Laboratory test

Testfakta Research przeprowadziła porównawczy test laboratoryjny oczyszczaczy powietrza na zlecenie producenta – firmy Blueair. Celem badania było porównanie skuteczności oczyszczaczy powietrza różnych konkurujących ze sobą producentów obecnych na rynkach Skandynawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Holandii.

Test prowadzono w laboratoriach Intertek Testing & Certification och SGS-IBR Laboratories w Wielkiej Brytanii. Firma Testfakta wraz z laboratoriami opracowała protokół testu.

Przetestowano następujące modele oczyszczaczy powietrza:

– Beurer LR 300

– Blueair Classic 405

– Coway AP-1008DH

– DēLonghi AC150

– Dyson Pure Cool Link TP04

– Electrolux EAP300

– Fellowes AeraMax DX95

– Meaco CA-HEPA 47×5

– Philips AC3259/10

– Rowenta Intense Pure Air XL PU6020

– Soehnle Airfresh Clean Connect 500

– Stadler Form Roger

– Venta LP60

– Wilfa AP-5W

– Wood’s ELFI 300

Część oczyszczaczy powietrza przetestowano w 2017 roku, a pozostałe – w drugiej połowie 2018 roku. Wszystkie modele są na dzień dzisiejszy obecne na każdym z rynków.

 

Test laboratoryjny obejmował następujące etapy:

A. Pomiary wydajności przy poziomie hałasu wynoszącym 37 dB lub niższej, jak najbardziej zbliżonej wartości:

– Wydajność oczyszczania powietrza z kurzu i pyłków

– Poziom hałasu (pomiar za pomocą instrumentu)

– Poziom hałasu przy najniższym ustawieniu mocy (ocena subiektywna)

– Zużycie energii

 

B. Pomiary przy maksymalnej mocy:

– Wydajność oczyszczania powietrza z kurzu i pyłków

– Poziom hałasu (pomiar za pomocą instrumentów)

– Poziom hałasu (ocena subiektywna)

– Zużycie energii

 

C. Łatwość obsługi

– Wymiana i czyszczenie filtra

– Wyświetlacz i menu

– Sterowanie

– Programowanie i ustawienia

 

D. Emisja ozonu

Zdolność urządzenia do oczyszczania powietrza została przetestowana według procedury badawczej ANSI/AHAM AC-1-2015. Test mierzy zdolność oczyszczacza powietrza do usuwania różnych rodzajów cząsteczek (kurz, pyłki) z powietrza w pomieszczeniu. Zdolność oczyszczania podawana jest za pomocą wartości CADR (Clean Air Delivery Rate) przedstawiającej wydajność oczyszczacza powietrza w metrach sześciennych czystego powietrza na godzinę.

Niektórzy z producentów podają wartości w metrach sześciennych powietrza na godzinę lub w metrach kwadratowych powierzchni podłogi, które urządzenie jest w stanie oczyścić. Liczba metrów sześciennych powietrza na godzinę nie mówi jednak nic o wydajności oczyszczacza powietrza. Informacje te dotyczą w większym stopniu wydajności wentylatora. Jeżeli zasysane cząsteczki nie są odfiltrowywane, ponownie wracają one do pomieszczenia.

Liczba metrów kwadratowych, którą może obsługiwać oczyszczacz powietrza, częściowo zależy od wydajności oczyszczania (CADR), ale także od tego, ile razy w ciągu godziny powietrze w pomieszczeniu powinno być oczyszczane. Według Szwedzkiego Stowarzyszenia ds. Zwalczania Astmy i Alergii oczyszczacz powietrza nadający się do sypialni powinien oczyszczać powietrze dwa razy na godzinę. Sypialnia o wymiarach 25 metrów kwadratowych i wysokości 2,4 m ma objętość 60 metrów sześciennych. Aby oczyścić w niej powietrze, wydajność oczyszczania (CADR) powinna wynosić co najmniej 120 metrów sześciennych na godzinę. Jeśli powietrze w pomieszczeniu powinno być oczyszczane trzy, cztery lub pięć razy na godzinę (co zalecają niektórzy producenci i sprzedawcy), oczyszczacz powietrza powinien mieć większą wydajność.

