Opartiska laboratorietester istället för tycke och smak

Testfakta samarbetar med ett 40-tal certifierade laboratorier över hela Europa, som är specialiserade på olika produktkategorier.

Published: 30 Maj, 2023
Läs senare

Testerna utförs i enlighet med olika standarder och certifieringsmodeller. Inom vissa kategorier tar Testfakta tillsammans med laboratorierna fram egna testprotokoll när befintliga standarder bedöms vara förlegade eller inte tillräckligt tuffa.

Oavsett om projektet initieras av Testfakta, media eller kommersiella kunder är arbetssättet alltid detsamma. Testfakta forskar för att fastställa det relevanta urvalet av konkurrerande produkter, testparametrarna och valet av oberoende laboratorium för att utföra mätningarna. Dessutom upphandlar Testfakta testobjekten och tolkar testresultaten i nära samarbete med laboratoriet.

Såvida inte Testfakta själv initierar testet, är det uppdragsgivaren som avgör om testresultaten ska publiceras eller inte.

 

ALLA VÅRA TESTER FINNS PÅ VÅR SVENSKA KONSUMENTSIDA PÅ WWW.TESTFAKTA.SE