Sådan tester vi - Alkometer

Vores alkometertest udføres hos The Motor Drivers' Sobriety Association (MHF) i Sverige, som har et af tre akkrediterede laboratorier i verden til test af alkometer.

 

Published: 14 nov, 2023

Test parametre
Testen er udført i henhold til dele af de to branchestandarder SS-EN 16280:2012 (alkometer til privat brug) og SS-EN 15964:2011 (alkometer til politi og virksomheder).

Målepræcision og repeterbarhed
10 ædru vejrtrækninger blev vekslet med 10 vejrtrækninger, hvor alkoholkoncentrationen i luften svarede til 0,2 promille (0,1 mg/liter luft). Laboratoriet kontrollerer, hvor meget måleværdierne varierer mellem forskellige prøver.

 

Measurement of both alcohol concentration and sober breath - Photo Anna Sigge
​ Måling af både alkoholkoncentration og ædru vejrtrækninger - Foto Anna Sigge

Dybe vejrtrækninger
Mængden af ​​luft, der blæses ind i måleren, når prøven tages, måles. For et pålideligt resultat bør prøven først tages efter mindst 1,2 liter luft.

Korrekt kalibrering
Laboratoriet kontrollerer, at producenten har indstillet måleren korrekt.

Forurening
Laboratoriet kontrollerer, om ædru udåndinger er inficeret af tidligere berusede udåndinger. Det betyder, at alkohol fra tidligere målinger forbliver og giver resultater, selvom de ikke skal.

 

Kontroll av eventuell kontaminering genom nyktra blås – Foto Anna Sigge
​ Kontrol af eventuel forurening gennem ædru udåndinger - Foto Anna Sigge

Håndterbarhed
Der foretages en vurdering af, hvor brugervenligt produktet er. Måleren bør ideelt set give klare instruktioner om, hvornår prøven skal tages og klart angive analysetid og testresultater.

Fejl i produktet
For eksempel hvis der mangler vigtige oplysninger om kalibrering. Eller hvis måleren mangler en dyse eller andre dele, der er nødvendige for pålidelige resultater.

Bedømmelse
Laboratoriet vurderer testresultaterne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Resultaterne er omregnet til Testfaktas 10-punkts bedømmelsesskala.
Resultaterne for de forskellige dele vægtes sammen til en samlet karakter med følgende vægt:

Målenøjagtighed 40 %
Måleegenskaber 40 %
Håndterbarhed 20 %