Laboratory test
Kuva: Frazer Waller

Tietoa testistä

Go back to 'Ilmanpuhdistimien suuri puhallus eli miten vältät huijauksen'

Testfakta Research teetti valmistaja Blueairin toimeksiannosta ilmanpuhdistimia koskevan vertailevan laboratoriotestin. Testin tarkoituksena oli vertailla Pohjoismaiden ja Ison-Britannian markkinoilla myytävien kilpailevien ilmanpuhdistintuotteiden suorituskykyä.

Testin toteuttivat brittiläiset laboratoriot Intertek Testing & Certification ja IBR Laboratories. Testfakta laati testiprotokollan yhdessä laboratorioiden kanssa.

 

Testissä olivat mukana seuraavat ilmanpuhdistimet:

 • Blueair Classic 405
 • Wood’s ELFI 300
 • Philips AC3256
 • Coway AP-1008DH
 • Electrolux EAP300
 • Fellowes AeraMax DX95
 • Meaco CA-HEPA 47×5
 • Wilfa AP-5W
 • DēLonghi AC150
 • Dyson Pure Cool Link TP02
 • Stadler Form Viktor V-002
 • Airfree P100

Testfakta Research valitsi testiin mukaan malleja, jotka selviävät keskikokoisen huoneen ilmanpuhdistuksesta. Koska kapasiteettitietojen ilmoittamiseen ei ole olemassa yhtenäistä käytäntöä, valittujen tuotteiden tiedot kuitenkin vaihtelevat huomattavasti. Jotkin valmistajat ilmoittavat kapasiteetin neliömetreinä ja toiset kuutioina, ja lisäksi kapasiteetti voidaan ilmoittaa erilaisilla tehoasetuksilla.

 

Kaikki ilmanpuhdistimet Airfree P100:tä lukuun ottamatta poistavat hiukkaset ilmasta imemällä epäpuhtaan ilman sisään mekaanisen puhaltimen avulla ja ohjaamalla sen erilaisten suodattimien läpi. Airfree P100 imee epäpuhtaan ilman sisään niin kutsutun ilmakonvektion avulla ilman mekaanista puhallinta. Ilmakonvektio tarkoittaa yksinkertaistettuna, että huoneilma imetään lämmönlähteeseen, minkä jälkeen Airfree P100 puhdistaa ilman hiukkasista kuumentamalla sen 200 °C:seen. Lopuksi jäähtynyt, puhdistettu ilma palautuu huoneilmaan.

 

Laboratoriotesti käsitti seuraavat osa-alueet:

A. Mittaukset 37 dB:n melutasolla tai lähimmällä 37 dB:n alittavalla melutasolla:

 • Ilmanpuhdistuskapasiteetti pölyn ja siitepölyn osalta
 • Melutaso (mittalaite)
 • Energiankulutus

B. Mittaukset maksimiteholla:

 • Ilmanpuhdistuskapasiteetti pölyn ja siitepölyn osalta
 • Melutaso (mittalaite)
 • Melutaso (subjektiivinen mittaus)
 • Energiankulutus

C. Helppokäyttöisyys

 • Suodattimen vaihto ja puhdistus
 • Näyttö ja valikot
 • Säätimet
 • Ohjelmointi ja asetukset

D. Otsonipäästöt

 

Ilmanpuhdistimien puhdistuskyky testattiin testausstandardin ANSI/AHAM AC-1-2015 mukaisesti. Tässä testissä mitataan ilmanpuhdistimen kyky poistaa huoneilmasta erityyppisiä hiukkasia (pöly ja siitepöly). Puhdistuskapasiteetti ilmoitetaan CADR-arvona (Clean Air Delivery Rate), joka osoittaa ilmanpuhdistimen kapasiteetin kuutiometreinä puhdasta ilmaa tunnissa.

 

Valmistajat ilmoittavat kapasiteetin kuutiometreinä ilmaa tunnissa tai pinta-alana, jonka ilmanpuhdistin pystyy puhdistamaan. Ilman kuutiomäärä tunnissa ei kuitenkaan kerro mitään ilmanpuhdistimen kyvystä puhdistaa ilmaa. Kyse on tällöin pikemminkin puhaltimen kapasiteetista. Jos sisään imettyjä hiukkasia ei suodateta pois, ne palaavat huoneilmaan.

 

Se, montako neliömetriä ilmanpuhdistin puhdistaa, taas riippuu yhtäältä puhdistuskapasiteetista (CADR) ja toisaalta siitä, montako kertaa tunnissa huoneen ilma on puhdistettava. Ruotsin astma- ja allergialiiton mukaan makuuhuoneen ilmanpuhdistimen on puhdistettava huoneilma kaksi kertaa tunnissa. 25 neliömetrin kokoisen, 2,4 metriä korkean makuuhuoneen tilavuus on 60 kuutiota. Ilman puhdistamiseksi ilmanpuhdistuskapasiteetin (CADR) on tällöin oltava vähintään 120 kuutiometriä tunnissa. Jos ilman halutaan puhdistuvan kolme, neljä tai viisi kertaa tunnissa (kuten osa valmistajista ja jälleenmyyjistä suosittelee), ilmanpuhdistimen kapasiteetin on oltava suurempi.

