Slut för “gröna” produkter med EU:s nya lag.

Greenwashing
Greenwashing

EU:s nya direktiv mot greenwashing innebär slutet för vaga påståenden om produkters klimat- och miljöpåverkan. I stället måste företag presentera bevis för sina miljöpåståenden.

Published: 4 jun, 2024
Läs senare

Termer som "klimatneutral", ”grön”, och egna miljömärkningar blir allt vanligare på vardagsprodukter, men saknar ofta vetenskaplig grund. EU vill nu ta itu med dessa affärsmetoder.

Enligt det nya Green Claims Directive måste alla påståenden om en produkts hållbarhet stödjas av bevis. Ett stort steg mot konsumentskydd, men det kommer att innebära nya regler för företagen. Företag kommer att omfattas av strikta regler för produktmärkning, miljöpåståenden, hållbarhetsmärkningar, och påståenden om miljöpåverkan.

Miljörelaterade påståenden behöver framöver en oberoende verifiering som kontrollerar att de har stödjande bevis och att påståendena korrekt speglar produkternas hela livscykel. Dessutom skulle företag vara skyldiga att tillhandahålla en QR-kod på sin förpackning där konsumenter kan se detaljer om påståendena och bevisen för dem.

Lagstiftningen driver på för transparens och ärlighet när det gäller gröna påståenden.  Testfakta ser det nya EU-direktivet som en seger för konsumenterna och en ytterligare anledning för företag att undersöka hur de kan samarbeta med tredjeparter för att försäkra att de levererar en positiv klimatpåverkan.

Testfakta Bio-Based