Laboratory test
Foto: Frazer Waller.

Zo hebben we getest

Go back to 'Grote verschillen tussen luchtreinigers in test van Testfakta'

Testfakta Research heeft in opdracht van de fabrikant Blueair een vergelijkende laboratoriumtest van luchtreinigers gedaan. Het doel van de test is het vergelijken van de prestaties van een selectie van concurrerende luchtreinigerfabrikaten op de Scandinavische, Duitse, Britse, Poolse en Nederlandse markt.

De laboratoriumtest werd uitgevoerd door Intertek Testing & Certification en SGS-IBR Laboratories in Groot-Brittannië. Testfakta heeft samen met de laboratoria het testprotocol ontwikkeld.

 

De volgende luchtreinigers werden getest:

– Beurer LR 300

– Blueair Classic 405

– Coway AP-1008DH

– DēLonghi AC150

– Dyson Pure Cool Link TP04

– Electrolux EAP300

– Fellowes AeraMax DX95

– Meaco CA-HEPA 47×5

– Philips AC3259/10

– Rowenta Intense Pure Air XL PU6020

– Soehnle Airfresh Clean Connect 500

– Stadler Form Roger

– Venta LP60

– Wilfa AP-5W

– Wood’s ELFI 300

Een aantal van de luchtreinigers werd getest in 2017, een ander aantal in het tweede halfjaar in 2018. Alle modellen zijn op de respectieve markten aanwezig.

 

De laboratoriumtest omvat de volgende punten:

A. Metingen bij 37 dB, of zo weinig mogelijk onder 37 dB:

– Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof

– Geluidsniveau (instrumentele meting)

– Geluidsniveau bij laagste vermogensinstelling (subjectieve beoordeling)

– Energieverbruik

B. Metingen bij max. vermogen:

– Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof

– Geluidsniveau (instrumentele meting)

– Geluidsniveau (subjectieve beoordeling)

– Energieverbruik

C.  Gebruikersvriendelijkheid

– Vervangen en reinigen van filters

– Display en menu’s

– Controles

– Programmering en instellingen

D. Uitstoot van ozon

 

Het vermogen van de luchtreiniger werd getest conform testnorm ANSI/AHAM AC-1-2015.

Tijdens de test meet men het vermogen van de luchtreiniger om verschillende typen deeltjes (stof en pollen) uit de lucht in een kamer te elimineren. De reinigingscapaciteit wordt vermeld in CADR (Clean Air Delivery Rate) die wijst op de capaciteit van de luchtreiniger, uitgedrukt in kubieke meter schone lucht per uur.

 

Een aantal fabrikanten vermeldt de kubieke meter lucht per uur of het kameroppervlak in vierkante meter dat de luchtreiniger kan zuiveren. Kubieke meter lucht per uur zegt echter niets over het vermogen van de luchtreiniger om de lucht te reinigen. Het gaat meer over de capaciteit van de ventilator. Als de deeltjes die naar binnen worden gezogen niet worden gefilterd, gaan ze weer de kamer in.

 

Hoeveel vierkante meter de luchtreiniger aan kan, hangt voor een deel af van de reinigingscapaciteit (CADR) maar ook van hoeveel keer per uur de kamer gereinigd dient te worden.

Volgens de Zweedse Astma- en Allergiefederatie dient een luchtreiniger voor de slaapkamer de lucht twee keer per uur te reinigen.

 

Een slaapkamer van 25 vierkante meter en een plafondhoogte van 2,4 meter heeft een inhoud van 60 kubieke meter. Om de lucht te kunnen reinigen, dient de luchtreinigingscapaciteit (CADR) dan te liggen op minstens 120 kubieke meter per uur. Wil men dat de lucht in de kamer drie, vier of vijf keer per uur wordt gereinigd (zoals een aantal fabrikanten en dealers aanbevelen) dan dient de luchtreiniger een grotere capaciteit te hebben. Het geluidsniveau is een belangrijk aspect omdat de luchtreiniger vaak wordt gebruikt om de lucht in de slaapkamer te reinigen.

Volgens de richtlijnen van de Zweedse Astma- en Allergiefederatie moet de reinigingscapaciteit van de luchtreiniger worden afgesteld in relatie tot het geluidsniveau.

 

Als een luchtreiniger verschillende ventilatorsnelheden heeft, dan moet de capaciteit worden gemeten bij een vermogensinstelling die een geluidsniveau geeft van 37 dB of iets lager.

Tijdens de test werd de prestatie van de luchtreinigers gemeten bij een lager geluidsniveau (37 dB of iets lager) en bij een maximaal vermogen.

 

Voor de metingen werd het geluidsniveau gemeten bij verschillende vermogensinstellingen om het vermogensniveau te vinden dat op 37 dB ligt of iets lager.

De meting van het geluidsniveau vond plaats in een gecontroleerd laboratoriummilieu dat lijkt op de werkelijke omstandigheden thuis.

De metingen worden uitgevoerd 1 meter van de luchtreiniger en vanuit alle hoeken (de gemiddelde waarde geeft het geluidsniveau van de luchtreiniger aan).

Naast de instrumentele meting van het geluidsniveau heeft het laboratorium ook een groep getrainde ingenieurs laten beoordelen hoe storend het geluid is bij verschillende geluidsniveaus.

De beoordeling vond plaats bij het laagste en het hoogste vermogensniveau.

 

De meeste luchtreinigers hebben een relatief laag vermogen (W) maar omdat ze vermoedelijk min of meer voortdurend draaien, is het vermogensverbruik in ieder geval belangrijk.

