Hammasharjan harjaspäätesti – alkuperäinen vastaan kopiot

Laboratorietest

Miten hyvin kopiot pärjäävät verrattuna Oral-B:n alkuperäiseen malliin? Testfakta Research tutki ja vertaili kymmentä Pohjoismaiden markkinoilla myytävää yhteensopivaa harjaspäätä. Kaikki ovat ulkoisesti enemmän tai vähemmän identtisiä, mutta testi osoittaa, että laadussa, tunnussa ja suorituskyvyssä on suuria eroja.

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 31 Elo, 2022

Mustepatruunoita, pölypusseja ja nyt sähköhammasharjan harjaspäitä. Jos sinulla on Oral-B-merkkinen sähköhammasharja, voit nykyisin valita useiden yhteensopivien harjaspäämerkkien välillä, sillä kaikki toimivat samalla pyörivällä harjaustekniikalla kuin alkuperäinen harjaspää.

Onko eri merkkien välillä eroa? Harjaavatko ne yhtä hyvin ja kestävätkö ne yhtä pitkään? Asian selvittämiseksi Testfakta Research testasi Procter & Gamblen toimeksiannosta kymmenen erimerkkistä Oral-B:n sähköhammasharjoihin sopivaa harjaspäätä, jotka ovat myynnissä Pohjoismaiden markkinoilla.
Testit toteutettiin kolmessa eri laboratoriossa, ja ne kattoivat kaiken plakinpoistokyvystä teknisiin, harjasten kestävyyttä ja harjaspään pyörimiskulmaa mittaviin testeihin.

[PDF]

Tärkeintä on tietysti, miten hyvin harjaspäät poistavat plakin. Tämän selvittämiseksi rekrytoitiin 40 koehenkilöä, jotka suorittivat laboratoriossa yhteensä 200 koeharjausta. Plakin määrä ennen harjausta ja sen jälkeen dokumentoitiin korkearesoluutioisilla kuvilla, jotka laboratorion hammaslääkärit arvioivat jälkikäteen. Plakkitilanne arvioitiin erikseen jokaisen hampaan kaikilta pinnoilta ennen harjausta ja sen jälkeen.
— Tämä oli erittäin kattava ja vaativa testi, jossa otettiin yli 3 600 kuvaa, jotka lähetettiin eteenpäin Ranskaan asiantuntijoidemme analysoitaviksi, sanoo Dr. Ines Sellami kliinisen testin toteuttaneesta SGS Institut Fresenius -laboratoriosta.

Kunkin harjaspään tulokset perustuvat lähes 1 800 hampaan ja niiden pintojen arvioon.

Mitä johtopäätöksiä tuloksesta voi vetää – oliko plakinpoistossa eroja?
— Eri mallien välillä oli odotettua vähemmän eroa, kenties siksi, että kaikki käyttävät samaa pyörivää liikettä. Testin parhaan ja huonoimman harjaspään välillä voi kuitenkin nähdä merkittävän eron, sanoo Dr. Ines Sellami.

Plakin poistaa parhaiten Oral-B, joka poistaa hampaiden sisäpinnoilta yli kaksi kertaa enemmän plakkia kuin testin huonoin, tanskalainen Budget. Ulkopinnoilla erot ovat pienempiä: Oral-B poisti plakista 32 prosenttia, kun huonoimmat – tanskalainen Budget ja Pepsodent – jäivät 23 prosenttiin.

Valmistajien mukaan harjaspää tulee vaihtaa kolmen kuukauden välein, mikä vastaa kuuden tunnin harjausaikaa, jos hampaita harjataan neljä minuuttia päivittäin. RISE-laboratorioissa Mölndalissa testattiin, miten harjaspäihin vaikutti se, että niitä oli käytetty jonkin aikaa.
Kaikkien harjaspäiden annettiin pyöriä tietyllä paineella hammasprofiilia vasten, sekä kohtisuorassa että 45 asteen kulmassa. Pepsodentin ja Jordanin harjoissa muutos näkyi 360 minuutin jälkeen, mutta kaikkien harjaspäiden kovuus muuttui jossain määrin.

Harjaspään pyörivä liike on tärkeä osa hampaiden puhdistamista. PZT-laboratoriossa Saksassa mitattiin niin kutsuttua pyörimiskulmaa eli sitä, montako astetta oikealle ja vasemmalle harjaspää pyörii. Koska pyörimisnopeus on lähes 8 000 kierrosta minuutissa, kulman mittaamiseen käytettiin suurnopeuskameraa.
— Pirkan, ICA:n ja Jordanin harjoissa pyörimiskulma muuttui silminnähden jonkin aikaa kestäneen käytön jälkeen, mikä viittaa mekanismin huonompaan laatuun ja kestävyyteen, sanoo PZT:n vastaava testaaja Thorsten Kutzner.

