Laboratory test
Tasoitetta levitetään useille erilaisille alustoille, kuten kipsilevylle, lasille, puulle ja betonille. Kuva: Matthieu Colin.

Midun, Kevyt käsi- ja saumatasoite

Testfakta Research toteutti Byggmaxin toimeksiannosta laboratoriotestin Midun Kevyt käsi- ja saumatasoitteelle. Midun suoriutuu testistä kauttaaltaan hyvin ja täyttää Testfaktan Verified Quality & Performance -laatumerkinnän vaatimukset selvästi.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimukset ovat tiukat. Tasoite käy läpi standardoidun testimenettelyn, jonka tärkeimpiä osa-alueita ovat kuivumisaika, materiaalimenekki, levitettävyys eri alustoille, lopputulos ja haihtuvien orgaanisten aineiden erittyminen.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimusten täyttämiseksi tasoitteen on suoriuduttava hyvin testin kaikilla osa-alueilla, sen ominaisuudet eivät saa poiketa tuotteen merkinnöissä ilmoitetuista tiedoista, ja sen on täytettävä haihtuvien orgaanisten aineiden raja-arvot. Näin Verified Quality & Performance -laatumerkintä takaa, että tuotteen laatu on kauttaaltaan hyvä.

Midun Kevyt käsi- ja saumatasoitteen suhteellisen laadun ja suorituskyvyn selvittämiseksi tuotetta verrattiin testissä Alcro Käsitasoite Plus -tasoitteeseen. Laboratoriotestin tuloksen mukaan tuotteet ovat tasavertaisia.

Laboratoriotestin suorittivat Eurofins ATS Ranskassa ja Eurofins Product Testing Tanskassa: tanskalainen laboratorio vastasi päästötesteistä ja ranskalainen laboratorio laatu- ja suorituskykytesteistä.

thumbnail of Instore_filler-FI_utan_QR(201102)

Testi käsittää seuraavat osa-alueet:

Kuivumisaika, pintakuiva
1 mm:n paksuinen kerros tasoitetta levitetään lasilevylle. Pinnalle pudotetaan 10 minuutin välein mikrolasikuulia (halkaisija noin 0,5 mm), minkä jälkeen kuulat poistetaan harjalla. Jos lasikuulat on helppo harjata pois eikä pintaan jää jälkiä, testi on suoritettu ja kokonaisaika raportoidaan pinnan kuivumisajaksi.

Kuivumisaika, läpikovettunut
1 mm:n paksuinen kerros tasoitetta levitetään lasilevylle. Pinnalle asetetaan 10 minuutin välein 1 kg:n paino. Painoa kierretään neljäsosakierros. Jos pinnan muoto ei muutu, testi on suoritettu ja kokonaisaika raportoidaan läpikovettumista koskevaksi kuivumisajaksi.

Materiaalimenekki
1 mm:n paksuinen kerros tasoitetta levitetään levylle, jonka mitat ovat 50 x 50 cm. Levy punnitaan ennen tasoitteen levittämistä ja sen jälkeen. Painoero ennen tasoitusta ja sen jälkeen kertoo materiaalimenekin tasoitettua neliömetriä kohden.

Helppokäyttöisyys ja lopputulos
Tasoite levitetään erilaisille materiaaleille (kipsilevy, mänty, OSB, tiili ja betoni), millä arvioidaan tasoitteen työstettävyys ja kiinnittyvyys eri alustoilla. Kaikki mahdolliset levittämiseen liittyvät ongelmat raportoidaan. Lopputulos arvioidaan tasoitteen kuivuttua eri alustoille.

Päästöanalyysi
Laboratorio analysoi, paljonko haihtuvia orgaanisia aineita (VOC-aineita) tasoitteesta erittyy huoneilmaan. Haihtuvat orgaaniset aineet ovat kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa allergiaoireita, päänsärkyä ja pahoinvointia. Mittaus suoritetaan kolmen ja 28 vuorokauden kuluttua. Analyysin tuloksia verrataan Saksan lakisääteisiin rakennustarvikkeiden päästövaatimuksiin (ABB). Ruotsin lainsäädännössä ei määritellä, paljonko VOC-aineita rakennustarvikkeista saa erittyä.

 

Testfakta Research
22 lokakuu 2020