Laboratory test
RISE-tutkimuslaitoksen Staffan Carlsson valmistaa käymälöiden testauksessa käytettävää synteettistä virtsaa. Jokaisessa käymälän täytössä käytettiin 250 ml synteettistä virtsaa ja 150 g synteettistä ulostetta. Kuva: Anna Sigge

Tietoa testistä

Go back to 'Väärä käymälä lisää vapaa-ajan asunnon kustannuksia'

Testfakta Research teetti Cinderella Eco Solution AS:n toimeksiannosta sähkökäyttöisiä polttokäymälöitä koskevan vertailevan laboratoriotestin. Laboratoriotestin toteutti RISE-tutkimuslaitoksen (Research Institutes of Sweden) yhteiskuntarakentamisen divisioonan energian ja kierrätystalouden osasto.

Testissä oli mukana neljä polttokäymälää:

·       Cinderella Comfort (toimeksiantajan käymälä)

·       Incinolet TR-1800 (Deluxe)

·       Separett Cindi Family

·       Separett Flame 8000

·       Sunwind El-dorado 721000

Testiin valitut sähkökäyttöiset polttokäymälät edellyttävät enintään 10 A:n pääsulaketta (enimmäisteho noin 2 000 W). Testfakta Research osti tutkimuskohteet joulukuussa 2017. Ruotsalainen jälleenmyyjä Fritidstoa toimitti Cinderella-käymälän suoraan Boråsissa sijaitsevaan laboratorioon.

 

Laboratoriotesti

Laboratoriotesti käsitti seuraavat pääalueet:

 

1.     Turvallisuus

A.     Sähköturvallisuus

B.     Käyttöturvallisuus

2.     Kapasiteetti

A.     Yksittäinen huuhtelu (kylmäkäynnistys)

B.     Kolme peräkkäistä huuhtelua (kunkin huuhtelun väli 10 minuuttia)

C.     Kolme peräkkäistä kaksoishuuhtelua (kunkin kaksoishuuhtelun väli 10 minuuttia)

D.     Ilmankulutus

3.     Asennus

A.     Ohjeet

B.     Mukana toimitettavat osat

4.     Helppokäyttöisyys

A.     Käyttöohje

B.     Käymälän käyttö (pussin asettaminen ja huuhtelu)

C.     Istuimen ja sisäosan puhdistus

D.     Tuhka-astian tyhjennys

E.     Ilmaisimet ja signaalijärjestelmä

5.     Rakenteen laatu

 

1.     Turvallisuus

A.     Sähköturvallisuus

Laboratorio suoritti käymälöille rajatun sähköturvallisuusarvioinnin standardin EN60335-2-84:2003 mukaisesti.
Kaikki käymälät saivat sähköturvallisuudesta enemmän tai vähemmän vakavia huomautuksia. Vakavimmat huomautukset koskivat kumpaakin Separett-käymälää, joiden käyttäjä voi joutua kosketuksiin tuhka-astian takana olevien jännitteisten osien kanssa. Muiden käymälöiden saamat huomautukset koskivat sähköjohtojen reititystä ja

tiettyjen turvallisuustietojen puuttumista käyttöohjeesta.

 

B.     Käyttöturvallisuus

Arviointi käsitti seuraavat toiminnot ja osa-alueet:

·       Onko polttokammion luukku avattavissa polton aikana?

Jos polttokammion luukku on avattavissa polton aikana, voiko käyttäjä altistua avotulelle? Cinderella on käymälöistä ainoa, jossa toiminto lukitsee polttokammion luukun WC-pöntön kannen ollessa auki.

·       Voivatko lapset päästä käsiksi tuhka-astiaan?

Kaikkien käymälöiden tuhka-astian luukussa on tyydyttävä turvalukko.

·       Voidaanko tuhka-astia irrottaa polton aikana?

Kaikki käymälät keskeyttävät polton, jos tuhka-astia irrotetaan polton aikana, mutta polttokammion lämpötila pysyy korkeana.

·       Voidaanko poltto käynnistää ilman tuhka-astiaa tai tuhka-astian ollessa väärässä asennossa?

