Laboratory test
Hammaslääkäri tutki plakin määrän ja ikenien kunnon ennen 28 päivän käyttöä ja sen jälkeen. Kuva: Matthieu Colin

Tietoa testistä

Go back to 'Älykäs harja paras plakin ja ikenien kannalta'

Testfakta Research teetti Oral-B:n toimeksiannosta sähköhammasharjoja koskevan vertailevan laboratoriotestin. Laboratoriotestin suoritti riippumaton Ranskan Aix en Provencessa toimiva Eurofins ATS -laboratorio.

Testissä oli mukana neljä sähköhammasharjaa:

 1. Oral-B Genius 9000 + Cross action
 2. Philips Sonicare Diamond Clean + HX6068/26
 3. Jordan Clean Premium + Clean head
 4. Colgate Proclinical A 1500 + Triple clean
 5. Oral-B PRO 2 2700 + Cross action
 6. Philips Sonicare FlexCare + HX9004

 

Testiin valittiin premium-tuotteita ja keskihintaisia tuotteita markkinoiden suurimmilta valmistajilta. Kaikki hammasharjat ovat ladattavia malleja, joissa akku on rungon sisällä.

Oral-B Genius 9000 o varustettu asentotunnistimella, joka toimii älypuhelinsovelluksen kautta. Sovellus tunnistaa, mistä ja miten käyttäjä harjaa, ja antaa ohjeet optimaaliseen harjaukseen. Muut hammasharjat ovat ”perinteisiä” sähköhammasharjoja.

Testfakta Research osti tutkimuskohteet heinäkuussa 2017. Testin toteutusta varten ostettiin yhteensä 25 kappaletta kutakin hammasharjamallia.

 

Laboratoriotesti

Testin painopisteenä on hammasharjojen kyky poistaa plakkia, ehkäistä plakin muodostumista ja parantaa ikenien kuntoa. Arviointiin osallistui yhtensä 139 tutkimushenkilöä, jotka jaettiin neljään ryhmään ja käyttivät saamaansa hammasharjaa 28 päivän ajan. Kaikki tutkimushenkilöt käyttivät samaa hammastahnaa koko tutkimusjakson ajan.

 

Eri hammasharjojen suorituskyky perustuu kunkin tutkimushenkilön kaikkia hampaita ja ienalueita koskevan kliinisen tutkimuksen tuloksiin ennen tutkimusjaksoa ja sen jälkeen.

R574037_T2B9039_mask-2

Eurofins-laboratorion työntekijä arvioi tutkimusmerkintöjä yhdessä testissä käytetyn kokeneen riippumattoman hammaslääkärin kanssa. Kuva: Matthieu Colin

Testi käsittää seuraavat pääalueet:

 1. Kliininen arviointi – hammasharjojen kyky poistaa plakkia.
 2. Kliininen arviointi – hammasharjojen kyky vähentää plakkia ajan mittaan (pitkän aikavälin vaikutus).
 3. Kliininen arviointi – hammasharjojen vaikutus ikeniin (gingivaalinen vaikutus).
 4. Tutkimushenkilöiden arvio ergonomiasta ja helppokäyttöisyydestä.
 5. Akun kesto ja latausaika.
 6. Kestävyys.

 

Ensimmäisen hammaslääkärintarkastuksen jälkeen testiin valittiin 139 tutkimushenkilöä. Valintakriteerit:

 • 18–70-vuotias mies tai nainen
 • Tupakoitsija tai tupakoimaton
 • Vähintään 20 luonnollista hammasta
 • Plakinmuodostusta
 • Ei lainkaan tai vain lievää ienärsytystä/-tulehdusta
 • Tavallisen hammasharjan tai sekä tavallisen että sähköhammasharjan käyttäjä

 

Tutkimushenkilöt jaettiin neljään tasapainotettuun ryhmään edellä mainittujen kriteerien perusteella. Ryhmäjaossa painotettiin eniten plakin esiintymistä (plakin määrä), ikenien tilaa, henkilön tupakointia tai tupakoimattomuutta sekä ikää.

 

Kunkin tutkimusryhmän jäsenille jaettiin sähköhammasharja ja samalla ohjeet harjan käyttöön ja harjaamiseen tutkimusjakson aikana: harjaus aamuin ja illoin kaksi minuuttia kerrallaan jakautuen tasaisesti ylä- ja alaleuan sekä oikean ja vasemman puolen välillä (suun kaikki alueet). Kukin tutkimushenkilö käytti hammasharjaa kotonaan 28 päivän ajan.

