Våra testmetoder

Testfakta samarbetar med ett 20-tal certifierade laboratorier runtom i Europa som är specialiserade på olika på produktkategorier. Testerna genomförs enligt olika standard- och certifieringsmodeller eller genom testprotokoll som Testfakta utvecklar tillsammans med laboratorierna. Urvalet av produkter utgår från användningsområden och marknadens lokala utbud. Testfakta redogör alltid hur testmomenten genomförts och vad utfallet blivit i de olika momenten. Tolkning och betygsättning av testresultaten görs av Testfakta i samråd med laboratorierna och experter.