Oberoende tester sedan 2001

Testfakta grundades 2001, och har inga kopplingar till tillverkande företag, branschföreningar eller intresseorganisationer. Verksamheten vilar på två ben: Testfakta Editorial och Testfakta Research. Editorial utgör Nordens ledande nyhetsbyrå inom konsumentområdet och Research arbetar på uppdrag mot tillverkare, återförsäljare, organisationer och myndigheter som är i behov av utvärdering av kvalitet och prestanda. Testfakta Editorial levererar kontinuerligt högkvalitativt redaktionellt innehåll till Nordens ledande dagstidningar och tidskrifter. Testfakta Research hjälper tillverkare, återförsäljare, organisationer och myndigheter att verifiera kvalitet och prestanda inför produktlanseringar och inköpsbeslut. De oberoende laboratorietesterna är grunden i verksamheten, oavsett uppdrag och beställare.

Oberoende tester sedan 2001

Testfakta grundades 2001, och har inga kopplingar till tillverkande företag, branschföreningar eller intresseorganisationer. Verksamheten vilar på två ben: Testfakta Editorial och Testfakta Research. Editorial utgör Nordens ledande nyhetsbyrå inom konsumentområdet och Research arbetar på uppdrag mot tillverkare, återförsäljare, organisationer och myndigheter som är i behov av utvärdering av kvalitet och prestanda. Testfakta Editorial levererar kontinuerligt högkvalitativt redaktionellt innehåll till Nordens ledande dagstidningar och tidskrifter. Testfakta Research hjälper tillverkare, återförsäljare, organisationer och myndigheter att verifiera kvalitet och prestanda inför produktlanseringar och inköpsbeslut. De oberoende laboratorietesterna är grunden i verksamheten, oavsett uppdrag och beställare.

Testfaktas process

Testfakta anlitar en rad olika laboratorier för sina tester, men den underliggande processen ser alltid likadan ut.

Step 1 Research: Grundläggande analys av produktens användningsområde, egenskaper och teknik samt marknadens utbud av varumärken och varianter.


Step 2 Testprotokoll: Definition av relevanta testparametrar och utveckling av testprotokoll i samråd med laboratorierna.


Step 3 Laboratorietest: Produkterna testas i laboratoriemiljö av oberoende och certifierade laboratorier i Testfaktas nätverk.


Step 4 Analys: Resultatet från laboratorietestet tolkas, värderas och sammanfattas i samråd med laboratoriet och externa specialister.


Step 5 Presentation: Sammanställning och journalistisk bearbetning av materialet.

En stor "wow-effekt"

Testfakta har tillsammans med Norges Automobil-Forbund, NAF, testat takboxar, cykelhjälmar och elcyklar. Testerna har bland annat påvisat säkerhetsrisker som gett ett stort mediegenomslag. Anne Haabeth Rygg är konsumentansvarig vid NAF: Vad är det främsta skälet till att ni anlitat Testfakta för att utföra testerna?
 – Vi upplever att Testfakta har ett bra nätverk av testlaboratorier som kan användas i en stor variation av tester. Testfaktas anställda visar också upp en stor noggrannhet som gör att vi känner tillit till att resultaten är riktiga. Vad betyder Testfaktas arbetsmetoder för genomslaget av testet? 
 – Det finns ett stort intresse för konsumentinformation, både bland våra medlemmar och i norska medier. Och när testresultaten blir bra, blir det också intressant läsning. Till exempel fick filmen som visade hur skidorna tränger igenom takboxen vid en kollision en stor ”wow-effekt”. 
 Hur ser ni på ett fortsatt samarbete? 
 – Vi tänker fortsätta att samarbeta med Testfakta och vi har många spännande framtidsplaner på att testa nya produkter.