Laboratory test
Putkiin kohdistetaan nestepaine sisältä päin, ja ne asetetaan 80–90 °C:n lämpöiseen vesihauteeseen 280–2 000 tunniksi. Kuva: Anna Sigge

Byggmaxin sisäviemäriputki

Testfakta Research on suorittanut Byggmax AB:n toimeksiannosta laboratoriotestin sisätiloihin asennettaville viemäriputkille. Byggmaxin viemäriputki testattiin yhdessä Uponorin vertailukelpoisen putken kanssa. Byggmaxin viemäriputki täytti valmistusta koskevan standardin vaatimukset selvästi ja sai Testfaktan Verified Quality & Performance -laatumerkinnän.

Testfakta Research on suorittanut Byggmax AB:n toimeksiannosta laboratoriotestin sisätiloihin asennettaville viemäriputkille. Byggmaxin viemäriputki testattiin yhdessä Uponorin vertailukelpoisen putken kanssa. Byggmaxin viemäriputki täytti valmistusta koskevan standardin vaatimukset selvästi ja sai Testfaktan Verified Quality & Performance -laatumerkinnän.

Viemäriputket testasi RISE-tutkimuslaitos (Research Institutes of Sweden) standardin EN 1451:2017 mukaisesti. Testfaktan laatumerkinnän saamiseksi putken on täytettävä kaikki standardin vaatimukset selvästi. Näin Verified Quality & Performance -laatumerkintä takaa, että tuotteen laatu on kauttaaltaan hyvä.

Viemäriputken suhteellisen laadun ja suorituskyvyn selvittämiseksi tuotetta verrataan Uponorin vertailukelpoiseen viemäriputkeen.

 

thumbnail of Tabell_avloppsrör_FI_600

 

Testi käsittää seuraavat osa-alueet:

  • Sisäisen paineen kesto
  • Mitat
  • Rengaspuristuslujuus
  • Iskunkestävyys
  • Pituusmuutos
  • Ilma- ja vesitiiviys
  • Saumojen tiiviys
  • Merkintä
  • Tuhkapitoisuus

Testit suoritettiin viemäriputkille, joiden halkaisija on 110 mm ja joissa on mukana 45°:n haara. Putket ovat PP-tyyppisiä (polypropeeni), ja ne on hyväksytty standardin EN1451 luokan BD mukaan. Tämä tarkoittaa, että ne on tarkoitettu kiinnitettäviksi seinään sisätiloissa (B) sekä valun sisään ja maan sisään rakennuksen viereen (D).

 

Testi käsitti seuraavat osa-alueet:

Sisäisen paineen kesto

Putkiin kohdistettiin 2,8 baarin nestepaine sisältä päin 80 °C:n lämpötilassa 280 tunnin ajan sekä 1,7 baarin nestepaine 90 °C:n lämpötilassa 2 000 tunnin ajan. Molemmat putket selvisivät testistä ilman huomautuksia ja täyttivät standardissa asetetut 140 ja 1 000 tunnin vaatimukset selvästi.

Mitat

Putken mitat tarkistetaan, eivätkä ne saa poiketa materiaalin paksuutta sekä sisä- ja ulkohalkaisijaa koskevista vaatimuksista. Kumpikaan putki ei poikennut asetetuista vaatimuksista.

Rengaspuristuslujuus

Putken kokoonpuristumiseen tarvittava voima testataan. Molemmat putket täyttivät standardin rengaspuristuslujuusvaatimukset selvästi. Uponorin putken luokitus on korkeampi (SN8) kuin Byggmaxin putken (SN4), minkä vuoksi sen rengaspuristuslujuusvaatimukset ovat tiukemmat.
SN4 katsotaan täysin riittäväksi seinäkiinnitykseen, valuun ja maa-asennukseen rakennusten vieressä. SN8 täyttää rengaspuristuslujuusvaatimukset maa-asennuksissa, joihin kohdistuu raskaampi liikennekuormitus.

Putken kokoonpuristumiseen tarvittava voima testataan. Kuva: Anna Sigge

Iskunkestävyys

Putkien on kestettävä 2 metrin korkeudelta pudotettava 4 kg:n pudotuspaino ilman vaurioita. Molemmat putket selvisivät iskunkestävyyskokeesta ilman huomautuksia.

RISE-tutkimuslaitoksen Janne Walerius testaa iskunkestävyyttä. Kuva: Anna Sigge

Pituusmuutos

Putket asetettiin 150 °C:n lämpöiseen vesihauteeseen 30 minuutiksi. Putken pituus saa muuttua enintään 2 prosenttia, eikä halkeamia tai kuplia saa muodostua. Molemmat putket täyttivät vaatimukset selvästi ja ilman huomautuksia.

Ilma- ja vesitiiviys

Putkissa ei saa ilmetä vuotoja 0,5 baarin nestepaineessa 15 minuutin aikana tai 0,1 baarin ilmanpaineessa 5 minuutin aikana. Molemmat putket pysyivät tiiviinä sekä veden- että ilmanpaineen osalta.

Saumojen tiiviys

Viemäriputken liitoksiin kohdistetaan enimmillään 0,5 baarin positiivinen nestepaine (sisäinen paine) 1 minuutin ajan ja 0,3 baarin negatiivinen ilmanpaine (ulkoinen paine). Liitoksia kierretään ja heilutetaan testin aikana. Molemmat putket selvisivät testistä ilman huomautuksia.

Viemäriputken liitosten tiiviyttä testataan. Kuva: Anna Sigge

Merkintä

Putkissa on oltava standardin mukaiset merkinnät ja ilmoitukset, ja molemmat putket täyttivät tämän vaatimuksen.

Tuhkapitoisuus

Putket on valmistettu eri rengaspuristuslujuusstandardien mukaisesti, mikä tarkoittaa, että myös tuhkapitoisuutta (muoviin lisättyjä mineraaleja) koskevat vaatimukset ovat erilaiset. Mineraaleja lisätään rengaspuristuslujuuden parantamiseksi, ja Uponorin (SN8) osalta enimmäismäärä on 50 prosenttia ja Byggmaxin (SN4) osalta 3 prosenttia. Molemmat putket täyttävät asiaankuuluvan standardin vaatimukset selvästi.