Uppgradera din gamla säng med en bra bäddmadrass

Laboratorietest

En bra bäddmadrass kan förbättra komforten i din gamla säng.
— En ny bäddmadrass kan finjustera de ergonomiska egenskaperna i din säng, förklarar Mikael Johansson utvecklingschef på Hilding.

Laboratorietest
Testfakta Research Published: 9 Nov, 2021

Det kanske inte bara är du som känner dig trött när du vaknar på morgonen. Även din säng verkar trött och ger inte den avlastning för kroppen du behöver när du lägger dig. Ett tips kan vara att titta på din bäddmadrass.
Testfakta har på uppdrag av möbelkedjan Mio laboratorietestat bäddmadrasser från åtta stora sängtillverkare. De ergonomiska testerna har utförts av Ergonomie Institut München i Tyskland.

[PDF]

Bäddmadrasserna testas här mot en hårdare sängbotten med dåliga ergonomiska egenskaper. Testet visar att samtliga bäddmadrasser förbättrar bäddens ergonomi - men olika bra.
— En bra bäddmadrass kan verkligen påverka din känsla av komfort i sängen. Har du en säng som känns för mjuk kan du testa med en fastare bäddmadrass och vice versa, tipsar Mikael Johansson på Hilding som har jobbat med att utveckla sängarnas egenskaper under de senaste 20 åren.

I laboratorietestet mättes också bäddmadrassernas förmåga att avleda fukt från kroppen. I det här testmomentet används en docka som håller normal kroppstemperatur och avsöndrar fukt likt en människokropp. Dockan bäddas ner med ett standartäcke på sängbotten med bäddmadrassen. Mätningar av temperatur och luftfuktighet kring dockan görs var 15:e minut under sammanlagt sju timmar.

Eftersom bäddmadrassen ligger närmast kroppen utsätts den för mer tryck, slitage och fukt än själva sängbotten. Förutom de ergonomiska egenskaperna kan det också vara hygieniska skäl som gör att man vill byta sin bäddmadrass.
— Jag kan inte säga att det finns någon exakt tidsperiod kring när man ska byta ut sin madrass. Men för den som vill skydda sin bäddmadrass finns det speciella madrasskydd som fungerar bra, berättar Mikael Johansson.

På RISE, Research Institutes of Sweden, testas bland annat kvaliteten på bäddmadrassernas skumkärna. Detta eftersom fukt i kombination med tryck kan ge permanenta sättningar i material av skum eller latex. I testet komprimeras kärnan med ett tryck motsvarande det som höftbenet ger upphov till och placeras i en klimatkammare med hög luftfuktighet under 24 timmar. Därefter får materialet återhämta sig i 30 minuter innan det mättes hur mycket provbitarna förlorat i höjd.

Vilken bäddmadrass klarade sig då bäst i testet? Det beror lite på vilken egenskap man värderar högst. Bäst förmåga att leda bort fukt hade Hilding, bäst ergonomiska egenskaper gav Mio, bäst tryckavlastande förmåga hade Jysk och bäst kvalitet och uthållighet Ikea. Men Mio presterar bra till mycket bra i samtliga testmoment och kommer sammantaget ut som den bästa bäddmadrassen.

Fakta om testet

Testfaktas sängtester utförs av specialiserade och oberoende laboratorier inom Testfaktas laboratorienätverk. Testerna utförs av tre olika laboratorier med olika inriktning och täcker in allt från ergonomiska egenskaper till analys av hälsovådliga kemikalier.
Syftet med testerna är att visa på skillnaderna mellan marknadens utbud av sängar/ bäddmadrasser inom den valda kategorin. 

Läs mer om Testfaktas sängtester

Verified Quality & Comfort

Syftet med Testfaktas kvalitetsmärkning är att lyfta fram bäddmadrasser med bra komfortegenskaper och hög kvalitet. Kraven för kvalitetsmärkningen är högt ställda. Bäddmadrasser genomgår en rad olika laboratorietester och får inte underprestera i något enskilt testmoment. Kvalitetsstämpeln säkerställer därigenom att madrassen håller en hög nivå både avseende komfort och kvalitet.

För Testfakta Verified Quality & Performance krävs att bäddmadrassen får: 

 • Godkänt resultat från analys av hälsovådliga kemikalier

 • Totalbetyg på lägst 8,0

 • Betyg för ergonomiska egenskaper på lägst 8,0

 • Betyg för andningsförmåga på lägst 6.0

 • Betyg för uthållighet, hållfasthet och tålighet på lägst 6,0

 • Betyg för bäddmadrassens egenskaper på lägst 6,0

För samtliga betyg tillåts en avvikelse på maximalt 5%.

Urvalskriterier för testet
 • Bäddmadrasser från de större och mest välkända varumärkena på den svenska marknaden.

 • Madrassens kärna ska vara av skummaterial, som latex, kallskum eller polyeter.

 • Tjocklek på 5–10 cm.

 • Med eller utan avtagbart/ tvättbart tyg.

Viktigt att tänka på när det gäller bäddmadrasser
 • Har du en väldigt bra huvudmadrass behöver du inte köpa en tjockare bäddmadrass. Det kan snarare försämra ergonomin eftersom bäddmadrassen kamouflerar huvudmadrassens egenskaper. Satsa hellre på en tunnare variant som är följsam och andas bra.

 • En tjockare bäddmadrass försämrar ofta bäddens andningsförmåga eftersom kroppen sjunker ned mer och omsluts av bäddmadrassen.

 • Tänk på att madrassöverdrag kan ha en negativ inverkan på bäddens ergonomi och andning. Detta gäller särskilt överdrag med fuktskydd.

 • Överdragstyget är viktigt för bäddmadrassens elastiska egenskaper. Ibland kan avtagbara tyger krympa vid tvätt och röra sig mot bäddmadrassens skumkärna, vilket i sin tur kan försämra följsamheten.

TABLE OF TEST RESULTS