Kaikki käymälät Cinderellaa lukuun ottamatta käynnistävät polton, vaikka tuhka-astia ei ole paikallaan tai se on väärässä asennossa. Kun otetaan huomioon korkea lämpötila (500–600 °C), seurauksena voi olla alla olevan materiaalin (lattian) vaurioituminen ja palovaara.

·       Onko käymälän ulkopuolella palovamman riski (käymälän ulkopinnan lämpötila)?

Minkään käymälän ulkopinta ei nouse vaarallisen korkeaksi.

·       Onko käymälöissä tarvittavat palovaaraa / kuumia pintoja koskevat turvallisuusmerkinnät?

Cinderella on käymälöistä ainoa, jonka tuhka-astian luukussa on kuumia intoja koskeva varoitusmerkintä. Merkintä on kuitenkin luukun sisäpuolella, mikä ei ole optimaalinen tilanne.

·       Mitä tapahtuu, jos polttokammion luukku jumiutuu eikä sitä voida sulkea?

Cinderella on käymälöistä ainoa, joka varoittaa jumiutuneesta luukusta. Muut käymälät käynnistävät polton, vaikka luukku on osittain auki, jolloin poltosta aiheutuva lämpö ja savu voivat päästä ulos WC-pöntön kannen kautta.

·       Mitä palokaasuille tapahtuu sähkökatkoksen sattuessa?

Cinderella ja Separett (molemman mallit) ovat käymälöistä ainoat, joissa on vara-akku puhaltimen käyttämiseen sähkökatkoksen aikana. Muissa käymälöissä tuuletin puhallin pysähtyy sähkökatkoksen sattuessa, jolloin osa savukaasuista vuotaa ulos WC-istuimen ja käymälän takaosan kautta. Käymälöissä on kuitenkin hyvä luonnollinen veto, joten suurin osa kaasuista poistuu ilmanpoistoputken kautta.

 

2.     Kapasiteetti

Kapasiteettitestaus suoritettiin kolmessa osassa. Yksittäinen huuhtelu kylmäkäynnistyksestä simuloi tilannetta, jossa yksi henkilö käyttää käymälää kertaalleen eikä käyttö jatku tämän jälkeen. Kolme peräkkäistä huuhtelua simuloi WC-jonoa, jossa kolme henkilöä huuhtelee käymälän 10 minuutin välein. Kolme kaksoishuuhtelua simuloi tilannetta, jossa kuusi henkilöä käyttää käymälää ja kunkin kaksoishuuhtelun väli on 10 minuuttia.
Kutakin huuhtelua varten käymälään lisättiin 150 g synteettistä ulostetta, 250 g synteettistä virtsaa ja 10 g WC-paperia. Ulosteen valmistuksessa käytettiin eteläafrikkalaisen University of KwaZulu‐Natal -yliopiston Pollution Research Group -tutkimusryhmän kehittämää reseptiä. Resepti perustuu avaruusalusten käymälöiden testausta koskevaan tutkimukseen, ja muun muassa Bill & Melinda Gatesin säätiö käyttää sitä uusien käymälätekniikoiden arviointiin. Uloste sisältää seuraavia ainesosia: hiiva, psylliuminkuoria, maapähkinäöljyä, miso-pastaa, polyeteeniglykolia, kalsiumfosfaattia, selluloosaa ja vettä. Synteettinen virtsa valmistettiin Joutsenmerkin ”Päästöttömiä käymäläjärjestelmiä koskevan testimenetelmän” reseptin mukaisesti.

 

A.     Yksittäinen huuhtelu (kylmäkäynnistys)

Kaikki käymälät selvisivät täydellisestä poltosta yksittäisessä huuhtelussa niin, että jäännöstuhka painoi noin 17 g. Nopeinta poltto oli Cinderella Comfortissa, jonka polttoaika oli 56 minuuttia, ja sitä seurasi Sunwind 60 minuutin polttoajalla. Hitain oli Separett Cindy, jonka polttoaika oli 89 minuuttia. Energiankulutus oli vähäisintä Cinderella Comfortissa, joka kulutti 1,41 kWh, ja sitä seurasi Incinolett 1,42 kWh:n energiankulutuksella. Eniten energiaa kulutti Separett Cindy, 1,90 kWh.

