Hoe we testen - Wasmachines

logo

De tests van Testfakta worden bijvoorbeeld uitgevoerd door onafhankelijke en gespecialiseerde test- en onderzoekslaboratoria in het laboratoriumnetwerk van Testfakta SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH in Hartmannsdorf, Duitsland. De tests richten zich op het vermogen van de wasmachines om te wassen, spoelen en centrifugeren, gebruiksvriendelijkheid en energiezuinigheid. Het doel van de tests is om producten met goede eigenschappen onder de aandacht te brengen en fabrikanten en retailers te helpen bij het ontwikkelen van hun aanbod aan de consument.

 

Published: 9 jun, 2023

De laboratoriumtests van wasmachines zijn gebaseerd op officiële eisen en richtlijnen (EN 60456) en hebben betrekking op de belangrijkste aspecten van reinigingsefficiëntie, spoelefficiëntie, centrifugeerefficiëntie, energie- en waterverbruik, gebruiksvriendelijkheid en ontwerpkwaliteit en -veiligheid. Alle prestatietests worden uitgevoerd tegen een standaard referentiemachine met constant goede prestaties. Afwijkingen van de referentiemachine vormen de basis voor de beoordeling en beoordeling van de prestaties van de wasmachine.

LABORATORIUM TEST

1. Functies en specificaties
Het laboratorium beoordeelt eerst de documentatie van de wasmachine en noteert de functies van de machine en andere relevante feiten.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

2. Reinigingsefficiëntie
Het vermogen van de wasmachine om schoon te wassen is getest voor witte was en katoen op 40°C. Wit katoenen textiel met gestandaardiseerde vlekken wordt vijf keer gewassen. De wasmachine wordt volgens de opgegeven maximale capaciteit gevuld met katoenen textiel. Na het wassen en drogen wordt de reinheid instrumenteel beoordeeld en vergeleken met de resultaten van de referentiemachine. De gemiddelde waarde van vijf wasbeurten vergeleken met de referentiemachine resulteert in een index die de basis vormt voor beoordeling en beoordeling.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

3. Spoelefficiëntie
Na het spoelen wordt het wasgoed gecentrifugeerd en wordt het spoelwater opgevangen voor analyse van wasmiddelresten. Het gehalte aan wasmiddelresten wordt vergeleken met de waarde van de referentiemachine. De gemiddelde waarde van vijf spoelbeurten vergeleken met de referentiemachine resulteert in een index die de basis vormt voor beoordeling en beoordeling.

 

Washing machine test
Photo: Anna Sigge

 

4. Centrifugeerefficiëntie
Het vochtgehalte van het wasgoed na het centrifugeren wordt gemeten door voor en na het wassen te wegen. Het vochtgehalte wordt vergeleken met de waarde van de referentiemachine. De gemiddelde waarde van vijf centrifugebeurten vormt de basis voor beoordeling en beoordeling.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

5. Programmatijd
De totale programmaduur van een compleet wasprogramma (wassen, spoelen en centrifugeren) wordt geregistreerd.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

6. Watertemperatuur
De watertemperatuur en de temperatuur van het textiel tijdens het hoofdwasprogramma worden continu gemeten. De temperatuur mag niet te veel afwijken van het gekozen programma, in dit geval 40°C, en gedurende het hele hoofdwasprogramma zo stabiel mogelijk blijven.

 

Washing machine test
Er wordt een sensor toegepast voor het meten van de wastemperatuur in het wasgoed. Photo: SLG

 

7. Energieverbruik
Het totale energieverbruik tijdens een volledig wasprogramma (wassen, spoelen en centrifugeren) wordt geregistreerd en ingesteld in relatie tot de capaciteit van de machine in kg. Het energieverbruik wordt vergeleken met de waarde van de referentiemachine. De gemiddelde waarde van vijf wasbeurten vormt de basis van beoordeling en waardering. Hoe lager het energieverbruik in kWh per kg, hoe beter de energie-efficiëntie. Bij de algemene beoordeling van het energieverbruik wordt ook rekening gehouden met de centrifugeerefficiëntie van de machine met betrekking tot het daaropvolgende drogen van het wasgoed.

 

8. Waterverbruik
Het totale waterverbruik tijdens een volledig wasprogramma (wassen, spoelen en centrifugeren) wordt geregistreerd en ingesteld in relatie tot de capaciteit van de machine in kg. Het waterverbruik wordt vergeleken met de waarde van de referentiemachine. De gemiddelde waarde van vijf wasbeurten vormt de basis van beoordeling en waardering.

 

 
Washing machine test
Foto: Anna Sigge

 

9. Gebruiksvriendelijkheid
De evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid omvat de volgende elementen:

- De handleiding - Installatie en opstarten - Instellingen en selectie van wasprogramma's - Knoppen, knoppen en displays - Filter reinigen - Wasmiddel toevoegen - Filter en wasmiddelvak reinigen

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

10. Ontwerpkwaliteit en veiligheid
Tijdens de test wordt een algehele beoordeling van het ontwerp en de kwaliteit van de wasmachine uitgevoerd. De beoordeling omvat ook de veiligheid van de gebruiker. De aanwezigheid van scherpe randen, grotere openingen of andere risico's op letsel wordt opgemerkt, evenals veiligheidstekortkomingen in elektrische en sanitaire verbindingen.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

INTERPRETATIE EN BEOORDELING VAN TESTRESULTATEN

De meetresultaten van de test worden geïnterpreteerd en beoordeeld in overleg met het uitvoerende laboratorium. De beoordeling wordt uitgevoerd op een schaal van 1 tot 10 waarbij 10 het beste is. Waarderingen onder de 6 worden alleen toegekend als de prestatie slecht of slechter is dan redelijkerwijs verwacht mag worden voor dit type product. De beoordelingen van de verschillende onderdelen van de test worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore met de volgende wegingen:

A. Wasefficiëntie 60%

  • Reinigingsrendement 50%
  • Spoelefficiëntie 25%
  • Centrifugeerefficiëntie 25%

B. Ontwerpkwaliteit en veiligheid 20%

C. Energie- en waterverbruik 10%

  • Centrifugeerefficiëntie 33%
  • Energieverbruik 33%
  • Waterverbruik 33%

D. Gebruiksvriendelijkheid 10%

CRITERIA VOOR DE KWALITEITSLABELING VAN TESTFAKTA

Testfakta test en verifieert wasmachines in verschillende categorieën. De indeling wordt uitgevoerd op basis van de aangegeven capaciteit van de wasmachine.

Beste getest

In een benchmarktest met als doel een testwinnend product “Best in test” te verklaren, wordt een representatieve selectie van vergelijkbare producten getest voor een specifieke markt. De wasmachine die overall het beste presteert (hoogste totaalscore) wordt tot winnaar gekroond.

 

Verified Quality & Performance

In een verificatietest wordt de wasmachine onafhankelijk of in vergelijking met enkele zorgvuldig geselecteerde referentiemachines getest. Evaluatie en beoordeling volgen dezelfde richtlijnen als tijdens een benchmarktest. De criteria om in aanmerking te komen voor Testfakta Verified Quality & Performance zijn een algemene beoordeling van ten minste 8,0 (+/- 2,5%) en geen subbeoordeling (A–D hierboven) onder de 6,0 (+/- 2,5%).