Laboratory test
Foto: Anna Sigge

Fakta om testet

Go back to 'Åtta laxar i ett laxtest'

Testfakta Research har på uppdrag av Coop Sverige AB genomfört ett jämförande laboratorietest av åtta sorters kallrökt lax. Syftet med testet har varit att jämföra smak och kvalitet för ett representativt urval av kallrökt lax i skivor på den svenska marknaden.

I testet har de olika fabrikaten genomgått såväl en kemisk som en sensorisk analys. Den kemiska analysen har utförts av Eurofins livsmedelslaboratorier i Lidköping och den sensoriska analysen av SP Food & Bioscience i Göteborg.

 

Sensorisk analys

Den sensoriska analysen omfattar egenskaperna utseende, doft, smak och konsistens. Analysen genomförs enligt följande metodik där produkterna genomgående är anonyma:

En sensorisk analytisk panel bestående av fyra experter provsmakar, luktar, tittar och känner på produkterna med syfte att identifiera ett antal karakteristiska egenskaper för produkten.

Panelen sätter sedan mätvärden på en skala från ett till fem på de valda karakteristiska egenskaperna.

Mätvärdena från den sensoriska analysen tolkas och sammanställs av laboratoriets experter

En sammanställning med mätvärden och omdömen för de olika produkterna presenteras för en fokusgrupp, bestående av vanliga konsumenter. Utifrån det presenterade materialet får fokusgruppen säga vilka produkter som framstår som bättre och sämre och välja ut bästa respektive sämsta produkt

I ett sista steg får fokusgruppen provsmaka produkterna för att verifiera den vägledning de fått genom laboratoriets sammanställning. Om fokusgruppen, även efter att ha smakat på produkterna, står fast vid sin tidigare bedömning bekräftas laboratoriets tolkning av resultatet från den sensoriska mätningen.

Resultatet från den sensoriska analysen viktas samman till ett totalresultat där smak får högst vikt med 40 procent, konsistens 30 procent, utseende 20 procent och doft 10 procent.

 

Kemisk analys

Den kemiska analysen omfattar följande parametrar:

 • Vattenhalt
 • Fetthalt
 • Fettsyrasammansättning
  Mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror som t ex. de fiskspecifika Omega 3 fettsyrorna EPA och DHA.
 • Natrium (salt)
 • Antibiotika
  Analysen omfattar totalt ett 70-tal olika typer av antibiotika.
 • Endosulfan
  Ett starkt ifrågasatt bekämpningsmedel som är förbjudet inom EU, men som tillåts i fiskfoder.

 

Mikrobiologisk analys

I den mikrobiologiska analysen tittar man på förekomsten av mikroorganismer (totalt antal bakterier), kolibakterier, stafylokocker, listeria och jästsvamp.