 

Melutaso on tärkeä näkökohta, sillä ilmanpuhdistinta käytetään usein makuuhuoneen ilman puhdistamiseen. Ruotsin astma- ja allergialiiton suositusten mukaan ilmanpuhdistimen puhdistuskapasiteetti on määriteltävä suhteessa melutasoon. Jos ilmanpuhdistimessa on käytettävissä useita puhallinnopeuksia, kapasiteetti on mitattava tehoasetuksella, jonka tuottama melutaso on 37 dB tai lähimpänä sen alapuolella.

 

Testissä ilmanpuhdistimien suorituskyky mitattiin alhaisella melutasolla (37 dB tai lähin sen alapuolinen melutaso) ja maksimiteholla. Ennen mittauksia melutaso mitattiin eri tehoasetuksilla, jotta löydettiin tehoasetus, jonka tuottama melutaso oli 37 dB tai lähimpänä sen alapuolella. Melutaso mitattiin valvotussa laboratorioympäristössä, joka muistuttaa todellisia kotiolosuhteita. Mittaukset suoritettiin 1 metrin päästä ilmanpuhdistimesta ja kaikista tulokulmista (ilmanpuhdistimen melutaso oli näiden mittaustulosten keskiarvo).

 

Melutaso mitattiin mittalaitteella, minkä lisäksi laboratorio antoi koulutetuista insinööreistä koostuvan ryhmän tehtäväksi arvioida melun häiritsevyyden eri tehotasoilla. Arviointi tehtiin matalimmalla ja korkeimmalla tehotasolla.

 

Useimpien ilmanpuhdistimien teho (W) on suhteellisen alhainen, mutta koska ne on tarkoitettu enemmän tai vähemmän jatkuvaan käyttöön, energiankulutus on yhtä merkittävä ominaisuus. Energiankulutus mitattiin 37 dB:n melutasolla ja maksimiteholla.

 

Helppokäyttöisyyden arvioivat laboratorion asiantuntijat.

Luftrenare_Lab-0001-ITK

Kuva: Frazer Waller

Tietyt ilmanpuhdistimet käyttävät ilman puhdistamiseen tavallisia suodattimia ja ionisointia. Ionisointi tarkoittaa, että ilman sisältämät hiukkaset saavat negatiivisen varauksen ja kiinnittyvät sitten ilmanpuhdistimen sisällä olevaan positiivisesti varattuun metallilevyyn. Jos ionisoiva ilmanpuhdistin varaa hiukkasten lisäksi myös itse ilman, muodostuu otsonia. Tiettyjen raja-arvojen ylittyessä otsoni on haitallista terveydelle. Voimassa oleva (EU:n direktiivien mukainen) otsonin raja-arvo on 0,055 ppm (parts per million). Laboratorio mittasi tulevan ja lähtevän ilman otsonipitoisuuden eron eri ilmanpuhdistimissa.

Minkään testatun ilmanpuhdistimen otsonipäästöt eivät ylittäneet EU:n voimassa olevaa suositusta (0,055 ppm). Korkein otsoniarvo, 0,011 ppm, mitattiin Philipsin tuotteesta.

 

Testin mittaustulokset on tulkittu ja arvosteltu yhteistyössä laboratorion kanssa. Tulokset arvosteltiin asteikolla 1–5, missä 5 on paras. Alle 3:n oleva arvosana annettiin vain, jos suorituskyky on huono tai huonompi kuin tämän tyyppiseltä tuotteelta voidaan odottaa.

 

Eri osa-alueiden arvosanat on yhdistetty kokonaisarvosanaksi seuraavin painotuksin:

Mittaukset 37 dB:n melutasolla tai lähimmällä 37 dB:n alittavalla melutasolla: 45 %

 • Ilmanpuhdistuskapasiteetti pölyn ja siitepölyn osalta 67 % (33+33 %)
 • Melutaso (mittalaite) 22 %
 • Energiankulutus 11 %

Mittaukset maksimiteholla: 45 %

 • Ilmanpuhdistuskapasiteetti pölyn ja siitepölyn osalta 67 % (33+33 %)
 • Melutaso (mittalaite) 22 %
 • Energiankulutus 11 %

Helppokäyttöisyys: 10 %

 • Suodattimen vaihto ja puhdistus 50 %
 • Näyttö ja valikot 17 %
 • Säätimet 17 %
 • Ohjelmointi ja asetukset 17 %