Laboratory test
Foto: Anna Sigge

Persienntest visar på stora skillnader i kvalitet

Enkel att montera, uthållig, bra mörkläggning och klart billigast. Det är fyra parametrar som tillsammans gör Bellevue Persienner till tydlig vinnare i Testfaktas test av persienner.

Testfakta har på uppdrag av tillverkaren Evert Christoffersson AB låtit testa fem konkurrerande persienner.

Testet har utvärderat parametrarna montering, demontering, förslitning, tålighet och mörkläggningsförmåga.

thumbnail of Tabell_persienn_NY(100422)Samtliga persienner i testet är klassiska persienner med lameller i metall, anpassade för frihängande montering på fönstrets insida.
Två av dem monteras utan så kallade sidoskenor, medan övriga levereras med sidoskenor. Alla modeller, utom SP-Fönsters persienn, har utanpåliggande draglinor och justeringsvred på persiennens sida.

Prisgenomgången inför testet visade på stora variationer mellan olika återförsäljare. Därför är cirkapriserna i testet angett i medelvärden för respektive märke.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås har utfört testet, under ledning av provningsledaren Patrik Spånglund.

– Vi har bland annat mätt lamellernas tålighet eftersom det är vanligt med bestående skador när lamellerna böjs, säger han.

Lamellerna böjdes i 90 graders vinkel över en stålstång. Två märken, Bellevue Persienne och SP-Fönster, fick inga bestående skador.

– De stack ut i testet, säger Patrik Spånglund.

Sämst värde fick Elitfönster, med en 32 graders bestående böjning efter testet.

För att testa uthålligheten hissade persiennerna upp och ner 10 000 gånger samtidigt som lamellerna vinklades i olika ytterläggen. Momentet motsvarar ungefär 13 års användning. Persiennexperten och Elitfönster klarade testet bäst och visade ingen synlig nötning. SP-Fönster fick sämst värden eftersom persiennen inte stannade kvar i upphissat läge efter testet.

Även persiennlinornas tålighet testades. Linorna drogs över en pianotråd med en motvikt på ett kilo, tills de brast. Bäst tålighet hade Elitfönster och Persiennexpertens linor som klarade 319 respektive 291 dragningar.

Mörkläggningsförmågan, huvudsyftet med en persienn, testades givetvis också.

En 500 watts lampa simulerade solljus. Endast mindre skillnader uppmättes, men Elitfönster, Bellevue Persienne och Elitfönster var bäst med inbördes jämförbara värden.

En viktig faktor för den som köper en persienn är monteringsdelen. Dessutom samlar persienner ofta damm och kan behöva nedmonteras för en effektiv rengörning. I de här momenten fick Bellevue Persienne och Elitfönster höga värden eftersom båda var enkla att montera.
Bellevue Persienne krävde till exempel inga verktyg och var även klart enklast att demontera.

SP-Fönster fick låga värden i båda momenten. Dessutom saknades en monteringsanvisning i förpackningen.

Högst totalbetyg i testet fick Bellevue Persienne, som för övrigt säljs till ett cirkapris som ligger 200-300 kronor lägre än konkurrenterna.
– Det är framför allt den enkla på- och avmonteringen i kombination med tåligheten som gör att Bellevue-modellen utmärker sig som testvinnare, sammanfattar Patrik Spånglund.

persienntest4

Foto: Anna Sigge

Entreprenören Evert Christoffersson ligger själv bakom den patentsökta konstruktionen som gör att Bellevue Persienne kan monteras utan verktyg.

Han har utvecklat sin uppfinning sedan början av 80-talet.
Evert Christoffersson fick sin idé när han jobbade som husförsäljare. Han såg behovet av en enkel lösning för en hängande persienn. Den skulle vara lätt att montera och att plocka ned för rengörning. Dessutom skulle den behöva vara extra tålig eftersom en frihängande persienn utsätts för betydligt högre påfrestningar än en persienn som sitter mellan fönsterglasen.

– Vi har sålt en halvmiljon persienner till kunder i Sverige, Tyskland och Danmark, säger Evert Christoffersson.

Fästena för sidoskenorna är själva innovationen som gör att man inte behöver verktyg. De går att anpassa efter olika mått. Skenornas konstruktion gör också att de regleras antingen på höger och vänster sida.

persienntest1

Foto: Anna Sigge

– Det är kort sagt en persienn som en person med tummen mitt i handen kan montera. Och det tar bara någon minut att plocka ned persiennen och spola den ren i duschen, säger Evert Christoffersson.

Den lägre prisbilden jämfört med konkurrenterna förklarar Evert Christoffersson med sin relativa småskalighet.

– Att bygga volym genom marknadsföring är också förenat med stora kostnader, säger han.

Testfakta Research
22 april 2010

Read more here:'Fakta om testet'

Fakta om testet

Testfakta har på uppdrag av Evert Christoffersson AB utfört en jämförande laboratorietest av persienner. Syftet med testet har varit att jämföra Bellevue Persienne med konkurrerande produkter på den svenska marknaden. Kriterier för urvalet har varit frihängande persienner med lameller av metall och för montering på fönstrets insida.

Laboratorietestet har utförts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och omfattar parametrarna montering, förslitning, tålighet, mörkläggningseffekt, hanterbarhet (demontering) och egenskaper (funktioner).

Mer information om laboratorietestet, hur det genomfördes samt tolkning och betygsättning av resultaten hittar du här.

Fakta om testet

Testfakta har på uppdrag av Evert Christoffersson AB utfört en jämförande laboratorietest av persienner. Syftet med testet har varit att jämföra Bellevue Persienne med konkurrerande produkter på den svenska marknaden. Kriterier för urvalet har varit frihängande persienner med lameller av metall och för montering på fönstrets insida.

Laboratorietestet har utförts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och omfattar parametrarna montering, förslitning, tålighet, mörkläggningseffekt, hanterbarhet (demontering) och egenskaper (funktioner).

Mer information om laboratorietestet, hur det genomfördes samt tolkning och betygsättning av resultaten hittar du här.