Poziom hałasu jest ważnym aspektem, ponieważ urządzenia te są często używane do oczyszczania powietrza w sypialni. Według wytycznych Szwedzkiego Stowarzyszenia ds. Zwalczania Astmy i Alergii wydajność oczyszczacza powietrza jest powiązana z poziomem hałasu. Jeżeli oczyszczacz powietrza dysponuje różnymi prędkościami wentylatora, wydajność mierzy się przy ustawieniu mocy, które osiąga poziom hałasu 37 dB lub niższy, możliwie jak najbliższy tej wartości.

W teście zmierzono skuteczność oczyszczaczy powietrza przy niższym poziomie hałasu (wynoszącym 37 dB lub zaraz poniżej tej wartości) oraz przy maksymalnej mocy. Przed pomiarami poziom hałasu zmierzono przy różnych ustawieniach mocy, aby znaleźć poziom mocy wynoszący 37 dB lub nieco mniej, możliwie jak najbliżej tej wartości. Pomiar poziomu hałasu wykonano w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym, symulującym rzeczywiste warunki panujące w domu. Pomiary wykonano w odległości 1 m od każdego oczyszczacza powietrza, z każdej strony (wartość średnia wskazuje poziom hałasu urządzenia).

Oprócz pomiaru poziomu hałasu za pomocą instrumentów, laboratorium również zleciło grupie przeszkolonych inżynierów ocenę tego, jak bardzo irytujący jest dźwięk urządzenia na różnych poziomach mocy. Ocenę przeprowadzono przez najniższym i najwyższym poziomie mocy każdego z urządzeń.

Większość oczyszczaczy powietrza mają stosunkowo niską moc (W), ponieważ ich zadaniem jest bardziej lub mniej ciągłe działanie, przez co zużycie energii jest równie ważnym aspektem. Pobór mocy zmierzono przy poziomie hałasu 37 dB oraz przy maksymalnej mocy.

Ocena łatwości w użytkowaniu została przeprowadzona przez ekspertów z laboratorium.

Niektóre z urządzeń oczyszczają powietrze przy użyciu standardowych filtrów i jonizacji. Jonizacja oznacza, że cząsteczki znajdujące się w powietrzu zyskują ujemny ładunek i następnie „przyklejają się” do dodatnio naładowanej płytki metalowej wewnątrz oczyszczacza powietrza. Jeżeli jonizujący oczyszczacz powietrza nadaje ładunek nie tylko cząsteczkom, ale także samemu powietrzu, tworzy się ozon. Obecność ozonu powyżej określonych wartości granicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia. Obowiązująca wartość graniczna dla ozonu (wytyczne UE) wynosi 0,055 ppm (części na milion). Laboratorium zmierzyło różnice między stężeniami ozonu w powietrzu doprowadzanym i wychodzącym z różnych oczyszczaczy powietrza.

Żaden z badanych oczyszczaczy powietrza nie emituje ozonu powyżej zalecanych przez UE wartości (0,055 ppm).

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w trakcie testu zinterpretowano i oceniono we współpracy z laboratorium. Ocenę przeprowadzono według skali od 1 do 5, gdzie 5 to ocena najwyższa. Oceny poniżej wartości „3” stawia się tylko wtedy, gdy wydajność jest słaba lub gorsze niż to, czego można się spodziewać przy tego typu produktach.

