Laboratory test
Po zanurzeniu pędzla w pojemniku z farbą uderzano go narzędziem zwanym „spring impact hammer”. Zdjęcie: Frazer Waller

Informacje dotyczące testu

Go back to 'Dobre pędzle – szybsza praca'

Firma Testfakta Research przeprowadziła test laboratoryjny płaskich pędzli do lakieru na zlecenie producenta – Orkla House Care. Test wykonano w laboratorium Intertek Testing & Cerfitication Ltd. w Wielkiej Brytanii.

Przetestowano pędzle następujących firm:

 • Decomax
 • Guldberg
 • Schuster
 • Schuller
 • Swingcolor
 • Stiwex
 • Flügger
 • Harris
 • Spekter
 • Anza

Włosie każdego z pędzli było syntetyczne i miało szerokość 50 mm.

 

Test laboratoryjny

W sklepie malarskim zakupiono po 5 pędzli każdej marki, a następnie przetestowano je przy użyciu zwykłej farby wodnej do stolarki (Servalac Exclusive high gloss) w kolorze białym. Test laboratoryjny wykonany został przez trzech inżynierów, a każdy z jego etapów przeprowadzono trzykrotnie. Na wynik testu złożyły się: malowanie techniczne oraz profesjonalna ocena.

Zdolność pobierania i oddawania farby – ważenie

Każdy z pędzli zanurzono w pojemniku z farbą na głębokość połowy długości włosia. Okres zanurzenia w pojemniku wynosił 5 sekund. Następnie farba spływała z pędzla przez kolejne 5 sekund. Po ocieknięciu farby jej nadmiar usuwano za pomocą narzędzia zwanego „spring impact hammer”. Jest to kontrolowana metoda odpowiadająca uderzeniu wąskiej krawędzi pędzla o krawędź pojemnika na farbę. W dalszej części testu przeprowadzano malowanie określonej powierzchni za pomocą pionowych ruchów do momentu, gdy włosie przestawało oddawać farbę. Ważąc pędzel przed i po malowaniu uzyskiwano informacje na temat zdolności pobierania i oddawania farby przez poszczególne pędzle.

Zdolność pobierania i oddawania farby – liczba zanurzeń

Test dotyczący zanurzania i ociekania przeprowadzono według tej samej procedury. Powierzchnię wielkości 0,60 m x 0,41 m malowano z zachowaniem minimalnej liczby zanurzeń pędzla w farbie, ale nadal koncentrując się na dobrym efekcie końcowym, jeśli chodzi o pokrycie farbą i uzyskanie gładkiej powierzchni. Odnotowano liczbę zanurzeń koniecznych do pomalowania przygotowanej w tym celu powierzchni. Aby zweryfikować, że podczas testu malowania poszczególne powierzchnie pokryto warstwami farby o tej samej grubości, powierzchnie te zważono przed i po malowaniu.

Zdolność pobierania i oddawania farby – pociągnięcia pędzlem

Test dotyczący zanurzania pędzla i ociekania przeprowadzono według tej samej procedury. Następnie przeznaczoną do tego celu powierzchnię malowano stosując pionowe pociągnięcia pędzlem, uzyskując przy tym możliwie najlepsze pokrycie. Mierząc długość pociągnięć pędzla, które całkowicie pokrywały powierzchnię farbą, uzyskiwano informacje na temat zdolności pobierania i oddawania farby przez poszczególne pędzle.

Efekt końcowy (wykończenie)

Efekt końcowy i jego jakość oceniono w odpowiednio oświetlonym pomieszczeniu. Ocena objęła m.in. równomierność rozprowadzenia farby i obecność śladów pędzla.

Malowanie narożników i listew

Aby ocenić, jak poszczególne pędzle radzą sobie z malowaniem narożników i zaokrąglonych listew, pomalowano odpowiednie elementy okrągłego taboretu. Ocena objęła łatwość pracy z pędzlem oraz efekt końcowy widoczny na pomalowanej powierzchni.

Precyzja

Aby określić łatwość prowadzenia pędzla i kontrolowania jego ruchów,

namalowano linię, która miała spełniać następujące kryteria: być równa i zachować jak największą gęstość farby. Test miał za zadanie odtworzyć sytuację malowania przy ramie okiennej lub innej krawędzi, gdzie konieczne jest pokrycie farbą powierzchni znajdującej się jak najbliżej danego elementu.

Ergonomia

W tej kategorii oceniano wygodę trzymania pędzla w ręce oraz jego wyważenie.

Wygoda

Wzięto tutaj pod uwagę łatwość malowania oraz czyszczenia danego pędzla.

 Trwałość

Podczas testu zwracano pilną uwagę na ilość traconego przez pędzle włosia.

Rozpryski farby

Pędzle twarde mają większą tendencję do rozpryskiwania farby niż pędzle miękkie. Aby zmierzyć różnice między poszczególnymi pędzlami, każdy z nich był montowany na kole obrotowym, które nagle zatrzymywano. Następnie mierzono ilość rozpryśniętej farby.

Przebarwienia

Każdy z pędzli umieszczono w kąpieli wodnej na 24 godziny. Następnie sprawdzano, czy na jej skutek pojawiły się na pędzlach przebarwienia lub ślady rdzy.

 

Znaczenie poszczególnych wyników

Testy malarskie ocenione zostały wg skali od 1 do 5, gdzie 5 to ocena najwyższa.

Na ocenę ogólną każdego z pędzli złożyły się w różnym stopniu następujące elementy:

 • Zdolność pobierania i oddawania farby 30 %
 • Efekt końcowy 30 %
 • Malowanie narożników i listew, precyzja 15 %
 • Ergonomia i wygoda 15 %
 • Jakość i trwałość 10 %