Laboratory test
Foto: Tobias Meyer

Testprotokoll sängtest

Laboratorietesterna som ligger till grund för Testfakta Verified Quality and Performance™ utförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och EIM Ergonomie Institut München. Testerna omfattar huvudmomenten ergonomi/komfort (EIM) och uthållighet, hållfasthet/tålighet (SP).

A. Test av ergonomi/komfort (EIM)

1. Provning av sängens fjädringsegenskaper (elastiska egenskaper)

2. Provning av sängens tryckfördelande egenskaper (kontakttryck)

3. Provning av sängens elasticitet och stöd för skulderpartiet

4. Provning av sängens elasticitet och stöd för kroppen

5. Provning av sängens andningsförmåga

6. Provning av sängens värmeisolerande egenskaper

 

Samtliga delmoment undantaget A5 och A6 genomförs både med och utan bäddmadrass. Provningarna A3 och A4 utförs på tre olika kroppstyper: Mindre/lättare person som motsvarar cirka 155 cm/50-55 kg, medelstor/medeltung person som motsvarar cirka 175 cm/70-75 kg och större/tyngre person som motsvarar cirka 185 cm/85-90 kg.

 

A1
Fjädringsegenskaper anger hur hård eller mjuk sängens fjädring är och hur sängen anpassar sig till kroppens kraftigaste (tyngsta) kontaktpunkter. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror, höft, ländrygg och hälar vid tre olika tryck (100 N, 200 N och 300 N) och anges som ett medelvärde i mm flex.

A2
Tryckfördelande egenskaper anger hur madrassens yta fördelar och reducerar trycket från en viss kroppsdel. Detta värde är hänförbart både till madrassens (bäddmadrassens eller sängbottens) yta (överdraget) och direkt underliggande material (stoppning) samt bäddmadrassens kärna och sängens fjädring i kombination med överliggande material. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror/axlar, höft, ländrygg och hälar och anges som ett medelvärde i N/cm.

A3
Elasticitet och stöd för skulderpartiet anger hur mycket sängen ger efter under skulderpartiet. Vid sidoläge ska fjädringen under skulderpartiet ge efter tillräckligt så att skuldran/axeln tillåts sjunka ner i madrassen och därigenom bidra till att ryggraden behåller en rak linje mellan ländrygg och nacke. Vid ryggläge ska resårerna ge tillräckligt stöd för att motverka att skulderpartiet/övre delen av ryggen sjunker ner för långt och därigenom orsakar en böjning av den övre delen av ryggraden (nacken).
Testet utförs med två olika teststämplar. En för ryggläge med ytan 400 x 200 mm och en för sidoläge med ytan 200 x 100 mm. Stämplarna belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper. 100 N för mindre/lättare person, 200 N för medelstor/medeltung person och 250 N för större/tyngre person. Mätvärdet anges i mm flex.

A4
Elasticitet och stöd för kroppen anger resårernas förmåga att ge stöd åt ryggradens naturliga s-formade struktur. Vid ryggläge ska trycket från resårerna ge adekvat stöd åt kroppens olika delar (stöd för svanken, flexibilitet/stöd för bäcken/rumpan och skulderparti) med syfte att bevara ryggradens naturliga kontur. Testet utförs med en teststämpel utformad som kroppens kontur från rumpan upp till nacken (längd 600 mm och bredd cirka 250 mm med ett svankdjup på cirka 25 mm). Stämpeln belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper. 350 N för mindre/lättare person, 450 N för medelstor/medeltung person och 500 N för större/tyngre person. Mätvärdet visar stödet i svanken och anges i Newton.

A5
Sängens andningsförmåga anger sängens förmåga att avleda fukt/svett från kroppen. Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar fukt/svett som en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Andningsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i procent relativ fuktighet.

A6
Sängens värmeisolerande förmåga anger sängens förmåga att behålla värmen från kroppen. Isolationsförmågan testas med hjälp av en docka som håller en kroppstemperatur motsvarande en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Isolationsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i grader Celsius.

 

 B. Test av uthållighet och hållfasthet/tålighet (SP)

1. Utmattningsprovning av fjädringsegenskaper

2. Utmattningsprovning av bädd, stomme och botten

3. Utmattningsprovning av sängsida

4. Stötprovning av bädd, stomme och botten

5. Utmattning av ställbar mekanism och motorer

6. Statisk belastning i uppfällt läge

7. Stötprovning i uppfällt läge

 

B1

Utmattning av fjädringsegenskaperna testas genom att sängarna utsätts för 30 000 överrullningar av 140 kg tung trumma. Utmattningsprovningen motsvarar den belastning som sängar utsätts för under cirka 10-12 års normal användning.

