Laboratory test
Testeissä maali levitetään erilaisille alustoille rullalla: Kuva: Matthieu Colin

Midun Kattomaali, valkoinen, täyshimmeä

Testfakta Research toteutti Byggmaxin toimeksiannosta laboratoriotestin Midun Kattomaalille. Midun suoriutuu testistä kauttaaltaan hyvin ja täyttää Testfaktan Verified Quality & Performance -laatumerkinnän vaatimukset selvästi.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimukset ovat tiukat. Kattomaali käy läpi standardoidun testimenettelyn, jonka tärkeimpiä osa-alueita ovat peittävyys, helppokäyttöisyys, lopputulos ja haihtuvien orgaanisten aineiden erittyminen.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimusten täyttämiseksi kattomaalin on suoriuduttava hyvin testin kaikilla osa-alueilla, sen ominaisuudet eivät saa poiketa tuotteen merkinnöissä ilmoitetuista tiedoista, ja sen on täytettävä haihtuvien orgaanisten aineiden raja-arvot. Näin Verified Quality & Performance -laatumerkintä takaa, että tuotteen laatu on kauttaaltaan hyvä.

Midunin suhteellisen laadun ja suorituskyvyn selvittämiseksi tuotetta verrattiin testissä Nordsjö Professional -kattomaaliin. Laboratoriotestin tuloksen mukaan tuotteet ovat tasavertaisia.

Laboratoriotestin suorittivat Eurofins ATS Ranskassa ja Eurofins Product Testing Tanskassa: tanskalainen laboratorio vastasi päästötesteistä ja ranskalainen laboratorio laatu- ja suorituskykytesteistä.

thumbnail of Instore_paint-FI_utan_QR(201102)

Testi käsittää seuraavat osa-alueet:

Peittävyys
Kipsilevylle maalataan kaksi leveää mustaa raitaa, joiden annetaan kuivua kokonaan. Mustat raidat maalataan kattomaalilla kahteen kertaan, ja maalausten välissä on 4 tunnin kuivumisaika. Tämän jälkeen maalatun pinnan annetaan kuivua vielä 7 tuntia, minkä jälkeen kattomaalin peittävyys mitataan ja arvioidaan. Peittävyys ilmoitetaan prosentteina.

Halkeilevuus
Maalia levitetään eri kerrosmääriä enintään 2 mm:n paksuuteen asti (20 kerrosta). Eri paksuuksien halkeilevuus arvioidaan 2 viikon kuluttua. Pienin halkeilua aiheuttava kerrosmäärä kirjataan. Tulos on sitä parempi, mitä useampia kerroksia voidaan maalata ennen halkeilua.

Korjausmaalaus
Jo maalatun pinnan korjausmaalauksen simuloimiseksi kipsilevy maalataan kolmella maalikerroksella. Pieni osa kipsilevyn jo maalatusta pinnasta maalataan uudelleen 30 minuutin kuluttua ja 7 päivän kuluttua. ”Korjausmaalatun” pinnan ja sitä ympäröivien pintojen väliset erot arvioidaan.

Lopputulos
Kipsilevylle levitetään kaksi maalikerrosta, ja kuivumisaika maalausten välillä on 4 tuntia. Tämän jälkeen maalatun pinnan annetaan kuivua vielä 7 tuntia, minkä jälkeen lopputulos arvioidaan. Arvioinnissa huomioidaan pinnan viimeistely, telan jäljet ja maalatun pinnan mahdolliset epätasaisuudet.

Levittyminen
Maalin helppokäyttöisyys rullalevityksessä arvioidaan. Miten helppoa tuotteella on maalata – valuuko se, tippuuko se ja roiskuuko se paljon maalattaessa. Kaikki mahdolliset levittämiseen liittyvät ongelmat raportoidaan.

Päästöanalyysi
Laboratorio analysoi, paljonko haihtuvia orgaanisia aineita (VOC-aineita) kattomaalista erittyy huoneilmaan. Haihtuvat orgaaniset aineet ovat kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa allergiaoireita, päänsärkyä ja pahoinvointia. Mittaus suoritetaan kolmen ja 28 vuorokauden kuluttua. Analyysin tuloksia verrataan Saksan lakisääteisiin rakennustarvikkeiden päästövaatimuksiin (ABB). Ruotsin lainsäädännössä ei määritellä, paljonko VOC-aineita rakennustarvikkeista saa erittyä.