 

Kliininen arviointi

Hampaiden ja ikenien tutkimuksen suoritti kokenut laillistettu hammaslääkäri.

 

Plakki

Plakin määrä hampaiden pinnalla arvioidaan Quigley Hinesin indeksin mukaan 5-portaisella asteikolla. Arviointi koskee kaikkien suussa olevien hampaiden etu- ja takapintoja. Takapintoja koskevassa arvioinnissa huomioidaan myös hammasvälit.

Quigley-Hines-Index

 

Ikenet

Ikenien kunto (turvotuksen, ärsytyksen tai tulehduksen esiintyminen) määritellään 4-portaisella asteikolla:

0: Ei merkkejä

1: Vähäisiä oireita

2: Kohtalaisia oireita

3: Selkeitä oireita

 

Testiparametrit

A. Kliininen arviointi – hammasharjojen kyky poistaa plakkia

Hammasharjojen kyky poistaa plakkia arvioidaan vertaamalla plakin määrää laboratoriossa ennen harjausta ja heti harjauksen jälkeen. Arviointi koskee kaikki suussa olevia hampaita.

 

B. Kliininen arviointi – hammasharjojen kyky vähentää plakinmuodostusta

Hammasharjojen kyky vähentää plakinmuodostusta arvioidaan vertaamalla plakin määrää ennen harjausta tutkimusjakson alussa ja lopussa (28 päivän kuluttua). Plakin määrän vähentyminen viittaa siihen, että hammasharja pystyy vähentämään plakin muodostumista hampaisiin.

 

C. Kliininen arviointi – hammasharjojen vaikutus ikeniin

Hammasharjojen vaikutus ikeniin arvioidaan vertaamalla turvotuksen, ärsytyksen tai tulehduksen esiintymistä ikenissä ennen harjausta tutkimusjakson alussa ja lopussa (28 päivän kuluttua).

 

D. Tutkimushenkilöiden arvio ergonomiasta ja helppokäyttöisyydestä

Tutkimushenkilöt vastaavat joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat helppokäyttöisyyttä, mukana toimitettuja ohjeita ja ergonomiaa:

 • Käyttöopas ja ohjeet
 • Käytettävyys ja ergonomia
 • Valikkojärjestelmä
 • Harjapään vaihto

Tutkimushenkilöt kirjasivat tutkimusjakson aikana myös mahdolliset hammasharjoihin liittyneet tekniset ongelmat.

R574011_T2B9087_mask-2

Yhteensä 139 tutkimushenkilöä arvioi 28 päivän ajan käyttämänsä sähköhammasharjan ergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä. Kuva: Matthieu Colin

E. Akun kesto ja latausaika

Akku ladataan täyteen, harjapäätä kuormitetaan 100 g:n vastuksella ja käyttöaika mitataan akun tyhjenemiseen asti. Mittaus suoritetaan 2 minuutin välein 30 sekunnin tauolla. Akku käytetään tyhjäksi (hammasharjaa käytetään, kunnes se sammuu). Tämän jälkeen mitataan aika, joka tarvitaan akun lataamiseksi täyteen (kun hammasharja ilmaisee akun olevan täynnä).

 

F. Hammasharjan kestävyys

Hammasharja pudotetaan kovalle lattialle useita kertoja eri kulmissa 120 cm:n korkeudelta. Testin jälkeen tarkistetaan, toimiiko hammasharja edelleen.

Kaikki hammasharjat selvisivät pudotustestistä, jossa harjat pudotettiin kovalle lattialle 1,20 metrin korkeudelta. Mikään hammasharjoista ei vaurioitunut. Kuva: Matthieu Colin

Testitulosten painotus ja arvostelu

Testin eri osa-alueiden tulokset on arvosteltu asteikolla 1–5, missä 5 on paras. Alle 3:n oleva arvosana annetaan vain, jos tulos on huono ja merkittävästi heikompi kuin muilla testattavilla tuotteilla.

Testfaktan arvostelu perustuu laboratorion tutkimustuloksiin ja raportoituihin mittausarvoihin. Osatulosten painotus ja arvostelu on tehty yhteistyössä laboratorion kanssa.

 

Testin eri osa-alueiden arvosanat on yhdistetty kokonaisarvosanaksi seuraavin painotuksin:

Vaikutus plakkiin ja ikeniin 70 % (plakin osuus tästä 70 % ja ikenien osuus 30 %), ergonomia ja helppokäyttöisyys 20 % ja akun kesto 10 %.