 

B.     Kolme huuhtelua 10 minuutin välein

Cinderella Comfort ja molemmat Separett-käymälät selvisivät täydellisestä poltosta niin, että jäännöstuhka painoi noin 48 g. Nopein oli Cinderella Comfort, jonka polttoaika oli 132 minuuttia. Molempien Separett-käymälöiden polttoaika oli noin 210 minuuttia. Energiankulutus oli vähäisintä Cinderella Comfortissa, joka kulutti 2,72 kWh, kun kahden Separett-käymälän energiankulutus oli 4,22 kWh ja 4,01 kWh.
Incinolet ja Sunwind eivät selvinneet täydellisestä poltosta. Incinolet jätti polttamatta 217 g ja Sunwind 232 g yhteensä 1 230 g:n uloste- ja virtsamäärästä. Täydellisen polttotuloksen saavuttamiseksi nämä käymälät on käynnistettävä uudelleen.

 

C.     Kolme kaksoishuuhtelua 10 minuutin välein

Cinderella Comfort ja molemmat Separett-käymälät selvisivät täydellisestä poltosta niin, että jäännöstuhka painoi noin 100 g. Nopein oli Cinderella Comfort, jonka polttoaika oli 204 minuuttia. Separett Flamen polttoaika oli 359 minuuttia ja Cindyn 242 minuuttia. Energiankulutus oli vähäisintä Cinderella Comfortissa, joka kulutti 4,02 kWh, kun Separett Flamen energiankulutus oli 6,99 kWh ja Cindyn 5,04 kWh.
Incinolet ja Sunwind eivät päässeet lähellekään täydellistä polttoa. Incinolet jätti polttamatta 1 110 g ja Sunwind 1 230 g yhteensä 2 460 g:n uloste- ja virtsamäärästä. Täydellisen polttotuloksen saavuttamiseksi nämä käymälät on todennäköisesti käynnistettävä uudelleen useita kertoja.

 

D.     Ilmankulutus

Cinderella Comfort on ainoa käymälä, joka ottaa ilman rakennuksen ulkopuolelta. Muut käymälät ottavat ilman huoneesta (rakennuksen sisältä). Kapasiteettitesteissä Cinderella Comfort otti 6 °C:n lämpöistä ulkoilmaa ja muut 18–20 °C:n lämpöistä sisäilmaa. Tästä lämpötilaerosta huolimatta Cinderella Comfort käyttää poltossa vähiten energiaa.

Huoneilmaa (rakennuksen sisältä) käyttävillä käymälöillä voi olla huomattava vaikutus sisäilman laatuun. Yksittäisen huuhtelun polttoa varten esimerkiksi Incinolet ja Sunwind ottavat sisään 157 m3 ilmaa. Jotta käymälä ei ime lämmitettyä ilmaa rakennuksesta, kylpyhuoneessa on oltava hyvä ilmanvaihto polton onnistumiseksi. Energiankulutukseksi muutettuna 160 m3:n ilmamäärän lämmittämiseen esimerkiksi -10 °C:sta +15 °C:seen tarvitaan noin 1,3 kWh energiaa.

 

3.     Asennus

Kaikki käymälät voidaan kytkeä pistotulpalla tavalliseen pistorasiaan (220–230 V) ja edellyttävät vain 10 A pääsulaketta. Savukanavien liitäntä ja tuuletuksen varmistaminen ovat tärkeä ja haastava osa asennusta. Jos savukanava tai tuuletus liitetään väärin, käymälä ei toimi optimaalisesti ja savukaasut voivat pahimmassa tapauksessa vuotaa huoneeseen. Jos käyttäjä ei itse ole erittäin kätevä käsistään, asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on syytä pyytää ammattilaisen apua.

 

A.     Jos käytettävissä on pistorasia, normaali kätevä henkilö pystyy kuitenkin asentamaan käymälät. Minkään käymälän osalta ei edellytetä, että asennuksen suorittaisi ammattilainen. Kaikissa käymälöissä on hyvin dokumentoitu ja helppotajuinen asennusohje.

B.     Kaikki käymälät voidaan ostaa täydellisenä pakettina, joka sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat.

 

4.     Helppokäyttöisyys

A.     Käyttöohje

Kaikkien käymälöiden mukana toimitetaan selkeä käyttöohje.

