Laboratory test
Silitysrautojen lämpenemiskyky testataan asettamalla raudat lämpömittarilla varustetun lastulevyn päälle viiden minuutin ajaksi kullakin lämpöasetuksella. Kuva Anna Sigge.

Rustan höyrysilitysrauta Berry 2200W

Testfakta Research toteutti Rusta AB:n toimeksiannosta laboratoriotestin Rustan Berry 2200 W -höyrysilitysraudalle. Rustan höyrysilitysrauta suoriutui testistä kauttaaltaan hyvin ja täyttää Testfaktan Verified Quality & Performance -laatumerkinnän vaatimukset.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimukset ovat tiukat. Silitysraudat käyvät läpi standardoidun testimenettelyn, jonka osa-alueita ovat silityskyky (silitystulos), lämpöominaisuudet, lämpenemisaika ja höyrykapasiteetti sekä helppokäyttöisyys.
Laatumerkinnän vaatimusten täyttämiseksi silitysraudan on suoriuduttava hyvin testin kaikilla osa-alueilla. Näin Verified Quality & Performance -laatumerkintä takaa, että tuotteen laatu on kauttaaltaan hyvä.

thumbnail of Produktblad_strykjärn_FI

Silitysraudan suhteellisen laadun ja suorituskyvyn selvittämiseksi tuotetta verrataan vastaavaan premiumtuotteeseen, joka oli tässä tapauksessa Philips Easy Speed.

Höyrysilitysrautoja koskevan laboratoriotestin suoritti Ruotsin Mölndalissa sijaitseva riippumaton testi- ja tutkimuslaitos RISE IVF, joka kuuluu Research Institutes of Sweden RISE -järjestöön).

Testi käsittää seuraavat osa-alueet:

Silityskyky (silitystulos)

Ennen silityskyvyn testausta koekankaita rypistetään muoviputkessa kahden kilon painon alla 30 minuutin ajan. Kuva Anna Sigge.

Laboratorio selvitti, miten sileäksi silitysraudat silittävät kaksi erilaista kangasta – puuvillakankaan ja viskoosikankaan (kaksi koepalaa kummastakin kankaasta). Kangasnäytteet rypistettiin kostuttamalla niitä kostutuskaapissa kahden tunnin ajan ja laittamalla ne sitten 30 minuutiksi lämpökaappiin muoviputkessa, johon kohdistettiin 2 kg:n puristus. Sitten kankaat ripustettiin kuivumaan 24 tunnin ajaksi, minkä jälkeen laboratoriohenkilökunta testasi kummankin silitysraudan kuljettamalla rautaa 60 sekunnin ajan edestakaisin kankaan päällä pituus- ja poikittaissuunnassa. Painona käytetään vain silitysraudan omaa painoa. Viskoosikangasta silitettiin kahden pisteen asetuksella ilman höyryä. Puuvillakangasta silitettiin kolmen pisteen asetuksella käyttämällä suurinta höyrytasoa. Varsinaisen silityksen jälkeen kankaat ripustettiin kuivumaan 24 tunnin ajaksi, minkä jälkeen kaksi henkilö arvioi sileyden AATCC-standardin mukaisesti.

Lämpenemiskyky/lämpötila

Silitysraudoissa on kolme pistesymboleilla (yksi, kaksi tai kolme pistettä) merkittyä lämpötila-asentoa eri kangastyypeille. Standardin mukaan lämpötila saa olla yhden pisteen asetuksella enintään 110 astetta, kahden pisteen asetuksella 150 astetta ja kolmen pisteen asetuksella 200 astetta. Keskilämpötilan on oltava mahdollisimman lähellä enimmäislämpötilaa (ei kuitenkaan yli). Laboratorio mittasi silitysrautojen lämpötilan viiden minuutin aikana asettamalla raudat lämpömittarilla varustetun lastulevyn päälle. Mittauksessa kirjattiin alin ja ylin lämpötila sekä keskilämpötila yhden, kahden ja kolmen pisteen asetuksilla.

Laboratorio arvioi silitystuloksen puuvilla- ja viskoosinäytteistä. Kuva: Anna Sigge

Lämpenemisaika

Kaikissa silitysraudoissa on lamppu, joka sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu (yksi, kaksi tai kolme pistettä). Laboratorio mittasi, miten pitkä aika silitysraudan lampun sammumiseen kestää, ja mittasi lisäksi, missä lämpötilassa tämä tapahtuu yhden, kahden ja kolmen pisteen asetuksilla.

Höyrykapasiteetti

Silitysraudat säädettiin kolmen pisteen asetukselle ja suurimmalle höyrytasolle. Vesisäiliö täytettiin enimmäisrajaan asti. Sen jälkeen höyrykapasiteetti mitattiin punnitsemalla silitysrauta ennen yhden minuutin käyttöä ja sen jälkeen.