Verifikationseffekten

The effect of Testfakta's quality label.

Potentielt tredobbelt salg med Testfakta Verified kvalitetsmærket

 

Published: 22 sep, 2023

Vi gav respondenterne valget mellem tre mærker af LED-lys.
Da det private mærke i mellemklassen modtog tredjepartsgodkendelse i form af Testfakta Verified Quality & Performance-mærket, steg købshensigten fra oprindeligt lave 8 % til usandsynlige 24 %, hvilket oversteg mærkevareproduktets.

Sådan fungerer verifikation

Verifikationstesten er særligt velegnet til private label eller discountmærker. En tredjepartsvalidering af produktets kvalitet har til formål at vende potentielt negative forbrugeropfattelser.

En verifikationstest er mindre omfattende end en benchmark-test, men følger samme metodik og stiller samme høje krav til implementering.

I modsætning til en Benchmark test testes kundens produkt individuelt eller i sammenligning med kun få udvalgte referenceprodukter.

Testfaktas arbejde omfatter indkøb af testobjekter, igangsættelse af laboratorieforsøg, foto- og videodokumentation samt fortolkning, evaluering og bedømmelse af resultaterne med opsummerende præsentation for bygherren. Hvis kunden ønsker det, vil Testfakta offentliggøre en artikel om laboratorietesten og resultatet, fotodokumentation, samt en graf, der viser, hvordan kundens produkt er i forhold til de referenceprodukter og/eller krav, der stilles til Testfakta Verified Quality & Performance. Kunden vil også have ret til at bruge Testfaktas kvalitetsmærke Verified Quality & Performance i kontraktperioden.