodig zijn voor betrouwbare resultaten.

Beoordeling
Het laboratorium beoordeelt de testresultaten op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 de beste is. De resultaten worden omgezet naar de 10-puntsbeoordelingsschaal van Testfakta.
De resultaten van de verschillende onderdelen worden samen gewogen tot een totaalcijfer met het volgende gewicht:

Meetprecisie 40%
Meeteigenschappen 40%
Beheersbaarheid 20%