Het vermogensverbruik werd gemeten bij 37 dB en bij een maximaal vermogen.

 

De beoordeling van de gebruikersvriendelijkheid werd gedaan door experts van het laboratorium.

Sommige luchtreinigers reinigen de lucht met behulp van gewone filters en ionisatie.

Ionisatie houdt in dat de deeltjes in de lucht negatief worden geladen en zich vervolgens hechten aan een positief geladen folie binnenin de luchtreiniger.

Als een ioniserende luchtreiniger niet alleen de deeltjes laadt maar ook de lucht zelf, wordt ozon gevormd,

 

Boven bepaalde grenswaarden vormt ozon een gevaar voor de gezondheid.

De geldende grenswaarden voor ozon (richtlijnen van de EU) zijn 0,055 ppm (deeltjes per miljoen).

Het laboratorium heeft het verschil in ozongehalte gemeten tussen de ingaande en uitgaande lucht bij de verschillende luchtreinigers. Geen van de geteste luchtreinigers stootte ozon uit boven de geldende EU-aanbeveling (0,055 ppm).

 

De meetresultaten van de test werden geïnterpreteerd en beoordeeld in overleg met het laboratorium. De beoordeling werd gedaan op een schaal van 1 tot 5 waarbij 5 het beste is.

Een beoordeling van 3 wordt alleen gegeven als de prestaties slecht zijn of slechter dan wat men kan verwachten van dit type product.

 

De beoordelingen van de verschillende deelpunten werden samen gewogen tot een totaalbeoordeling met het volgende gewicht:

Metingen bij 37 dB, of zo weinig mogelijk onder 37 dB: 45 %

– Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof 67% (33+33%)

– Geluidsniveau (instrumentele meting) 22%

– Energieverbruik 11%

Metingen bij max. vermogen: 45 %

– Luchtreinigingscapaciteit voor pollen en stof 67% (33+33%)

– Geluidsniveau (instrumentele meting) 22%

– Energieverbruik 11%

Gebruikersvriendelijkheid: 10 %

– Vervangen en reiniging van filters 50%

– Displays en menu’s 17%

– Bedieningsorganen 17%

– Programmering en instellingen 17%

Geen verhoogde ozongehaltes

Over de eventuele ozonproductie van luchtreinigers werd de laatste jaren stevig gedebatteerd.

Ozon kan worden gevormd door luchtreinigers die een filtertechniek gebruiken waarbij de lucht wordt gereinigd doordat de deeltjes worden geladen (geïoniseerd).

De EU heeft duidelijke richtlijnen voor ozon omdat als de ozon bepaalde grenswaarden overschrijdt, die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Geen van de geteste luchtreinigers laat verhoogde gehaltes ozon zien.

 

 

Denk voor de koop aan de gebruikskosten

Alle luchtreinigers hebben een soort van filter dat de lucht reinigt. Deeltjes in de lucht raken vast in het filter en na een tijd gebruik moet het filter worden vervangen.

– Sommige modellen hebben een voorfilter, voor grovere deeltjes, dat gereinigd kan worden.

– Als het gaat om deeltjes- en koolstoffilters moet u meestal een nieuw filter kopen voor een vervanging.

– Hoeveel een nieuw filter of filterpakket kost, varieert afhankelijk van merk en model, maar reken op een bedrag van € 40 tot meer dan € 100 voor een complete filtervervanging.

– Hoe vaak u filters diens te vervangen, hangt af van verschillende factoren zoals hoe vaak de luchtreiniger wordt gebruikt, hoe groot het filter is (oppervlak van het filter) en hoe vervuild de lucht is.

De fabrikanten bevelen verschillende intervallen aan voor de vervanging van het filter, allemaal tussen om de zes maanden tot een keer per jaar of om de twee jaar.

Op sommige modellen geeft een verklikker aan wanneer het tijd is het filter te vervangen.

Geen verhoogde ozongehaltes

Over de eventuele ozonproductie van luchtreinigers werd de laatste jaren stevig gedebatteerd.

Ozon kan worden gevormd door luchtreinigers die een filtertechniek gebruiken waarbij de lucht wordt gereinigd doordat de deeltjes worden geladen (geïoniseerd).

De EU heeft duidelijke richtlijnen voor ozon omdat als de ozon bepaalde grenswaarden overschrijdt, die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Geen van de geteste luchtreinigers laat verhoogde gehaltes ozon zien.

 

 

Denk voor de koop aan de gebruikskosten

Alle luchtreinigers hebben een soort van filter dat de lucht reinigt. Deeltjes in de lucht raken vast in het filter en na een tijd gebruik moet het filter worden vervangen.

– Sommige modellen hebben een voorfilter, voor grovere deeltjes, dat gereinigd kan worden.

– Als het gaat om deeltjes- en koolstoffilters moet u meestal een nieuw filter kopen voor een vervanging.

– Hoeveel een nieuw filter of filterpakket kost, varieert afhankelijk van merk en model, maar reken op een bedrag van € 40 tot meer dan € 100 voor een complete filtervervanging.

– Hoe vaak u filters diens te vervangen, hangt af van verschillende factoren zoals hoe vaak de luchtreiniger wordt gebruikt, hoe groot het filter is (oppervlak van het filter) en hoe vervuild de lucht is.

De fabrikanten bevelen verschillende intervallen aan voor de vervanging van het filter, allemaal tussen om de zes maanden tot een keer per jaar of om de twee jaar.

Op sommige modellen geeft een verklikker aan wanneer het tijd is het filter te vervangen.