Verifikation - En test, der bekræfter kvalitet

Dit produkt behøver ikke at være det allerbedste på markedet. Ofte skal dine kunder blot være sikre på, at et produkt holder en gennemgående høj kvalitet på trods af en lav pris. En uafhængig verifikationstest er en pålidelig tredjeparts validering som beviser, hvordan dit produkt lever op til markedsstandarder.

 

Formålet med en verifikationstest er at bekræfte kvaliteten og ydeevnen af ​​dit produkt i forhold til et begrænset antal konkurrerende produkter eller en standardprotokol. Dit mål er at bevise en konsekvent høj standard og ingen underpræsterende parameter. Som initiativtager er beslutningen om at offentliggøre og kommunikere kun testresultatet i dine hænder. Hvis dit produkt lykkes, får du ret til at bruge Testfaktas Verified Quality & Performance-mærke i en periode på 12 måneder.

Projektomkostningerne ved en verifikationstest er væsentligt lavere end for en fuld benchmarkingtest på grund af det mindre antal produkter og mærkets ikke-eksklusivitet.

En anden fordel er, at kvalitetsmærket kan bruges på tværs af flere geografier.

Processen

Når en anmodning om en verifikationstest modtages, kontakter Testfakta et eller flere specialiserede laboratorier fra sit europæiske netværk af førende uafhængige forskningsinstitutter. Testprotokollen og omfanget, dvs. testning mod kun protokollen, eller mod en eller to konkurrenter, vil danne grundlag for omkostningsberegningen.

Testfakta gennemfører en forundersøgelse, der omfatter teknisk research af produktets og kategoriens egenskaber, markedsundersøgelse af sammenlignelige produkter på markedet/markederne, definition af testparametrene og protokollen og endelig indkøb af laboratoriet/erne og fotografen til dokumentation.

Testfakta køber derefter det nødvendige antal prøver, organiserer transporter og overvåger selve laboratorietesten. Resultaterne fortolkes og bedømmes i samråd med laboratoriet, og vigtige forskelle og egenskaber ved de testede produkter fremhæves i en kort og let tilgængelig rapport.

[rutor]

Efter at have underskrevet en kommunikationsaftale udgiver Testfakta en artikel med testresultaterne som reference på sin hjemmeside og giver dig et designet kvalitetsmærke, der kan bruges på alt kommunikationsmateriale i licensperioden på det respektive marked. Derudover leverer Testfakta fotografier fra laboratorietests og, hvis det er aftalt på forhånd, også videooptagelser, der kan bruges i brandkommunikation.

 

Forespørgsel

Testfakta skal kende det ønskede formål med en test, produktet og markederne. Baseret på tidligere erfaringer eller efter kontrol hos et eller flere laboratorier, vil vi kunne give dig et groft omkostningsoverslag til forberedelsen af ​​testen.

 

Indledende studier

På baggrund af en skriftlig rammeaftale gennemfører Testfakta en forundersøgelse inklusive relevante testparametre, egnede laboratoriepartnere, konkurrencesituation mv.

 

Laboratorietest

På vegne af kunden køber Testfakta normalt det nødvendige antal prøver og koordinerer transporten til laboratoriet. Testen udføres, dokumenteres og opsummeres. De endelige resultater vil blive fortolket i tæt samarbejde med laboratoriet og sammenfattet i ét forståelig vej, herunder artikler og grafik. Du som kunde bestemmer, om resultaterne skal offentliggøres eller ej.

 

Kommunikation
vqp

Vi indgår en kommunikations- og licensaftale. På baggrund af dette vil Testfakta give dig kvalitetsmærket og billeddokumentationen, som kan bruges i alle relevante kommunikationskanaler. For forbrugerinformation og gennemsigtighed udgiver vi en artikel med resultatet på Testfaktas hjemmeside som reference.

 

År 2

Licensperioden for brug af kvalitetsmærket er 12 måneder. Hvis der ikke er væsentlige ændringer i formuleringen eller designet af dit produkt, kan du blive tilbudt at forlænge licensen med yderligere 12 måneder.