Väärä käymälä lisää vapaa-ajan asunnon kustannuksia

Published: 5 Huh, 2018

Polttokäymälä ei edellytä vettä eikä jäteviemäriä, ja sen tyhjentäminen käy huomattavasti kätevämmin kuin perinteisen ulkokäymälän. Käymälöiden suorituskyvyssä, turvallisuudessa ja energiankulutuksessa on kuitenkin suuria eroja, ja yksi huuhtelu voi viedä kylmänä päivänä kaiken lämmön sisätiloista, osoittaa Testfakta Researchin laboratoriotesti, jossa vertailtiin viittä Pohjoismaissa myytävää mallia.

Sähkökäyttöiset polttokäymälät ovat yhä suositumpia kiinteistöissä, joissa ei ole juoksevaa vettä ja viemäröintiä. Polttokäymälässä virtsaa, ulostetta ja WC-paperia ei huuhdella viemäriin, vaan ne kerätään astiaan, jossa ne poltetaan korkeassa lämpötilassa niin, että jäljelle jää vain pieni määrä tuhkaa. Poltto tapahtuu kuumentamalla jäte 500–600 °C:n lämpötilaan. Poltossa tarvittava tuloilma otetaan joko huoneesta tai rakennuksen ulkopuolelta käymälän toteutustavan mukaan. Poltossa muodostuvat savukaasut johdetaan ulos poistoilmaputken kautta, ja poltossa muodostuva tuhka kerätään WC-istuimessa olevaan tuhka-astiaan. Jos kaikki toimii niin kuin on tarkoitettu, WC-käynnistä jää jäljelle vain pieni määrä tuhkaa ja tuhka-astia on tyhjennettävä kenties vain kerran viikossa. Miten hyvin markkinoilla olevat käymälät sitten toimivat? Tämän selvittämiseksi Testfakta Research toteutti Cinderella Eco Solutionsin toimeksiannosta kattavan laboratoriotestin kaikille Pohjoismaissa myytäville polttokäymälöille. Laboratoriotestin suoritti RISE-tutkimuslaitos (Research Institutes of Sweden), joka arvioi käymälöiden sähkö- ja käyttöturvallisuuden, kapasiteetin, energiankulutuksen sekä asennuksen ja käytön helppouden. Kävi ilmi, että käymälöiden välillä on suuria eroja etenkin polttokapasiteetin ja turvallisuusmerkintöjen osalta. Kaikki mallit eivät suinkaan selviä ulosteen ja virtsan poltosta ja höyrystämisestä, jos moni henkilö käyttää käymälää peräjälkeen. Kaksi käymälää, Incinolet ja Sunwind, jätti polttamatta lähes 50 prosenttia ulosteesta. thumbnail of Grafik_Cinderella_Forbranningstoalett_FIN(180215) Laboratorion testatessa turvallisuutta moni malli vakavia huomautuksia sekä sähköturvallisuudesta että käyttöturvallisuudesta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki käymälät voivat esimerkiksi käynnistää polton, vaikka tuhka-astia ei ole paikallaan, mistä aiheutuu alusmateriaalin vaurioitumisriski ja pahimmassa tapauksessa tulipalo. Joidenkin mallien käyttäjä voi altistus jännitteisille osille, ja suurin osa käymälöistä käynnistää polton, vaikka polttokammion luukku ei ole kunnolla kiinni. — Polttoa ei pitäisi voida käynnistää, jos käymälän kaikki osat eivät ole paikallaan ja kunnolla kiinni. Käyttäjän ei pitäisi myöskään altistua jännitteisille osille esimerkiksi tuhka-astian lokeroa puhdistaessaan. Tältä osin monissa tuotteissa on vielä parannettavaa, sanoo RISE:n testipäällikkö Lennart Gustavsson.

forbr.toalett_test4

Jokainen polttokäymälä täytettiin useaan kertaan samalla määrällä synteettistä virtsaa ja ulostetta, ja tarkoituksena oli testata, miten hyvin kukin malli selviää WC-käynnistä. Kuva: Anna Sigge

Käymälöiden kapasiteetti testattiin kolmessa vaiheessa yhdellä, kolmella ja kuudella huuhtelulla. Kutakin huuhtelua varten käymälään lisättiin 150 grammaa synteettistä ulostetta, 250 grammaa synteettistä virtsaa ja 10 grammaa WC-paperia. Kolmen ja kuuden huuhtelun testivaiheessa vain kolme käymälää – Cinderella Comfort, Separett Flame ja Separett Cindy – selvisi täydellisestä poltosta. Kuuden WC-käynnin jälkeen kaksi käymälää – Incinolet ja Sunwind – jätti polttamatta lähes 50 prosenttia ulosteesta.

forbr.toalett_test11§

Tuhka-astia punnitaan jokaisen polton jälkeen, jolloin saadaan selville, montako grammaa tuhkaa tai palamattomia jäämiä polton jälkeen jää. Kuva: Anna Sigge

Toimiva poltto edellyttää hyvän ilmavirtauksen varmistamista käymälää varten. Yksittäisen huuhtelun polttoon esimerkiksi Incinolet ja Sunwind käyttävät jopa 157 kuutiota ilmaa, mikä vastaa noin 50-neliöisen mökin koko ilmamäärää. Toisin sanoen ilmanvaihdon on oltava hyvä, jotta käymälä toimii tehokkaasti. Vuoden talvipuoliskolla käymälät, jotka ottavat ilman rakennuksen sisältä, voivat vaikuttaa huomattavasti sisäilman laatuun ja lämpötilaan, sillä ne imevät lämmitettyä sisäilmaa. Cinderella Comfort eroaa muista käymälöistä siinä, että se ottaa ilman rakennuksen ulkopuolelta eikä näin vaikuta samassa määrin sisäilmaan. — Jos käymälä ottaa ilman rakennuksen sisältä, energiaa kuluu korvaavan ilman lämmittämiseen. Kylmänä talvipäivänä 100 m3:n ilmamäärän lämmittämiseen esimerkiksi -10 °C:sta +15 °C:seen tarvitaan noin 0,8 kWh sähköä. Tämä on lisättävä niiden neljän tuotteen energiankulutukseen, jotka ottavat ilman huoneesta, toteaa RISE:n testipäällikkö Lennart Gustavsson. Selkeäksi testivoittajaksi nousi Cinderella Comfort, jonka kapasiteetti on suurin ja energiankulutus alhaisin. Tämä tuote ei saanut myöskään lainkaan turvallisuushuomautuksia.

Testfakta Research

helmikuu 2018