Ehkä kaikkein tärkeintä on se, miltä eri harjaspäillä harjaaminen tuntuu. Tämän selvittämiseksi 200 henkilöä (20 jokaista tuotemerkkiä kohti) sai käyttää erilaisia harjaspäitä neljän viikon ajan ja vastata sen jälkeen kysymyksiin mukavuudesta, mahdollisesta epämukavuudesta, kivusta tai verta vuotavista ikenistä, harjaspään kovuudesta, teknisistä ongelmista, puhdistustehosta ja siitä, miten hyvin harjaspää tavoitti kaikki hampaat.
— Harjaspään käyttökokemus on hyvin henkilökohtainen, ja tämä näkyi myös käyttäjien arvioissa. Jotkin harjaspäät sitä vastoin hajosivat tai irtosivat varresta, mikä on melko merkittävää, sanoo Dr. Ines Sellami.
— Kaksi harjaspäätä erottuu käyttäjäarvioissa joukosta. Positiivisesti erottui Oral-B, joka sai hyvät arviot useimmilta testaajilta, ja negatiivisesti Dentalux, jonka harjaspäitä meni rikki ja jonka arviot olivat heikkoja.

Kaiken kaikkiaan parhaat testitulokset sai alkuperäinen Oral-B:n harjaspää. On olemassa myös huomattavasti halvempia vaihtoehtoja, mutta testitulosten perusteella halvimpia on syytä välttää.

 

Tietoa testistä

Testit suoritettiin kolmessa riippumattomassa laboratoriossa, joista saksalainen laboratorio SGS Fresenius vastasi kliinisestä testauksesta ja paneelitutkimuksesta, ruotsalainen RISE kestävyystestistä ja saksalainen PZT teknisten ominaisuuksien ja suorituskyvyn testauksesta.

Testissä olivat mukana seuraavat harjaspäät:

Oral B Cross Action
ICA Refill
Coop-vaihtoharjat
Pirkka Vaihtoharja
Jordan Clean
Pepsodent Complete Care
Prego Sanigum
Budget Protect & Care
Plackers Perfect Angle
Dentalux Active Cross

Näistä kaikki sopivat käytettäviksi Oral-B:n Pro-, Genius- ja Smart-hammasharjoissa.

Testi käsitti seuraavat osa-alueet:

A. Plakinpoistokyky
B. Laadun ja tunnun arviointi
C. Harjasten kestävyys
D. Pudotuskoe (tekninen testi)
E. Harjaan kohdistuva paine, johon sensori reagoi
F. Pyörimiskulma

A. Plakinpoistokyky (kliininen testi)

Testi toteutettiin 40 hengen testipaneelilla. Paneelin jäsenten rekrytointi perustui tiettyihin kriteereihin, jotka koskivat plakin määrää, plakin muodostumista 24 tunnin aikana sekä yleistä suunterveyttä.
Plakinpoistokykyä testattiin kullakin harjaspäällä 20 kertaa. Erimerkkiset harjaspäät jaettiin sattumanvaraisesti paneeliin osallistuvien kesken, ja jokainen osallistuja sai käydä laboratoriossa viisi kertaa testaamassa eri harjaspäitä. Ennen jokaista käyntiä osallistujia pyydettiin olemaan harjaamatta hampaitaan 12 tuntiin, jotta plakkia ehtisi muodostumaan riittävästi.

 

Kuvadokumentaatiota plakkitilanteesta. Kuva: Tobias Meyer

Jokainen käynti aloitettiin hampaiden värjäyksellä (plakkivärjäys), mitä seurasi plakkitilanteen tutkiminen. Tämän jälkeen osallistujat saivat harjata hampaitaan tietyn ajan ja tarkkoja ohjeita noudattaen (harjaus tehtiin laboratorion valvonnassa). Tämän jälkeen hampaat värjättiin uudestaan, ja plakkitilanne tutkittiin harjauksen jälkeen.
Plakki arvioitiin kahdeksan etummaisen hampaan ja neljän kulmahampaan sisä- ja ulkopinnoilla ylä- ja alaleuassa. Plakkitilanne ennen harjausta ja sen jälkeen dokumentoitiin korkearesoluutioisilla valokuvilla, jotka laboratorion hammaslääkärit arvioivat. Jokaisen hampaan plakkitilanne arvioitiin erikseen viisiportaisella asteikolla (Quigley-Hein-indeksi). Kunkin harjaspään tulos on keskiarvo noin 900 hampaan ja hammaspinnan arvioinnista ennen ja jälkeen harjauksen.

