Laboratory test
RISE-tutkimuslaitoksen Fredrik Hansson tarkastaa puun laadun. Kuva: Anna Sigge

Byggmaxin terassilaudan laaduntarkistus

Testfakta Research toteutti Byggmaxin toimeksiannosta laboratoriotestin ja laaduntarkistuksen Byggmaxin terassilaudalle. Neljän eri tuote-erän tulokset osoittavat, että terassilaudat täyttivät puutavaran laatua ja kyllästystä koskevat vaatimukset ja että toimitetut pituudet vastasivat teknisiä tietoja.

Testfaktan tilausyksikkö (Testfakta Research) teetti Byggmax Group AB:n toimeksiannosta painekyllästettyjä terassilautoja koskevan vertailevan laboratoriotestin. Testin tarkoituksena oli tarkistaa Byggmaxin tuotteen laatu.

Testfaktan laatumerkinnän vaatimukset ovat tiukat. Terassilaudat käyvät läpi standardoidun testimenettelyn, jonka osa-alueita ovat puutavaran laadun tarkastus (lajittelu ulkonäön mukaan), mittojen tarkistus sekä puunsuoja-aineen tunkeutuman analysointi ja tarkistus. Testfaktan laatumerkinnän vaatimusten täyttämiseksi puutavara ei saa poiketa ilmoitetuista tiedoista ja sen on suoriuduttava hyväksytysti testin kaikilla osa-alueilla. Näin Verified Quality & Performance -laatumerkintä takaa, että terassilaudan laatu on kauttaaltaan hyvä.

Byggmaxin “28X120 PAINEKYLLÄSTETTY TERASSILAUTA, NTR/AB”, jonka ilmoitettu laatu on G4-2–G4-3, täyttää Testfakta Verified Quality & Performance -laatumerkinnän vaatimukset.
Byggmaxin terassilaudan suhteellisen laadun selvittämiseksi tuote testattiin ja sitä verrattiin Beijer Byggin vastaavaan terassilautaan. Testin tulokset osoittavat, että Byggmaxin ja Beijer Byggin terassilautojen laatu on vertailukelpoinen.

thumbnail of Produktblad_trall_FI_vect

Laboratoriotestit suoritti RISE:n (Research Institutes of Sweden AB) rakennustekninen osasto. Testfakta Researchin toimeksiannosta yhteensä kahdeksan eri painekyllästettyjen terassilautojen tuote-erää analysoitiin ulkonäön mukaan suoritetun lajittelun, pituuden ja kyllästyksen laadun osalta. Ulkonäön mukaan suoritettu lajittelu perustui standardiin SS-EN 1611-1, ja siinä tarkistettiin G4-2-laadun (kvintta) osuus suhteessa G4-3-laatuun (sekunda). Kyllästyksen ladun analyysi ja tarkistus perustuivat NTR-asiakirjaan nro 3:2017.

Näytteenotto

Testfakta Research osti terassilaudat helmikuussa 2021.
105 juoksumetriä painekyllästettyä terassilautaa, jonka pituus oli 4 200 mm, mitat 28 x 120 ja laatu F4-2–G4-3, NTR/AB, tilattiin neljästä eri Byggmaxin ja Beijer Byggin myymälästä Uppsalasta, Norrköpingistä, Lundista ja Boråsista. Kaikki tilaukset tehtiin verkosta ja noudettiin kustakin myymälästä.

RISE-tutkimuslaitoksen Fredrik Hansson tarkastaa puun laadun. Kuva: Anna Sigge

Testitulokset

  • Kaikki toimitetut pituudet olivat välillä 4 202–4 218 mm. Paksuutta ja leveyttä ei mitattu, sillä nämä mitat voivat vaihdella paljon puun kosteuspitoisuuden mukaan.
  • Kaikkien testattujen tuote-erien ulkonäköönperustuva lajittelu osoitti, että laudat jakautuivat G4-2- ja G4-3-laatujen välillä noin suhteessa 50/50. Eri myymäläketjujen tuotteissa ei havaittu merkittäviä eroja.
  • Puunsuoja-aineen tunkeutuma puuhun oli hyväksyttävä kaikkien näytteiden osalta. Byggmaxin näytteissä havaittiin tunkeutuman osalta joitakin melko vähäisiä puutteita, jotka mahtuvat kuitenkin virhemarginaaliin.
  • Puunsuoja-aineen imeytymä puuhun todettiin ”hylätyksi” yhteensä neljässä näytteessä, jotka koskivat sekä Byggmaxin että Beijer Byggin tuotteita.

Näytteenotto puunsuoja-aineen tunkeutumaa koskevaa kemiallista analyysiä varten. Kuva: Anna Sigge

Laboratoriotesti

Laboratoriotesti käsitti seuraavat osa-alueet:

  • Kaikkien toimitettujen lautojen silmämääräinen tarkastus (lajittelu ulkonäön mukaan). Tarkastus tehtiin kunkin laudan kaikilta neljältä puolelta.
  • Kaikkien toimitettujen lautojen mittaus.
  • Puunsuoja-aineen tunkeutuma tarkastettiin ydinreagenssin ja kuparireagenssin avulla.

Puunsuoja-aineen imeytymä puuhun analysoitiin. Ensimmäisessä vaiheessa puu kuivatiin ja jauhettiin hienojakoiseksi jauhoksi, minkä jälkeen jauho puristettiin briketeiksi, jotka analysoitiin niin kutsutun aallonpituusdispersiivisen röntgenläpivalaisun (WD-XRF) avulla.