Laboratory test
Rustan PRO-muuttolaatikko testattiin yhdessä Shurgardin ja Clas Ohlsonin muuttolaatikoiden kanssa. Kuva: Anna Sigge

Rustan PRO-muuttolaatikko

Testfakta Research on suorittanut Rusta AB:n toimeksiannosta laboratoriotestin Rustan päivitetylle PRO-muuttolaatikolle. Rustan muuttolaatikko suoriutuu testistä kauttaaltaan hyvin ja täyttää Testfaktan Verified Quality & Performance -laatumerkinnän vaatimukset selvästi.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimukset ovat tiukat. Muuttolaatikot käyvät läpi standardoidun testimenettelyn, jossa arvioidaan kestävyys, vakaus, ergonomia ja käsiteltävyys. Laatumerkinnän vaatimusten täyttämiseksi muuttolaatikon on suoriuduttava hyvin testin kaikilla osa-alueilla. Näin Verified Quality & Performance -laatumerkintä takaa, että tuotteen laatu on kauttaaltaan hyvä.

thumbnail of Flyttkartonger_FIN(200612)

Muuttolaatikoita koskevan laboratoriotestin on suorittanut riippumaton testaus- ja tutkimuslaitos RISE (Research Institutes of Sweden). Testi käsittää seuraavat osa-alueet:

Ilmoitettu enimmäispaino ja yleiset ominaisuudet
Testissä kirjataan tai mitataan tiedot ilmoitetusta enimmäispainosta ja yleisistä ominaisuuksista, kuten aaltopahvin paksuudesta, sisämitoista ja tilavuudesta. Aaltopahvin paksuus mitataan työntömitalla laatikon kannesta.

Pinottavuus (kuivat muuttolaatikot)
Kahteen laatikkoon pakataan kumpaankin 18 kg kirjoja, ja laatikot pinotaan päällekkäin. Kolmas laatikko asetetaan pinon päälle, ja siihen pakataan 50 kg:n kuorma. Tämän jälkeen kolmannen laatikon kuormaa lisätään 260 kg:aan asti tai siihen asti, että jompikumpi alapuolella olevista laatikoista painuu kasaan.
Kolmanteen laatikkoon pakataan ensin 50 kg, minkä jälkeen painoa lisätään 25 kg sitten vielä 25 kg, jolloin saavutetaan 100 kg:n kokonaispaino. 100 kg:sta alkaen painoa lisätään 10 kg kerrallaan, kunnes laatikot painivat kasaan tai 260 kg:n enimmäispaino saavutetaan. Kolmanteen laatikkoon pakattu paino kirjataan muistiin.

Pinottavuus (kosteat muuttolaatikot)
Laatikkoon 1 ja laatikkoon 2 pakataan kumpaankin 18 kg:n kuorma, ja laatikot pinotaan päällekkäin samalla tavalla kuin

Pakattuja laatikoita kostutetaan, millä simuloidaan altistumista sateelle. Kuva: Anna Sigge

testattaessa kuivien laatikoiden pinottavuutta. Toinen laatikko kostutetaan lyhyiltä sivuilta kahdella vesisuihkauksella, pitkiltä sivuilta kolmella suihkauksella ja kustakin kulmasta yhdellä suihkauksella. Kostutus toistetaan vielä kerran (yhteensä 28 suihkausta). Tämän jälkeen kolmas laatikko asetetaan pinon päälle ja painoa lisätään samalla tavalla kuin kuivien laatikoiden osalta, kunnes laatikot painuvat kasaan. Kolmanteen laatikkoon pakattu paino kirjataan muistiin. Kun kolmannen laatikon paino on 100 kg, laatikot kostutetaan uudelleen edellä kuvatulla tavalla.
Vesimäärä simuloi laatikon altistumista kostealle ilmastolle tai sen kantamista talon ja auton välillä sään ollessa sateinen ja kostea.

Kestävyys kannettaessa
Laboratorio tutkii myös sen, selviävätkö laatikot enimmäispainostaan ilman vaurioita. Laatikkoon pakataan 40 kg:n kuorma, minkä jälkeen kaksi henkilöä kantaa laatikkoa tietyn metrimäärän. Laatikon mahdolliset vauriot tai heikkoudet kirjataan muistiin.

Kansiläppien toimivuus ja kestävyys
Laatikko avataan ja suljetaan 20 kertaa. Laatikkoon asetetaan 5 kg:n paino, minkä jälkeen laatikko nostetaan kansiläpistä

Laatikoiden rakenne ja sulkemismekanismi arvioidaan. Kuva: Anna Sigge

pöydältä lattialle ja takaisin pöydälle. Laatikkoa nostetaan 20 kertaa kansiläpistä 30 cm:n korkeudelle lattiasta. Kansiläppien avaamisen ja sulkemisen helppous sekä kansiläppien vakauden säilyminen arvioidaan.

Kädensijojen ergonomia
Kädensijojen muotoilu ja käyttömukavuus arvioidaan. Laatikoihin pakataan 40 kg:n enimmäispaino, ja kaksi henkilöä nostaa laatikkoa kumpikin omasta päästään ja kuljettaa sitä noin 3,5 metrin suoran matkan, minkä jälkeen laatikko lasketaan lattialle. Testivaihe toistetaan viisi kertaa, minkä jälkeen kädensijojen muotoilu ja käyttömukavuus arvioidaan.

 

Testfakta Research
Kesäkuu 2020