 

Hammaslääkäri arvioi plakkitilannetta korkearesoluutioisista kuvista. Kuva: Tobias Meyer

B. Laadun ja tunnun arviointi (käyttäjäpaneeli)

Käyttäjäpaneelia varten rekrytoidut 200 henkilöä jaettiin 20 hengen ryhmiin, joista kukin arvioi eri harjaspäätä.

 

Jokaiselle osallistujalle annettiin sähköhammasharja (Oral-B Pro 2) ja yksi harjaspää. Neljän viikon kotikäytön aikana ja sen jälkeen paneelin jäseniä pyydettiin arvioimaan muun muassa seuraavia seikkoja:

  • Miten hyvin harjaspää puhdisti hampaat
  • Oliko harjaus aiheuttanut epämukavuutta tai kipua
  • Harjasten kovuus
  • Tekniset ongelmat tai rikkoutuneet harjaspäät
  • Harjaspään kestävyys
  • Yleisarvio laadusta ja tunnusta

C. Harjasten kestävyys (tekninen testi)

Ennen testiä dokumentoitiin harjaspäiden ominaisuudet (paino, pituus, halkaisija, harjasten korkeus ja kulma).

Harjaspäät testitelineessä 360 minuutin kestävyystestin aikana. Kuva: Anna Sigge

Harjaspään kestävyyttä testattiin kaikkiaan 360 minuutin ajan, mikä vastaa kolmen kuukauden harjaamista (2 + 2 minuuttia päivässä). Harjaus suoritettiin hammasprofiilia vasten, ja pään kulmaa vaihdeltiin kohtisuoran, 45° vasemmalle kallistetun ja 45° oikealle kallistetun välillä. Harjaspäätä painettiin profiilia vasten kohdistamalla varteen 400 gramman paine (alle painesensorin rajan). Harjaspäälle tiputettiin testin ajan jatkuvasti hammastahnan ja veden sekoitusta.
Testin päätyttyä harjaspäät huuhdeltiin huolellisesti ja tutkittiin mikroskoopin alla, ja muutokset harjasten kovuudessa mitattiin.

 

Harjasten kulumista arvioidaan kestävyystestin jälkeen. Kuva: Anna Sigge

D. Pudotuskoe (tekninen testi)

Harjaspäällä varustettua sähköhammasharjaa pudotettiin 70 cm:n korkeudelta betonilattialle kontrolloidusti eri kulmista. Harjaspään toiminta ja mahdolliset vauriot tarkistettiin jokaisen testin jälkeen.

E. Harjaan kohdistuva paine, johon sensori reagoi (tekninen testi)

Jotta saatiin mitattua harjaan kohdistuva paine, joka tarvitaan hammasharjan painesensorin reagoimiseen, varrelle asetettiin 50 gramman painoja, kunnes sensori aktivoitui. Hammasharjaa pidettiin testin ajan käynnissä 3D-hammasprofiilia vasten.

F. Pyörimiskulma (tekninen testi)

Oral-B:n hammasharjoille tarkoitetut harjaspäät pyörivät suurella nopeudella oikealle ja vasemmalle. Pyörimiskulma 0 asteesta vasemmalle ja oikealle mitattiin hammasprofiilia vasten pyörivän harjaspään avulla. Pyörimiskulma tallennettiin suurnopeuskameralla.

 

Laboratorio mittaa pyörimiskulmaa suurnopeuskameralla. Kuva: PZT

Mittauksia tehtiin niin uusille kuin kestävyystestissä käytetyille harjaspäille sekä ilman kuormitusta että 2N:n paineella. Testissä pyörimiskulman muutokset arvioitiin harjaspään kuormituksen ja tietyn aikaa jatkuneen käytön jälkeen.

 

Laboratorion testitulosten tulkinta ja arvostelu

Kaikki testitulokset arvosteltiin yhteistyössä laboratorion kanssa. Arvosanat annettiin asteikolla 1–10, missä 10 on paras. Alle 6,0:n oleva arvosana on annettu vain tuloksille, jotka olivat huonoja tai merkittävästi heikompia kuin muilla testattavilla tuotteilla.
Kokonaisarvosanassa eri testitulokset on painotettu seuraavasti:

A. Plakinpoistokyky 60 %
B. Laadun ja tunnun arviointi 20 %
C. Harjasten kestävyys  7 %
D. Iskukoe  7 %
E. Harjaan kohdistuva paine, johon sensori reagoi 0 %
F. Pyörimiskulma 7 %

Harjaan kohdistuvaa painetta, johon sensori reagoi, ei arvosteltu, sillä harjasten kovuus vaihteli eri harjaspäiden välillä.

TABLE OF TEST RESULTS