 

Oceny poszczególnych testów składowych uwzględniono w ocenie ogólnej w następującym stopniu:

 

Pomiary wydajności przy poziomie hałasu wynoszącym 37 dB lub niższej, jak najbardziej zbliżonej wartości: 45%

  • Wydajność oczyszczania powietrza z pyłków i kurzu 67% (33+33%)
  • Poziom hałasu (pomiar za pomocą instrumentów) 22%

 

Zużycie energii 11%Pomiary przy maksymalnej mocy: 45%

  • Wydajność oczyszczania powietrza z pyłków i kurzu 67% (33+33%)
  • Poziom hałasu (pomiar za pomocą instrumentów) 22%
  • Zużycie energii 11%Łatwość obsługi: 10%

Wymiana i czyszczenie filtra 50%

  • Wyświetlacz i menu 17%
  • Sterowanie 17%
  • Programowanie i ustawienia 17%

Brak podwyższonego stężenia ozonu

Ewentualna produkcja ozonu przez oczyszczacze powietrza jest w ostatnich latach tematem wielu dyskusji. Ozon może tworzyć się w oczyszczaczu powietrza wykorzystującym technologię filtrowania, w której powietrze jest oczyszczane przez nadawanie cząsteczkom ładunków (jonizowanie). Unia Europejska ma wyraźne wytyczne dotyczące ozonu, ponieważ po przekroczeniu określonych wartości granicznych może on być niebezpieczny dla zdrowia.

Żaden z badanych oczyszczaczy powietrza nie wykazywał podwyższonego poziomu ozonu.

 

 Przed zakupem poznaj koszty eksploatacji

Wszystkie oczyszczacze powietrza posiadają jakiś określony typ filtra oczyszczającego powietrze. Cząsteczki wychwycone z powietrza zostają uwięzione w filtrze, a po pewnym czasie użytkowania filtr ten należy wymienić.

– Niektóre modele urządzeń są wyposażone w filtr wstępny dla większych cząsteczek, który można wyczyścić.

– W przypadku filtra cząstek stałych i filtra węglowego zwykle należy kupić nowy, w celu wymiany.

– Koszt nowego filtra lub pakietu filtrów zależy od marki i modelu, ale ceny kształtują się między 200 a ponad 400 zł za wymianę wszystkich filtrów.

– Częstotliwość wymiany filtra zależy od różnych czynników, takich jak intensywność użytkowania oczyszczacza powietrza, rozmiaru filtra (powierzchni filtra) i stopnia zanieczyszczenia powietrza.

 

Producenci zalecają różną częstotliwość wymiany filtra, począwszy od jednego razu na sześć miesięcy, na rok lub na dwa lata. W niektórych modelach znajduje się wskaźnik informujący, że nadszedł czas wymiany filtra.

Brak podwyższonego stężenia ozonu

Ewentualna produkcja ozonu przez oczyszczacze powietrza jest w ostatnich latach tematem wielu dyskusji. Ozon może tworzyć się w oczyszczaczu powietrza wykorzystującym technologię filtrowania, w której powietrze jest oczyszczane przez nadawanie cząsteczkom ładunków (jonizowanie). Unia Europejska ma wyraźne wytyczne dotyczące ozonu, ponieważ po przekroczeniu określonych wartości granicznych może on być niebezpieczny dla zdrowia.

Żaden z badanych oczyszczaczy powietrza nie wykazywał podwyższonego poziomu ozonu.

 

 Przed zakupem poznaj koszty eksploatacji

Wszystkie oczyszczacze powietrza posiadają jakiś określony typ filtra oczyszczającego powietrze. Cząsteczki wychwycone z powietrza zostają uwięzione w filtrze, a po pewnym czasie użytkowania filtr ten należy wymienić.

– Niektóre modele urządzeń są wyposażone w filtr wstępny dla większych cząsteczek, który można wyczyścić.

– W przypadku filtra cząstek stałych i filtra węglowego zwykle należy kupić nowy, w celu wymiany.

– Koszt nowego filtra lub pakietu filtrów zależy od marki i modelu, ale ceny kształtują się między 200 a ponad 400 zł za wymianę wszystkich filtrów.

– Częstotliwość wymiany filtra zależy od różnych czynników, takich jak intensywność użytkowania oczyszczacza powietrza, rozmiaru filtra (powierzchni filtra) i stopnia zanieczyszczenia powietrza.

 

Producenci zalecają różną częstotliwość wymiany filtra, począwszy od jednego razu na sześć miesięcy, na rok lub na dwa lata. W niektórych modelach znajduje się wskaźnik informujący, że nadszedł czas wymiany filtra.