Nytt EU-direktiv ska stoppa falska miljöpåståenden

Image: Pixabay

Det nya direktivet Green Claims Directive ska åtgärda bristerna i regleringen av miljöreklam inom EU.

Published: 26 mar, 2024

De senaste åren har greenwashing — vilseledande eller överdrivna påståenden om en produkts miljömässiga fördelar — urholkat konsumenternas förtroende och begreppet hållbarhet. Som svar har Europeiska unionen infört den gröna reklamdirektivet, i syfte att ge konsumenter tydligare information om produkters och tjänsters miljöpåverkan. Detta kommer att förbjuda användningen av vaga eller vilseledande termer som miljövänlig, naturlig, nedbrytbar, klimatneutral och ekologisk utan tydliga bevis.

Direktivet betonar vikten av transparens och kräver att företag ska styrka alla miljöpåståenden de gör. Detta innebär att företag måste presentera bevis för att stödja sina påståenden om miljövänlighet hos sina erbjudanden. Dessutom specificerar direktivet särskilda kriterier som företag måste uppfylla vid miljöpåståenden. Dessa kriterier omfattar saker som användning av miljömärkningar, användning av miljövänliga material och påverkan på biologisk mångfald.

Genom att tillämpa striktare regler kring gröna påståenden hoppas EU främja större förtroende mellan konsumenter och företag samtidigt som de uppmuntrar företag att anta mer hållbara metoder. Detta steg kan bli ett betydande steg mot att uppnå EU:s miljömål och främja en mer hållbar ekonomi.

4 sätt att förhindra att greenwashing förekommer i ditt företag:
  1. Var transparent: hållbarhet är en pågående process och det är bättre att erkänna detta än att lova för mycket. Detta gäller när du talar till både kunder, leverantörer och investerare.
     
  2. Sätt realistiska mål: var inte överambitiös, eftersom du kommer att behöva rapportera om dina hållbarhetsmål.
     
  3. Stöd påståenden med bevis: stöd dina marknadsföringskampanjer med fakta som hjälper kunderna att se den bredare påverkan av ditt arbete.
     
  4. Undvik vagt språk eller oseriösa etiketter: vaga uttalanden som ‘miljövänlig’ eller ‘grön’ ger inte något värde för konsumenter och hjälper inte att berätta något om ert hållbarhetsarbete. Var istället specifik på en punkt som kan verifieras: är till exempel din produkt eller förpackning tillverkad av en hög andel biobaserat innehåll? Du kan ansöka om Testfakta Bio-Based etikett här.