Testfakta samarbetar med Europas största laboratorier

Kvalitet och oberoende är ledorden för all Testfaktas verksamhet. Samarbeten med Europas största laboratorier ger
test­resultaten både trovärdighet och vetenskaplig tyngd.

Konsumentjournalistik har aldrig skapat så många rubriker och nyhetsinslag som under de senaste åren. Det hänger intimt samman med att konsumenterna har fått ett ökat inflytande de senaste åren – fram för allt via internet.

I dag kan till exempel ett företags lansering av en ny produkt både hjälpas och stjälpas i sociala medier, oavsett hur mycket företaget investerat i reklam.

Marknadsanalytiker är också eniga om att företagen i framtiden måste föra en närmare dialog med konsumenterna. De talar bland annat om en ökad transparens för att skapa just trovärdighet i kommunikationen.

Laboratorietesterna har sedan starten varit grunden i Testfaktas verksamhet, där anlitandet av ett oberoende testföretag säkerställer trovärdigheten.

Testfakta samarbetar i dag med ett tjugotal certifierade laboratorier runtom i Europa. Många är av dem är specialiserade på olika på produkt-kategorier.

Testfakta Researchs verksamhet är skild från den redaktionella delen, men förutsättningarna och genomförandet av testerna är desamma. Den viktigaste skillnaden är att beställaren av ett så kallat uppdragstest också har publiceringsrätten.

Merparterna av testerna genomförs i de flesta fall enligt olika -standard- och certifieringsmodeller som är accepterade inom de branscher som berörs.

Urvalet av produkter är representativt utifrån rådande marknadsutbud och användningsområden: allt för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt ur ett jämförande perspektiv.

Testfakta redovisar alltid hur de olika testmomenten har genomförts och vad utfallet har blivit i de enskilda momenten. Tolkning och betygsättning av testresultaten görs av Testfakta i samråd med laboratorierna och utomstående experter.