 B2
Utmattning av bädd, stomme och botten testas genom att sängarna utsätts för 20 000 tryck med en kraft av 1000 Newton. Tryckbelastningen görs i sängens mitt och vid sängens kort och långsida.
Efter utmattningsprovning av fjädringsegenskaper, bädd, stomme och botten görs mätningar av höjdförlust (sättning i mm) och förändringar i sängens hårdhetsindex (fjädringsegenskaper på en 10 gradig skala). Mätningarna av sättningen utförs efter det att sängen återhämtat sig (5 timmar efter slutförd utmattningsprovning).

 B3
Utmattningsprovning av sängsidan testas genom att utsätta sängens båda långsidor för 25 000 tryck med en belastning av 1 000 Newton. Testet simulerar den påfrestning som sängen utsätts för när man sitter på kanten.  Efter utmattningsprovning av sängsidan görs mätningar av höjdförlust (sättning) på sängens sidor.

 B4
Stötprovning av bädd, stomme och botten simulerar högre påfrestningar som till exempel uppstår när barn hoppar i sängen. I testet släpps en vikt på 35 kg från 30 cm höjd på 6 olika ställen i sängen och 10 gånger på varje ställe.
Efter slutförd utmattnings- och hållfasthetsprovning sprättas sängarna och inspekteras för eventuella skador på fjädrar/lattor och pocketfickor, mellanlager (skumlager över fjäderpaket), sängram eller bottenribbor.

 B5 – B7

1. Huvudändan höjs 15 cm och fotändan 10 cm.

2. Statisk belastning på 90 kg under 10 sekunder. 10 gånger för varje hörn + 10 gånger i ”knävecket”. Belastningen görs 20 cm diagonalt in från respektive hörn + 20 cm in från respektive långsida i ”knävecket”. Statisk belastning motsvarar belastningen av en tyngre person som sätter sig i sängen.

3. Kantprovning (90 kg) i samma punkter som den statiska belastningen (500 tryck i respektive hörn + 500 tryck i respektive sida av ”knävecket”). Belastning motsvarande en person på 90 kg som sätter sig på sängen.

4. Funktionskontroll efter slutförd provning av säng.

5. Utmattningsprovning där bädden höjs och sänks i huvud- och fotända 1 000 gånger. Bädden belastas motsvarande en person som väger 120 kg.

6. Upprepning av statisk belastning, kantprovning och efterföljande funktionskontroll enligt punkt 1 till 4 ovan.

 

Viktning och betygsättning av testresultat

Resultaten från de olika delmomenten i testet har betygsatts på en skala från 1-5 där 5.0 är bäst och 3.0 godkänt/medel. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten görs i samråd med utförande laboratorier.

Betygen för testets olika delmoment viktas samman till ett totalbetyg enligt följande:

 

 A. Ergonomi och komfortegenskaper 60 %

Med bäddmadrass 50 %

 • Tryckfördelning 33 %
 • Elasticitet och stöd för skulderpartiet 33 %
 • Elasticitet och stöd för kroppen 33 %

Utan bäddmadrass 25 %

 • Elasticitet och stöd för skulderpartiet 50 %
 • Elasticitet och stöd för kroppen 50 %

Andningsförmåga 25 %

 

B. Uthållighet och hållfasthet/tålighet bädd och stomme 40 %

Ramsängar, kontinentalsängar och madrasser utan ram (40 %)

 • Sättning 25 %
 • Förändring i hårdhetsindex 25 %
 • Skador efter utmattnings- och stötprovning 50 %

Ställbara sängar (60 %)

 • Motorer 40 %
 • Sättning i ställbara sektioner 60 %

 

För att uppfylla kraven för Testfakta Verified Quality & Performance™ krävs att den testade sängen uppnår följande betyg:

 • Ett sammanlagt totalbetyg (sammantaget betyg för moment A och B) på minst 4,0.
 • Betyg för ergonomiska egenskaper som är minst 4,0.
 • Inget enskilt delbetyg under 3.0
Photo: Tobias Meyer

Foto: Tobias Meyer

 

 

_DSC8558

Foto: Tobias Meyer

 

 

Photo: Tobias Meyer

Foto: Tobias Meyer

 

_DSC8659

Foto: Tobias Meyer

 

pass of sweden_test14

Foto: Anna Sigge

 

pass of sweden_test8

Foto: Anna Sigge

 

 

stallbara sangar test3

Foto: Anna Sigge

Photo: Tobias Meyer

Foto: Tobias Meyer

 

 

_DSC8558

Foto: Tobias Meyer

 

 

Photo: Tobias Meyer

Foto: Tobias Meyer

 

_DSC8659

Foto: Tobias Meyer

 

pass of sweden_test14

Foto: Anna Sigge

 

pass of sweden_test8

Foto: Anna Sigge

 

 

stallbara sangar test3

Foto: Anna Sigge