 

B.     Käymälän käyttö

Cinderella Comfort ja Sunwind ovat toiminnaltaan muita automaattisempia. WC-käynti edellyttää vain neljää vaihetta (kannen nostaminen, pussin asettaminen, kannen sulkeminen ja huuhtelupainikkeen painaminen). Incinolet ja molemmat Separett-käymälät edellyttävät tämän lisäksi yhtä vaihetta, sillä niissä polttokammion luukku on avattava polkimella tai vivulla.

 

C.     Istuimen ja sisäosan puhdistus

Kaikkien käymälöiden puhdistus käy helposti.

 

D.     Tuhka-astian tyhjennys

Kolmen käymälän tyhjennys on selvästi muita hankalampaa. Kummassakin Separett-käymälässä tuhka-astian luukun avaaminen edellyttää työkalua. Sunwind ei edellytä työkalua, mutta luukun avaaminen on vaikeaa ja tuhka-astia on kankea vetää ulos ja asettaa takaisin.

 

E.     Ilmaisimet ja signaalijärjestelmä

Cinderella Comfortissa on edistyksellisin signaali- ja ilmaisinjärjestelmä. Incinoletissa ei ole näkyviä ilmaisimia tai ylipäätään signaalijärjestelmää. Muissa käymälöissä on enemmän tai vähemmän edistyksellinen järjestelmä, mutta niissä ei ole tuhka-astiaan ja polttokammion luukun jumiutumiseen liittyviä varoitussignaaleja (katso 1.B Käyttöturvallisuus).

 

5.     Rakenteen laatu

Laboratorio suoritti käymälöiden rakenteen kokonaislaadun yleisen arvioinnin. Arviointi käsitti ainoastaan rakenteen laadun sellaisenaan ottamatta kantaa käyttöturvallisuuteen, toimintoihin tai suorituskykyyn. Rakenteen laatu arvioitiin hyväksi Cinderella Comfortin ja molempien Separett-käymälöiden osalta (arvosana 1 kolmiportaisella asteikolla) ja hieman heikommaksi Incinoletin ja Sunwindin osalta (arvosana 2).

 

Arvostelu

Eri osa-alueiden tulokset on arvioitu ja arvosteltu yhteistyössä laboratorion kanssa. Kokonaisarvostelussa kapasiteetin (suorituskyvyn) painotuksena on 40 %, turvallisuuden painotuksena 25 %, asennuksen ja käytön painotuksena 25 % ja rakenteen laadun painotuksena 10 %.

Mikä on sähkökäyttöinen polttokäymälä?

Sähkökäyttöinen polttokäymälä on käymälä, jossa virtsa, ulosteet ja WC-paperi poltetaan korkeassa lämpötilassa. Polttaminen tapahtuu kuumentamalla jäte 500–600 °C:n lämpötilaan. Savukaasut johdetaan ulos poistoilmaputken kautta. Poltossa tarvittava happi otetaan joko sisätilasta tai suoraan ulkoa. Savukaasujen poiston varmistamiseksi käymälöissä on puhallin. Polton jälkeen tuhka kerätään polttoastiaan (tuhka-astia). Palaminen on tehokasta ja tuhkan määrä jää vähäiseksi, minkä ansiosta tuhka-astia on tyhjennettävä normaalikäytössä ehkä vain kerran viikossa.

Mikä on sähkökäyttöinen polttokäymälä?

Sähkökäyttöinen polttokäymälä on käymälä, jossa virtsa, ulosteet ja WC-paperi poltetaan korkeassa lämpötilassa. Polttaminen tapahtuu kuumentamalla jäte 500–600 °C:n lämpötilaan. Savukaasut johdetaan ulos poistoilmaputken kautta. Poltossa tarvittava happi otetaan joko sisätilasta tai suoraan ulkoa. Savukaasujen poiston varmistamiseksi käymälöissä on puhallin. Polton jälkeen tuhka kerätään polttoastiaan (tuhka-astia). Palaminen on tehokasta ja tuhkan määrä jää vähäiseksi, minkä ansiosta tuhka-astia on tyhjennettävä normaalikäytössä ehkä vain kerran viikossa.